Wijknieuws

Op de website van huis-aan-huiskrant Dordt Centraal heeft iedere wijk een eigen nieuwspagina.

Bewoners en medewerkers uit de wijk beheren de nieuwspagina's. TIEN Plus begeleidt hen hierbij.

Wijknieuws Binnenstad

Nieuwspagina van en voor Binnenstad, Schil en Noordflank.

Wijknieuws Crabbehof

Nieuwspagina van en voor Crabbehof.

Wijknieuws Dubbeldam

Nieuwspagina van en voor Dubbeldam.

Wijknieuws Krispijn

Nieuwspagina van en voor Nieuw Krispijn en Oud Krispijn.

Wijknieuws Reeland

Nieuwspagina van en voor het Reeland.

Wijknieuws Staart

Nieuwspagina van en voor de Staart.

Wijknieuws Stadspolders

Nieuwspagina van en voor Stadspolders.

Wijknieuws Sterrenburg

Nieuwspagina van en voor Sterrenburg.

Wijknieuws Wielwijk

Nieuwspagina van en voor Wielwijk.