Verbetering kwaliteit binnenstad

De gemeente stimuleert eigenaren bij het verbeteren van de kwaliteit van (winkel)panden in de binnenstad. Dit doen zij door subsidie te verlenen voor:

 • gevelverbetering
 • operatie verfpot
 • wonen boven winkels
 • programmering en tijdelijke initiatieven
 • herstel watergevels

U kunt in aanmerking komen wanneer u een (winkel)pand heeft in de volgende gebieden:

 • Voorstraat West: gebied tussen Lange Gelderse Kade en Visstraat
 • Voorstaat Midden: gebied tussen Visstraat en Scheffersplein
 • Voorstraat Augustijn: gebied tussen Scheffersplein en Steegoversloot
 • Grote Spuistraat: gebied tussen Voorstraat en Elfhuizen
 • Vriesestraat: gebied tussen Vest en Voorstraat
 • Nieuwstraat: gebied tussen Statenplein en Voorstraat
 • Voorstraathaven daar waar de gevels direct aan het water grenzen
Aanvragen

Bij de aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • een begroting van de kosten
 • een omschrijving van de werkzaamheden of activiteitenplan
 • een tekening van de huidige situatie en hoe het resultaat eruit komt te zien (alleen bij subsidie voor gevelverbetering en wonen boven winkels)

Digitale aanvraag subsidie verbetering kwaliteit binnenstad

Verantwoorden subsidie

De gemeente stelt deze subsidies direct vast. U hoeft de subsidie niet te verantwoorden. Wel controleren wij via steekproef enkele uitbetaalde  subsidies. Als u binnen de steekproef valt, stuurt de gemeente u een brief. Daarin leest u welke informatie u naar de gemeente moet opsturen. Wij controleren of u de werkzaamheden of activiteiten op een juiste manier heeft uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Neem met vragen contact op via subsidiebureau@dordrecht.nl of via het secretariaat op telefoonnummer 770 46 03. Of kijk in de brochure Verbetering kwaliteit binnenstad.

Brochure verbetering kwaliteit binnenstad (pdf, 799 kB)