Trouwen en registratie partnerschap

Als de wettelijke plechtigheid binnen 3 weken plaatsvindt, kunt u alleen op afspraak naar de Stadswinkel komen. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Trouwen in de Kennedyzaal op het Stadhuis
Sinds 26 juni mogen door de versoepelingen meer gasten aanwezig zijn bij de plechtigheid. Hierbij houden wij rekening met de 1,5 meter afstand. In de Kennedyzaal kunnen we in totaal 30 gasten ontvangen. De fotograaf, videograaf en het bruidspaar rekenen wij daar niet bij. Wij vragen uw gezelschap of uw ceremoniemeester om bij binnenkomst  toe te zien op het aantal gasten en de 1,5 meter afstand. 

De Jachtkamer blijft voorlopig gesloten. Daar kunnen we geen rekening houden met de 1,5 meterafstand. 

Trouwen op het Stadskantoor (gratis of zonder ceremonie)
Hierbij staan wij maximaal 6 gasten toe. Met het bruidspaar erbij bestaat uw gezelschap uit 8 personen. Hierbij reken wij ook de fotograaf, videograaf en meer mee. Ook hierbij hanteren wij de 1,5 meter maatregel. Dit maximaal aantal aanwezigen is hetzelfde als voor de coronamaatregel, hierin verandert niets. 

Trouwt u in Dordrecht of wilt u zich in Dordrecht als partners registreren? Geef dit dan maximaal 1 jaar tot uiterlijk 2 weken van tevoren aan ons door. U geeft alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Wij helpen u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. Als u in een andere gemeente wilt trouwen, regelt u dat in de gemeente waarin u gaat trouwen.

 • u vult het formulier voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap (pdf, 105 kB) in en stuurt dat per post op naar Gemeente Dordrecht, Afdeling Stadswinkel, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
 • voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 14 078
 • weet u al op welke datum en waar u graag trouwt? Doet u hiervoor dan een aanvraag en vul het aanvraagformulier volledig in. U hoort binnen 5 werkdagen van de Stadswinkel of uw aanvraag akkoord is

Kosten

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. De kosten kunt u vinden in het Kostenoverzicht trouwen. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Voorwaarden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

U voldoet beiden aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie.
 • bent u geboren in het buitenland of getrouwd geweest? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het contactformulier of wij u bellen
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank
Getuigen
 • bij uw huwelijk of registratie van uw partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn
 • getuigen zijn minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam
 • bij huwelijk of registratie partnerschap in een bijzonder huis (bijvoorbeeld gevangenis of ziekenhuis) zijn altijd 6 getuigen aanwezig
 • wanneer u geen getuigen heeft, kan de gemeente voor getuigen zorgen. U betaalt daarvoor € 29,55 per getuige.
  Let op! Door de maatregelen rondom corona levert de gemeente voorlopig geen getuigen.
Gratis en/of zonder toespraak trouwen

In het kostenoverzicht leest u waar en wanneer dit kan. U maakt voor deze mogelijkheid eerst een informatie-afspraak bij de balie.

Meenemen bij informatie-afspraak

U en uw partner komen op afspraak samen naar de Stadswinkel. U neemt dan mee:

 • van u en uw partner: een geldig identiteitsbewijs
 • van uw getuigen: een kopie van hun identiteitsbewijs (let op: geen kopie rijbewijs)

Meer informatie over de documenten die u nodig heeft vindt u op de website Rijksoverheid of download informatie documenten voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (pdf, 42 kB).

Naam na trouwen

Als u trouwt verandert uw eigen achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam wij u aanschrijven of aanspreken. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk een formulier in. Lees meer hierover op de pagina Gebruik achternaam

Trouwlocaties

Officiële trouwlocaties:

 • het Stadhuis (Stadhuisplein 1, 3311 CR Dordrecht): van maandag tot en met zondag. Bekijk de trouwzalen in het Stadhuis Let op: De Jachtkamer is gesloten omdat we daar de coronamaatregel van 1,5 meter niet kunnen handhaven
 • het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht). Hiervoor maakt u een afspraak aan de balie in de Stadswinkel. Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd. Houd u rekening met een wachttijd die kan oplopen tot ongeveer 6 maanden.

U mag in Dordrecht naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 3 maanden van tevoren aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier verzoek keuze locatie (pdf, 83 kB). Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u kosten. Meer hierover leest u in het Kostenoverzicht trouwen.

Trouwambtenaar

De trouwambtenaren stellen zichzelf voor. Als u een voorkeur heeft voor een trouwambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Wij houden zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. U schrijft hiervoor een brief met de naam van de ambtenaar en de plaats waar deze werkt. Met uw brief stuurt u kopieën mee van:

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Stuur uw brief op naar de gemeente. Binnen 3 maanden krijgt u bericht van ons.

Gemeente Dordrecht
Afdeling Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De ambtenaar voor 1 dag krijgt geen vergoeding.

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U mag uw geregistreerd partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten naar een huwelijk. In Dordrecht doet u dit aan de balie van de gemeente of op een trouwlocatie. U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie.  

Meer informatie
Heeft u nog vragen?

Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.