Verbetering kwaliteit binnenstad

De gemeente stimuleert ook in 2019 eigenaren bij het verbeteren van de kwaliteit van (winkel)panden in de binnenstad. Dit doen zij door subsidie te verlenen voor:

 • gevelverbetering
  - verwijderen reclames
  - ontwerp nieuwe pui
  - vervangen kunststofpui (Voorstraat Midden)
 • operatie verfpot
 • wonen boven winkels
  - ontwerpkosten opgang
  - uitvoeringskosten (Voorstraat Midden)
 • programmering en tijdelijke initiatieven
 • bijdrage steiger watergevels

U kunt in aanmerking komen wanneer u een (winkel)pand heeft in de volgende gebieden:

 • Voorstraat West: gebied tussen Lange Gelderse Kade en Visstraat
 • Voorstaat Midden: gebied tussen Visstraat en Scheffersplein
 • Voorstraat Augustijn: gebied tussen Scheffersplein en Steegoversloot
 • Grote Spuistraat: gebied tussen Voorstraat en Elfhuizen
 • Vriesestraat: gebied tussen Vest en Voorstraat
 • Nieuwstraat: gebied tussen Statenplein en Voorstraat
 • Voorstraathaven daar waar de gevels direct aan het water grenzen
Aanvragen

Bij de aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • een begroting van de kosten
 • een omschrijving van de werkzaamheden of activiteitenplan
 • een tekening van de huidige situatie en hoe het resultaat eruit komt te zien (alleen bij subsidie voor gevelverbetering en wonen boven winkels)
 • het aanvraagformulier (zie pdf hieronder) waarop u de onderdelen aangeeft waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Dit ook insturen bij een digitale aanvraag.

  Aanvraagformulier (pdf)
   

Digitale aanvraag subsidie verbetering kwaliteit binnenstad

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. U heeft daarbij keuze uit 5 betrouwbaarheidsniveau's (betrouwbaarheidsniveau's 1, 2, 2+, 3 en 4). Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

De gemeente stelt deze subsidies direct vast. U hoeft de subsidie niet te verantwoorden. Wel controleren wij via steekproef enkele uitbetaalde  subsidies. Als u binnen de steekproef valt, stuurt de gemeente u een brief. Daarin leest u welke informatie u naar de gemeente moet opsturen. Wij controleren of u de werkzaamheden of activiteiten op een juiste manier heeft uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Neem met vragen contact op:

-  via e-mail met Wendy Meulenkamp, adviseur binnenstad of per telefoon 078 770 48 93 of
- via e-mail met Reineke de Vries, Accountmanager Horeca & Detailhande of per telefoon 078 770 48 88