Funderingsaanpak

Het project Funderingsherstel is in Dordrecht afgerond. Op de resultatenkaart kunt u zien welke bouwblokken tijdens het project zijn hersteld.

Resultatenkaart

De groene bouwblokken zijn hersteld. De kaart is in een linker- en rechterdeel van Dordrecht verdeeld. U kunt inzoomen tot op straatniveau.

Linkerdeel (pdf, 3525 kB)
Rechterdeel (pdf, 3379 kB)

Funderingsproblematiek en de oorzaken

Vanaf 1800 tot ongeveer 1945 werden woningen in Dordrecht op houten palen gefundeerd. Deze palen gingen zo’n twaalf meter de grond in en daar bovenop kwam een gemetselde muur. Na de oorlog ging men over op het bouwen op betonnen palen of een combinatie van hout en beton. Als de vooroorlogse houten fundering niet meer onder het grondwater staat, kan het misgaan. Zodra de palen droog staan komt er namelijk zuurstof bij en kunnen ze gaan rotten. Dit kan zorgen voor schade aan een huis.

Eind jaren 90 bleek de funderingsproblematiek in Dordrecht zich niet alleen voor te doen in de wijk Oud-Krispijn, maar ook in de wijken Nieuw-Krispijn, Reeland en de 19e Eeuwse Schil. Dit gebied werd daarom aangeduid als aandachtsgebied.

Oorzaken funderingsschade
Brochure Herkennen van funderingsproblemen (pdf, 1523 kB)

Boekje Nieuwe palen onder Dordrecht

In de afgelopen vijftien jaar zijn 800 slechte funderingen van huizen in Dordrecht met subsidie aangepakt.  Daarmee is Dordrecht een voorloper in Nederland. De auteurs Wim van Wijk en Gert van Engelen schreven in opdracht van de gemeente een boekje over de funderingsproblemen en de ingrijpende gevolgen daarvan voor met name bewoners die met paalrot te maken kregen. In ‘Nieuwe palen onder Dordrecht’ komen naast bewoners ook ambtenaren, wethouders, mensen die de bewoners begeleidden en medewerkers van ingenieursbureaus over de ingewikkelde problematiek aan het woord. In het boekje kunt u lezen hoe het proces van 15 jaar funderingsherstel in Dordrecht is verlopen.

Nieuwe palen onder Dordrecht (pdf, 4377 kB)