Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht op een stuk grond. Degene die pacht (de erfpachter) heeft een positie die bijna gelijk is aan de eigenaar. Hij mag op de grond bouwen en hij mag het erfpachtrecht (en de gebouwen) verkopen.

De gemeente heeft voor woningbouw en bedrijfsterreinen grond in erfpacht uitgegeven. Voor het gebruik betaalt de erfpachter jaarlijks een geldbedrag: de erfpachtcanon.

Vestiging nieuw erfpachtrecht

Na afloop van het erfpachtrecht bekijkt de gemeente of u een nieuwe erfpachtovereenkomst kan aangaan. Zo ja, houdt u er dan rekening mee dat de jaarlijkse bijdrage (canon) aanmerkelijk hoger kan zijn dan in het oude contract. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage hangt af van de waarde van de grond en het dan geldende gemeentelijke rentepercentage (canonrentepercentage).

Erfpacht omzetten in eigendom

Als de grond bestemd is voor woningbouw kunt u de grond (de zogenoemde blote eigendom) kopen. Dat kan tijdens de looptijd van de erfpachttermijn. Het kan eventueel ook aan het einde van de erfpachttermijn. De gemeente taxeert de grond. Daarna krijgt u een vrijblijvende aanbieding of u een nieuw erfpachtrecht aan wilt gaan of de grond wilt kopen.

Aankoop van grond

U vult het webformulier Prijsopgave aankoop blote eigendom in als u de blote eigendom van woningen (die u in erfpacht heeft) wilt kopen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Erfpachtcanon betalen

De gemeente verstuurt 2 keer per jaar een factuur. U betaalt dus per half jaar. U kunt de erfpachtcanon alleen betalen via bankrekeningnummer:

IBAN: NL 58 BNGH 028 50 74 938
BIC: BNGHNL2G
Ten name van Gemeente Dordrecht

Erfpachtcontracten bedrijfsterreinen

Het team Grondzaken beheert erfpachtcontracten van bedrijfsterreinen. Hier kunt u terecht voor vragen over:

  • de looptijd erfpachtrecht
  • hoogte van de canon
  • herzieningssystematiek van de canon
  • herzieningsfrequentie
  • aanpassing van het contract of vestiging nieuw erfpachtrecht
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 078 en vraag naar team Grondzaken. Heeft u vragen over facturen en betalingen? Vraag dan naar afdeling Debiteuren.