Evenement (grootschalig) organiseren

Een grootschalig evenement is een evenement waarbij de aard of de aantrekking van publiek groot is. Vanwege de openbare orde en veiligheid is het bij een grootschalig evenement noodzakelijk dat dit goed geordend is.

Kosten en afhandeling

De vergunning kost € 444,-.

Afhandeling

U ontvangt binnen 10 weken bericht van ons.

Aanvragen

U kunt alleen op afspraak de formulieren inleveren.

Aanvragen evenementsvergunning

Het Evenementenbureau (Intree) helpt u graag bij uw aanvraag. U neemt zo vroeg mogelijk contact met hen op om een afspraak te maken. Intree vindt u aan de Spuiboulevard 99, 3311 GN in Dordrecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 078 770 42 34. Op uw afspraak neemt u een ingevuld veiligheidsplan voor evenementen mee.

Veiligheidsplan voor evenementen (pdf, 68 kB)

Vergunning nodig

Als organisator van een grootschalig evenement heeft u altijd een vergunning nodig. Bij uw aanvraag vermeldt u:

 • de plaats, het tijdstip en de aard van het evenement dat u wilt organiseren
 • het aantal verwachte deelnemers en toeschouwers
 • de mogelijke risico’s die u verwacht voor de verstoring van de openbare orde en veiligheid. Daarbij vermeldt u de risico verhogende feiten en de voorzorgsmaatregelen die u neemt
Verloop aanvraag

De burgemeester kent de vergunning toe op basis van de door u verstrekte gegevens. Daarbij verleent de burgemeester voorschriften aan het evenement. Deze voorschriften hebben betrekking op:

 • de plaats en het tijdstip
 • de technische voorzieningen en de verdere inrichting van het evenement
 • de beveiliging en veiligheid van personen of goederen op het evenement
 • het voorkomen van ernstige hinder voor en door toeschouwers en derden op en rondom de locatie(s) van het evenement
 • de brandveiligheid
 • het belang van verkeer
 • de verwachte deelname

Wij vragen advies bij onder andere politie en brandweer over uw aanvraag.

Weigeren aanvraag

De burgemeester weigert de vergunning als:

 • openbare orde en veiligheid in gevaar komt
 • u het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen
 • de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen
 • de zedelijkheid of gezondheid in gevaar komt
Draaiboek

Dordrecht Marketing geeft u graag informatie over het opstellen van het draaiboek. Ook bieden zij ondersteuning bij de organisatie. U vindt hen aan Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht.

Checklist draaiboek evenementenvergunning (pdf, 139 kB)

Telefonische afspraak

Met vragen over uw aanvraag, maken wij graag een afspraak met u. U vult hiervoor het formulier in en wij bellen u binnen 2 werkdagen op.

Terugbelformulier voor een afspraak

Heeft u vragen?

Kijk dan in de 'Gebruikswijzer Handreiking Publieksevenementen'. Daarin leest u de stappen rondom het organiseren van publieksevenementen. Heeft u daarna nog vragen? Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Gebruikswijzer Handreiking Publieksevenementen (pdf, 508 kB)
Vragen en opmerkingen aan de Stadswinkel

Wetgeving

De Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht is van toepassing.

Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht
Brandbeveiligingsverordening