Persoonsgegevens veranderen

Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. U moet met een officieel document bewijzen wat de juiste gegevens zijn. Wij passen uw gegevens in onze administratie dan aan.

Afhandeling

Binnen 4 weken ontvangt u via een brief ons besluit.

Regelen

Vul het formulier Verzoek wijzigen persoonsgegevens (157 kB) in. Stuur dat op naar Gemeente Dordrecht, Afdeling Stadswinkel, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht.

Let op: een verhuizing geeft u op een andere manier door. Als u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven, kunnen we dat niet veranderen.

Meesturen

Een officieel Nederlands document waarop uw gegevens juist vermeld staan. Bijvoorbeeld:

  • Nederlandse geboorteakte
  • Nederlandse huwelijksakte
  • andere in Nederland opgemaakte akten of documenten
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
    • paspoort
    • identiteitskaart of
    • rijbewijs

Als uw document uit het buitenland komt, levert u dit persoonlijk in aan de balie van de gemeente.

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.