Briefadres

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag alleen in bijzondere situaties een briefadres kiezen, bijvoorbeeld wanneer u in een bepaalde zorginstelling woont.

Zorginstelling

Bij de administratie van een instelling vraagt u na of u inschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.

Briefadres om andere redenen

Bel met de gemeente via 14 078 of kom naar de balie van het Stadskantoor.

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 dagen als uw aanvraag compleet is en onder een bijzondere situatie valt.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen mag u zich inschrijven op een briefadres:

  • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
  • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
  • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
  • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Belangrijk!

Voor de aanvrager en de bewoner kan het aanvragen of verlenen van een briefadres gevolgen hebben. Voor de bewoner kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag

Voor de aanvrager kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • een Wmo-voorziening: wanneer u een voorziening aanvraagt in de gemeente waarin u woont en briefadres heeft in een andere gemeente kan dit voor u gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel en huishoudelijke ondersteuning.
Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen