Oorzaken funderingsschade

Vanaf 1800 tot ongeveer 1945 werden woningen in Dordrecht op houten palen gefundeerd. Als de vooroorlogse houten fundering niet meer onder het grondwater staat, kan dit schade veroorzaken aan de woning.

De houten palen gingen zo'n twaalf meter de grond in en daar bovenop kwam een gemetselde muur. Als deze houten fundering niet meer onder grondwater staat, kan het misgaan. Zodra de palen droog staan komt er namelijk zuurstof bij en kunnen ze gaan rotten. Als een eigenaar hier niets aan doet, loopt hij de kans dat binnen korte of langere tijd zijn huis schade oploopt. De eerste tekenen hiervan zijn scheuren of scheefstand. Andere oorzaken zijn: een te geringe draagkracht van de fundering, negatieve kleef en te weinig of te korte funderingspalen.

Subsidie

Op 10 juli 2001 stelde de gemeenteraad de subsidieverordening voor de stadsbrede aanpak vast. Voor drie onderdelen konden eigenaren subsidie krijgen: onderzoek, begeleiding en het herstel van fundering en casco. Wie zelf al onderzoek had laten verrichten, kon een vergoeding krijgen van € 230,-. Waar het onderzoek nog moest beginnen, zou de gemeente de kosten voor haar rekening nemen. Mocht de uitkomst luiden dat funderingsherstel nodig was, dan kregen de eigenaren de mogelijkheid om een voorlopig herstelplan op te laten stellen zonder dat dit hen verplichtte ook echt tot herstel over te gaan. Kozen de bewoners voor funderingsherstel, dan was er € 1815,- beschikbaar. Voor dat bedrag konden bewoners zich laten adviseren door de bewoner begeleiders bij het kiezen van de verschillende hersteltechnieken die inmiddels ontwikkeld waren, en hulp krijgen bij het aanvragen van de subsidie en de lening.

Voor het feitelijke herstel van de fundering stelde de gemeente bij wijze van subsidie € 6810,- per woning in het vooruitzicht. Bovendien konden mensen tegen een aantrekkelijke rente van 2% maximaal € 27.500,- lenen, een bedrag dat in vijftien jaar moest worden terugbetaald. Zou er ook nog schade aan het casco moeten worden hersteld, dan kon nog eens € 5000,- extra tegen diezelfde lage rente geleend worden.