Woning huren/voorrang op een woning

Bent u op zoek naar een huurwoning? Neem dan contact op met een woningcorporatie of een particuliere verhuurder.

Inschrijven als woningzoekende

Dit kan via de website van Woonkeus Drechtsteden. Of u schrijft zich in bij de kantoren van de woningcorporaties. U kunt via internet reageren op de woningen die de woningcorporaties aanbieden.

Kosten

 • Woonkeus Drechtsteden: € 31,70 voor uw eerste inschrijving voor één jaar
 • Verlenging kost € 20,- per jaar

Woonkeus Drechtsteden

Woonkeus Drechtsteden houdt de administratie bij van het woningaanbod van woningcorporaties in de regio Drechtsteden. Als u ingeschreven staat als woningzoekende, kunt u dagelijks reageren op woningen via de website van Woonkeus Drechtsteden.

Website Woonkeus Drechtsteden

Particuliere huurwoningen

Via onderstaande websites vindt u particuliere verhuurders.

Pararius
Funda

Voorrang op een woning

De gemeente verleent alleen in zeer bijzondere situaties voorrang als u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig heeft. Met een voorrangsverklaring krijgt u een huis aangeboden via één van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden.

De aanvraag van een voorrangsverklaring kost € 64,80. De afhandeling duurt enkele weken tot enkele maanden (afhankelijk van uw aanvraag).
Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Voorrang vervalt?
Voorrang op een woning vervalt als u een woning weigert of als u niet reageert op een voorstel voor een woning. U krijgt van de gemeente geen bericht als uw voorrang daardoor is vervallen. Ook mag u daartegen geen bezwaar maken.
Deze voorwaarden leest u in de brief waarin staat dat u voorrang op een woning heeft.  

Regelen
 1. u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Drechtsteden
 2. u maakt een telefonische afspraak voor een oriënterend gesprek via telefoonnummer 14 078
 3. als uit het oriënterend gesprek blijkt dat u mogelijk urgentie krijgt, maakt de medewerker Stadswinkel een afspraak met u
 4. u komt dan naar het Stadskantoor voor het indienen en betalen van uw aanvraag 

Vragenlijst aanvraag voorrangsverklaring

Voorwaarden voorrang

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen als u:

 • minstens 2 jaar in de Drechtsteden woont of in de afgelopen tien jaar minstens 6 jaar ononderbroken in de regio Drechtsteden heeft gewoond
 • in de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar ononderbroken in de regio Drechtsteden heeft gewoond
 • een dringende medische of sociale reden heeft
 • zelfstandig of in een opvanghuis woont
 • uw inkomen lager is dan € 35.000,- bruto per jaar
 • staat ingeschreven bij Woonkeus Drechtsteden
 • de laatste 8 weken op woningen heeft gereageerd

Meer informatie over de voorwaarden en in welke situaties u NIET in aanmerking komt, vindt u in de folder Voorrangsregeling Drechtsteden.

Voorrang vervalt?
Voorrang op een woning vervalt als u een woning weigert of als u niet reageert op een voorstel voor een woning. U krijgt van de gemeente geen bericht als uw voorrang daardoor is vervallen. Ook mag u daartegen geen bezwaar maken.
Deze voorwaarden leest u in de brief waarin staat dat u voorrang op een woning heeft.  

Folder Voorrangsregeling 2019 (pdf, 441 kB)

Meenemen bij aanvraag voorrang

Bij uw afspraak in de Stadswinkel neemt u mee:

 • bij klachten over uw gezondheid:
  • verklaring van een arts of specialist of een rapport Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bij echtscheiding met zorg voor minderjarige kinderen:
  • echtscheidingsakte en een ouderschapsplan (als u dit heeft)
  • uw laatste bankafschrift waarop staat dat u kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (de kinderbijslag moet op uw naam staan)
  • bij een koopwoning: de koopakte en het laatste overzicht van uw hypotheek
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • als uw relatie is geëindigd en u heeft de zorg voor minderjarige kinderen:
  • bewijs dat u heeft samengewoond (bijvoorbeeld een bankrekening op naam van u en uw ex-partner)
  • een verklaring met handtekening van uw ex-partner waarin deze het goed vindt dat u voor de kinderen zorgt
  • kopie van het legitimatiebewijs van uw ex-partner
  • uw laatste bankafschrift waarop staat dat u kinderbijslag heeft ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (de kinderbijslag moet op uw naam staan)
  • bij een koopwoning: de koopakte en het laatste overzicht van uw hypotheek
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bij bedreiging of mishandeling:
  • uw aangifte bij de politie
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bij financiële problemen:
  • een schriftelijke reden waarom uw inkomsten minder zijn geworden (bijvoorbeeld een ontslagbrief)
  • gegevens over uw huidige inkomen per maand
  • gegevens over uw inkomen per maand vóórdat u minder inkomsten kreeg
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
  • het bedrag dat u per maand betaalt aan hypotheek of huur (bruto en netto)
  • eventueel: bewijs van uw bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VVE)
  • uw bankafschrift waarop staat wat u per maand aan energiekosten betaalt
 • bij dakloosheid zonder schuld (bij calamiteit of brand):
  • brief van de eigenaar of verhuurder
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bij herstructurering (stadsvernieuwing) of sloop:
  • sloopbesluit van de gemeente
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bij het verlaten van een opvanginstelling (aanvraag alleen door instelling):
  • brief van de opvanginstelling
  • (na)begeleidingsplan
  • formulier Woonprofiel (bij opvanginstelling bekend)
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
Heeft u vragen?

U neemt contact op met één van de woningcorporaties als u een vraag heeft over het inschrijven.

Vult u het webformulier in als u een vraag heeft over de voorrangsregeling. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. Ook vindt u meer informatie in de folder en op de website van Woonkeus Drechtsteden.

Website Trivire
Website Woonkeus Drechtsteden
Folder met informatie over de voorrangsregeling (pdf, 441 kB)
Woningcorporaties in Dordrecht (pdf, 39 kB)
Webformulier Vragen, tips of opmerkingen