Wet openbaarheid van bestuur

Overheidsinformatie is in principe openbaar. Het kan voorkomen dat de Wob of een andere wet bepaalt dat overheidsinformatie niet openbaar is. Op uw ingediende verzoek krijgt u dan geen informatie. 

Indienen Wob-verzoek

U stuurt een Wob-verzoek schriftelijk in via:

  • e-mail   naar de gemeente Dordrecht of
  • brief naar:
    Gemeente Dordrecht
    Wob-verzoek
    Postbus 8
    3300 AA  Dordrecht 

Vermeld duidelijk uw persoonsgegevens en waarover u informatie wilt. 
Als u op een andere manier uw Wob-verzoek indient, nemen wij deze niet in behandeling.  

Reactie op uw verzoek

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid