Stuk grond kopen

Op dit moment is er door drukte een langere behandeltijd. Houdt u er rekening mee, dat de afhandeling van uw aanvraag langer duurt dan de vastgestelde afhandeltermijn van 8 weken.

Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Dordrecht mag kopen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • uw woning staat op eigen grond
 • de gemeente Dordrecht heeft het stuk grond niet (meer) nodig
 • er zijn geen belangrijke bezwaren tegen de koop

Online aanvragen

DigiD-logo.comAanvragen stuk grond 

Lees meer over DigiD.

Meesturen met de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop staat duidelijk:

 • waar de grond precies ligt
 • hoe groot het stuk grond is

Zonder een duidelijk situatieschets of –tekening nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Per post

U kunt ook het formulier Aanvraag grond kopen (pdf, 68 kB) downloaden en printen. Het volledig ingevulde formulier stuurt u daarna op naar: Gemeente Dordrecht, Cluster Stad team grondzaken, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Meesturen met de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop staat duidelijk:

 • waar de grond precies ligt
 • hoe groot het stuk grond is

Zonder een duidelijk situatieschets of –tekening nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Kosten

De prijs van het stuk grond is afhankelijk van de grootte en de ligging van de grond. De richtprijs is € 210,- per m2. Naast de kosten voor de grond, betaalt u ook overdrachtsbelasting, notariskosten en de kosten voor het Kadaster. De aanvraag zelf is gratis.

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag bepaalt de gemeentelijke taxateur de verkoopprijs van het stuk grond. U krijgt binnen 4 weken een brief dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. 

Binnen 12 weken ontvangt u van ons nog een brief. Hierin staat of u het door u gekozen stuk grond kunt huren of kopen. Of dat uw aanvraag is afgewezen. Bij een afwijzing krijgt u ook de reden van de afwijzing. Is uw aanvraag afgewezen? Dan is het niet meer mogelijk in de toekomst een nieuwe aanvraag in te dienen voor hetzelfde stuk grond. 

Heeft u vragen over wanneer u de brief van ons krijgt? Het is op dit moment erg druk op onze afdeling. Wij vragen u daarom vriendelijk om de brief af te wachten. Wij nemen contact met u op als wij vragen hebben over uw aanvraag.

Voorwaarden voor kopen
 • de gemeente verkoopt alleen stukken groen:
  • die geen duidelijke functie meer hebben
  • zonder waardevolle bomen
  • als er logische nieuwe grenzen ontstaan (dus niet achter of voor een stuk grond van iemand anders)
 • er mag geen last voor bewoners uit de buurt ontstaan (uitzicht op schuttingen, bergingen en dergelijke)
 • de gebruikswaarde van de openbare ruimte (speelplekken, wandelpaden enzovoort) blijft bestaan
 • wilt u uw tuin verlengen? Dat kan alleen als alle bewoners van een blok huizen meedoen
 • heeft u een tuin aan de waterkant en blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterkant? Dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
 • zaken in de bodem kunnen de verkoop tegenhouden, bijvoorbeeld:
  • kabels en leidingen
  • riolering
  • aansluitingen van lichtmasten
 • structureel blijvend groen komt niet vrij voor verkoop. Voorbeelden van structureel groen zijn:
  • groen dat hoort bij een onafgebroken groen gebied. Dit staat in het Handboek Kwaliteit Openbare ruimte Dordrecht (pdf, 16 MB)
  • groen rond een parkeerplaats of speelterrein
  • groen langs de verbindingen tussen de wijken
  • groen als overgang tussen openbaar en privé terrein
  • groen dat in het bestemmingsplan als structureel groen staat aangegeven
  • groen dat een verbindende, scheidende of natuurvriendelijke functie heeft
Meer informatie

Onrechtmatig grondgebruik

Heeft u vragen over wanneer u de brief van ons krijgt? Het is op dit moment erg druk op onze afdeling. Wij vragen u daarom vriendelijk om de brief af te wachten. Heeft u andere vragen? Bel dan met de medewerkers van vakteam Grondzaken. U bereikt hen via telefoonnummer 14 078.