Publiekrechtelijke beperkingen

Als u een huis of stuk grond koopt (een onroerende zaak), dan is het belangrijk te weten: 

  • wat u er wel of niet mee mag 
  • of wat u er mee moet doen 

Stel dat er sprake is van een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering. Dit kan uw mogelijkheden beperken of vergroten. Wilt u weten of er beperkingen van de overheid op een huis of een stuk grond rusten? Vraag dan informatie op bij BRK-PB (Basisregistratie Kadaster-Publiekrechtelijke Beperkingen) van het Kadaster.

Info over bodemverontreiniging

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft bodeminformatie over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • uitgevoerde bodemonderzoeken
  • of er tanks in de grond zitten of hebben gezeten
  • bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, nu of vroeger
  • gedempte watergangen

Het opvragen van bodeminformatie bij OZHZ is gratis. De informatie kunt u zelf lezen op de website van OZHZ.

Voor meer informatie kijkt u op de website van OZHZ. Of u belt via nummer 078 770 85 85

U ontvangt de informatie over de locatie en een straal van ongeveer 25 meter daarbuiten. (Voormalige) boomgaarden of kassencomplexen zijn door gebruik van bestrijdingsmiddelen verdacht op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De OZHZ heeft de ligging van deze boomgaarden en kassencomplexen niet geregistreerd. U kunt dit nagaan via de website Watwaswaar.