Trouwen en registratie partnerschap

Trouwt u in Dordrecht? Dan regelt u vooraf een paar dingen met de gemeente. Dit geldt ook als u zich als partners registreert. Graag helpen wij u om er een onvergetelijke dag van te maken.

Kosten

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. In het overzicht leest u meer informatie.
Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Kostenoverzicht trouwen

Voorgenomen huwelijk regelen

U meldt uw voorgenomen huwelijk (voorheen 'ondertrouw') aan bij de gemeente waar u gaat trouwen. Geef alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Dat kan maximaal 1 jaar tot minimaal 2 weken voor de trouwdatum. U moet beiden wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie
 • bent u geboren in het buitenland of getrouwd geweest? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het contactformulier  of wij u bellen
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank

U vult eerst het formulier voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap in en stuurt dat per post op naar de gemeente.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden of heeft u liever persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor uw bezoek aan de balie in de Stadswinkel.

Maak een afspraak

Online trouwdatum en locatie aanvragen

Weet u al op welke datum en waar u graag trouwt? Doet u hiervoor dan een aanvraag en vul het aanvraagformulier  volledig in. U hoort binnen 5 werkdagen van de Stadswinkel of uw aanvraag akkoord is.

Gratis en/of zonder toespraak trouwen

In het kostenoverzicht  leest u waar en wanneer dit kan. U maakt voor deze mogelijkheid eerst een informatie-afspraak  bij de balie.

Meenemen
 • van u en uw partner: een geldig identiteitsbewijs
 • van uw getuigen: een kopie van hun identiteitsbewijs, geen kopie rijbewijs

Meer informatie over de documenten die u nodig heeft:

Website Rijksoverheid
Informatie documenten voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (pdf, 42 kB)

Trouwen in gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie daarover leest u op Rijksoverheid.nl en in de brochure beperkte gemeenschap van goederen (pdf, 306 kB).

Getuigen

Bij uw huwelijk moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen zijn minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam.
Bij uw huwelijk of registratie partnerschap in een bijzonder huis (bijvoorbeeld gevangenis of ziekenhuis) zijn altijd 6 getuigen aanwezig.

Op het formulier voor de melding van voorgenomen huwelijk vult u de gegevens van uw getuigen in. De getuigen hoeven niet bij de melding van het voorgenomen huwelijk aanwezig te zijn.

Wanneer u geen getuigen heeft, kan de gemeente voor getuigen zorgen. U betaalt daarvoor per ambtenaar € 28,65 bij een huwelijk op het Stadskantoor.

Naam na trouwen

Als u trouwt verandert uw achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam u aangeschreven of aangesproken wilt worden. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk een formulier in. Lees meer over de wijziging van het naamgebruik:

Gebruik achternaam

In een andere gemeente trouwen

Als u in een andere gemeente dan de woongemeente wilt trouwen, regelt u dat in de gemeente waarin u gaat trouwen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Wonen in het buitenland, trouwen in Nederland

Woont u beiden buiten Nederland? Dan bent u verplicht uw voornemen in Den Haag kenbaar te maken. Dat kan alleen als minstens 1 van u de Nederlandse nationaliteit heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Trouwlocatie

U mag in Dordrecht naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 3 maanden van tevoren aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier. Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u kosten. Meer hierover leest u in het kostenoverzicht bovenaan deze pagina.

Formulier verzoek keuze locatie

Officiële trouwlocaties
 • het Stadhuis (Stadhuisplein 1, 3311 CR Dordrecht): van maandag tot en met zondag.
 • het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht). Hiervoor maakt u een afspraak aan de balie in de Stadswinkel. Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd. Houd u rekening met een wachttijd die kan oplopen tot ongeveer 6 maanden.

Bekijk de trouwzalen in het Stadhuis

Trouwambtenaar

In Dordrecht sluiten 'buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand' de huwelijken. Als u een voorkeur heeft voor een ambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Natuurlijk houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. De trouwambtenaren stellen zichzelf voor.

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. De ambtenaar voor 1 dag krijgt geen vergoeding. U schrijft hiervoor een brief met de naam van de ambtenaar en de plaats waar deze werkt. Met uw brief stuurt u kopieën mee van:

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Stuur uw brief op naar de gemeente. Binnen 3 maanden krijgt u bericht van ons.

Gemeente Dordrecht
Afdeling Dienstverlening
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U mag uw geregistreerd partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten naar een huwelijk. In Dordrecht doet u dit aan de balie van de gemeente of op een trouwlocatie. U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie.  

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan via het webformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen