Wet openbaarheid van bestuur

Overheidsinformatie is in principe openbaar. Het kan voorkomen dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of een andere wet bepaalt dat overheidsinformatie niet openbaar is. Op uw ingediende verzoek krijgt u dan geen informatie. 

Indienen Wob-verzoek

U stuurt een Wob-verzoek schriftelijk in via:

  • e-mail naar de gemeente Dordrecht of
  • brief naar:
    Gemeente Dordrecht
    Wob-verzoek
    Postbus 8
    3300 AA  Dordrecht 

Vermeld duidelijk uw persoonsgegevens en waarover u informatie wilt. 
Als u op een andere manier uw Wob-verzoek indient, nemen wij deze niet in behandeling.  

Reactie op uw verzoek

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid