Heling

De gemeente Dordrecht werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om heling te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van heling. We gebruiken 2 belangrijke middelen:

Hiermee verkleinen we de afzetmarkt van gestolen goederen en dringen we het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen en auto-inbraken terug. U kunt bij het voorkomen en aanpakken van heling een rol spelen.

Wat is heling?

Als u illegaal gestolen spullen koopt en verkoopt is dat heling. Koopt u gestolen goederen (heling) dan is dit strafbaar. Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Als u gestolen goederen koopt, blijft het voor dieven interessant om te stelen. Zo houdt u de misdaad in stand. De gemeente Dordrecht pakt heling daarom hard aan.

Weet wat u koopt! Controleer of het gestolen is

Om te voorkomen dat u een gestolen goed koopt, doet u het volgende:

  • kijk niet alleen naar de prijs bij het kopen van tweedehands spullen. Ook als u spullen via verkoopsites of rommelmarkten koopt. Is de prijs van een tv, tablet of smartphone (bijna) te mooi is om waar te zijn? Dan is het vaak te mooi om waar te zijn! De kans is groot dat u gestolen spullen koopt.
  • controleer het serienummer! Veel producten hebben een serienummer. Dit serienummer maakt een product uniek en vindbaar. Op www.stopheling.nl of met de stopheling-app controleert u of een product met serienummer bij de politie als gestolen op de lijst staat. Deze lijst wordt elke dag vernieuwd en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen bekend staan. Als u via Stopheling ontdekt dat iemand een gestolen goed aanbiedt, meld dit dan direct bij de politie via de meldknop die op uw scherm verschijnt
  • probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over de verkoper (bijvoorbeeld via internet) en bewaar dit. Vraag om een telefoonnummer, aankoopbon of noteer het kenteken van de auto van de verkoper

Wilt u geen risico lopen? Koop dan uw tweedehands spullen bij een winkel.

Maak een lijst van uw waardevolle bezittingen

Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan zij niet achterhalen van wie deze is. Wat kunt u doen? Schrijf uw waardevolle bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed. Zo vergroot u uw kans uw bezittingen terug te krijgen. De registratiekaart levert ook meer sporen op naar inbrekers! Soms kunnen we zo meerdere inbraken aan dezelfde dader koppelen en kunnen daders langere straffen krijgen.

Voordelen van melden via de app

Door de Stop Heling-app heeft u altijd een lijst met gegevens van uw waardevolle bezittingen. Raakt u iets kwijt of wordt het gestolen? Dan kunt u meteen een goede, complete aangifte doen bij de politie. Daarmee vergroot u uw kans dat u uw spullen terugkrijgt! De lijst is ook handig voor de verzekering. Bij het afsluiten van een verzekering en bij het indienen van een schadeclaim (ook na brand).

Een boete voor heling

Heling is strafbaar. U krijgt voor heling een geldboete. Deze geldboete kan meer dan € 100,- zijn en u kunt een strafblad krijgen. Een strafblad kan gevolgen hebben voor uw toekomst.

Heling voorkomen als ondernemer (opkoper)

U meldt de goederen die u koopt aan in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Het aanmelden van goederen is al wettelijk verplicht. Het DOR heeft een verbinding met de lijst van gestolen goederen. Zo bent u als ondernemer beter beschermd tegen heling. Ook helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden. Dit doet u door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten. 

Digitaal Opkoper Register is verplicht (opkoper)

Vanaf 1 november 2016 is een opkoper in (tweedehands) goederen in Dordrecht verplicht zich aan te sluiten bij het Digitaal Opkoper Register (DOR). In de Beleidsregel Aanpak Heling Gemeente Dordrecht leest u waarom de gemeente deze wettelijke verplichting oplegt. Ook leest u wat de gevolgen zijn als u de wet niet naleeft. De politie voert samen met de gemeente controles uit op het aanmelden (in DOR). U kunt te maken krijgen met een tijdelijke winkelsluiting als u de wet overtreedt.

Hoe aanmelden

Via www.ikbenhandelaar.nl kunt u zich aanmelden op het DOR. U krijgt dan inloggegevens waarmee u in het systeem komt. Voor meer tips kijkt u op www.stopheling.nl van de politie. Ook als er iets van u gestolen is.