Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Als u een kabel of leiding in openbare grond wilt leggen, heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. U kunt eventueel een afspraak maken voor een vooroverleg met één van onze medewerkers.

Afhandeling

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht.

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan via de webapplicatie MOOR. Als u hiervoor geen account hebt, vraagt u dit eenvoudige aan via MOOR. U bereikt hen via telefoonnummer 088 23 44 710.

Melding

Een melding is voldoende als het tracé minder dan 10 meter is en u geen apparatuur hoeft te plaatsten en het geen bijzondere situatie is. U meldt het werk aan via de webapplicatie MOOR. 

Kosten

Plaatsen van kabels en leidingen

In Titel 1, hoofdstuk 20 van de Legesverordening leest u wat de kosten zijn voor de behandeling van uw aanvraag.

Herstelwerkzaamheden

De aannemer vuldt en verdicht de sleuf op de juiste manier. De gemeente herstelt de sleuf daarna als de kabels en leidingen zijn gelegd. De tarieven voor herstelwerk leest u in het overzicht Tarieven herbestrating en Tarieven herstellen en beplanten gazons, de kosten hiervoor betaalt de aanvrager. 

Hebben van leidingen

Voor het hebben van leidingen betaalt u precariobelasting. In de tarieventabel behorende bij artikel 5 van de Verordening Precariobelasting leest u wat de jaarlijkse kosten zijn.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met de gemeente, telefoonnummer 14 078.

Wet- en regelgeving

Afhankelijk van het type kabel of leiding en de eigenaar ervan kan de gemeente:

Het Handboek Kabels en Leidingen (pdf, 3,1 MB) is bij alle kabel- en leidingwerkzaamheden van toepassing en is onderdeel van de verleende vergunning of toestemming.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
Telecommunicatiewet
Nadeelcompensatieregeling leidingen