(Klein) Evenement organiseren

Voor het organiseren van een klein evenement kunt u een melding doen of heeft u een vergunning nodig. De melding doet u uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het evenement. Een vergunning vraagt u minimaal 6 weken voor het evenement aan.

Kosten

 • de vergunning kost (afhankelijk van de aanvraag) € 64,75 of € 129,-
 • als u alcohol schenkt buiten het terrein komt hier nog € 17,85 bij
 • melding is gratis

Afhandeling

U krijgt binnen 6 weken na uw aanvraag bericht van ons.

Vul de vragenlijst in. U ziet dan of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. 

Vragenlijst: melding of vergunning

Klein evenement

Onder klein evenementen vallen:

 • herdenkingsplechtigheid
 • braderie
 • rommelmarkten, beurzen en bazaars
 • optocht op de weg
 • duurloop, sponsorloop of prestatieloop
 • feest, muziekvoorstelling of een wedstrijd op of aan de weg
 • snuffelmarkt

Een aantal voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak vallen niet onder de bovengenoemde evenementen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • bioscoopvoorstellingen
 • markten als bedoeld in artikel 160, lid 1 onder h van de Gemeentewet of artikel 5.2A.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht
 • kansspelen zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen
 • gelegenheden tot dansen in een zaak die valt onder de Drank- en Horecawet
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen, die vallen onder de Wet openbare manifestaties
 • activiteiten die beschreven staan in artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht

Check de vragenlijst

Melding maken of vergunning aanvragen

U beantwoordt eerst de vragen via de vragenlijst. U komt dan vanzelf bij het juiste formulier. Dit kan zijn 'Melding evenement' of 'Aanvraag vergunning evenement'.

Melding maken

Heeft u de vragenlijst ingevuld en staat daar in dat u een melding moet maken? Ga dan naar de website van OZHZ. Daar maakt u een melding van uw evenement.

Vergunning aanvragen

Heeft u de vragenlijst ingevuld en staat daar in dat u een vergunning moet aanvragen? Vraag dan een vergunning aan met het formulier Aanvraag vergunning evenement (pdf, 81 kB).

Mail het ingevulde formulier naar gemeentebestuur@dordrecht.nl of stuur het op naar:

Burgemeester van de gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Corona en evenementen

Bij het organiseren van uw evenement moet u op dit moment rekening houden met extra maatregelen. Dit is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

 • bezoekers en medewerkers kunnen tijdens het evenement 1,5 meter afstand van elkaar houden
 • u moet extra maatregelen nemen op het gebied van hygiëne
 • er moet ook een corona-coördinator aanwezig zijn

Denk vooraf goed na over hoe u het evenement zo veilig mogelijk kunt organiseren. U kunt hierbij gebruik maken van de praktische tips en adviezen voor coronamaatregelen bij evenementen (pdf, 752 kB)

Natuurlijk doen we er samen met u alles aan om uw evenement onder de juiste voorwaarden door te laten gaan.

Wilt u ons spreken over het organiseren van uw evenement? Bij kleine evenementen belt u naar 14078. Bij grotere evenementen neemt u contact op met het Evenementenbureau, per telefoon (078-7708777) of per e-mail (evenementen@dordrecht.nl).

Meesturen

Bij uw aanvraag voor een vergunning stuurt u een situatietekening mee. Hierop geeft u aan:

 • het tijdelijk bouwsel
 • de afzetting
 • de oppervlakte
 • eventueel een draaiboek

Als u stroom nodig heeft, vraagt u stroomvoorziening aan. Dit doet u met het formulier 'Huurovereenkomst stroomvoorziening', minimaal 10 dagen vóór het evenement. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar Gertenbach Elektro. Zij verzorgen de aan- en afsluiting van het elektra. De eurostekkers die u nodig heeft, neemt u zelf mee. U stuurt een kopie van de overeenkomst met Gertenbach Elektro op naar de Gemeente Dordrecht. Adressen en faxnummers leest u op de Huurovereenkomst stroomvoorziening evenement (pdf, 167 kB).

Belangrijk

De burgemeester geeft een vergunning af op de door u verstrekte gegevens. Met de organisatie van het evenement houdt u rekening met:

 • de openbare orde
 • de openbare veiligheid
 • de volksgezondheid
 • het milieu

Als u zich (bij de organisatie) niet houdt aan bovengenoemde punten, wijst de burgemeester de vergunning af.

Heeft u vragen?

Meer informatie over evenementen leest u op de website van Dordrecht Marketing. Of vul het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.