Een huis zoeken in Dordrecht

Als u op zoek bent naar een (ander) huurhuis, dan kunt u terecht bij één van Dordtse woningcorporaties of bij een particuliere verhuurder. Woningcorporaties Trivire en Woonbron werken samen met de andere corporaties in de Drechtsteden in Woonkeus Drechtsteden. Hier krijgt u meer informatie over de precieze werkwijze en kunt u zich inschrijven als woningzoekende

Huurtoeslag

Als u een laag inkomen heeft en u betaalt een hoge huur, dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl

Koopwoning

Als u op zoek bent naar een koopwoning in Dordrecht of omgeving, dan kunt u het beste een huis zoeken via makelaars. Daarvoor kunt u onder andere terecht op de website wonenindordrecht.nl.

Zelf bouwen

Wilt u zelf uw huis (laten) bouwen en bent u op zoek naar een bouwkavel? Op dordtseruimte.nl staat alle informatie over zelfbouw in Dordrecht waaronder het gemeentelijk kavelaanbod op verschillende locaties. Ook vindt u hier het handboek zelfbouw en een stappenplan. Behalve de gemeente bieden ook andere partijen grond voor zelfbouw aan in Dordrecht. Kijk voor het totaaloverzicht op particulieropdrachtgeverschap.nl.

Daarnaast zijn in Dordrecht verschillende nieuwbouwprojecten ontwikkeld of gepland voor de komende jaren.

Er staat ook meer informatie over deze projecten op de website van Intree Dordrecht: het ontvangst- en informatiecentrum over Dordrecht en omgeving aan de Spuiboulevard 99 in Dordrecht.

Pand kopen of (tijdelijk) huren?

Zoekt u een pand in Dordrecht? Bent u of uw organisatie op zoek naar (tijdelijke) ruimte voor uw activiteiten? Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u - als burger, bedrijf of instelling - leegkomende panden huren of kopen. U vindt het actuele aanbod op dordtseruimte.nl.

Huren voor één dag per week?

Wilt u incidenteel (bijvoorbeeld iedere woensdagavond een paar uurtjes of eenmalig voor een presentatie) een ruimte te huren? Dan kunt u via het Makelpunt een ruimte huren in de volgende gebouwen:

  • Cultureel Centrum Sterrenburg, adres: Dalmeijerplein 10-12 (wijk: Sterrenburg)
  • Wijkcentrum De Admiraal, adres: Admiraalsplein 168 (wijk: Wielwijk)
  • Wijkcentrum De Koloriet, adres: Jacob Marisstraat 70 (wijk: Oud Krispijn)
  • Wijkcentrum De Nieuwe Stoof, adres: De Savornin Lohmanweg 100 (wijk: Crabbehof Zuidhoven)

Reserveer een ruimte in een wijkaccommodatie

Vragen?

Belt u dan de sector Maatschappelijke Ontwikkeling via 078 770 41 46.