Maatschappelijke initiatieven (nieuwe ideeën en plannen) subsidie

De regeling is voor iedereen die een goed idee of plan heeft voor de stad. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties geven we vorm aan de toekomst van de stad. De gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hierin elk hun eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u ideeën en/of plannen om Dordrecht nog aantrekkelijker te maken? Lees dan de voorwaarden om van de regeling gebruik te maken. De subsidieregeling geldt tot 2023.

De subsidieregeling kunt u vergelijken met de subsidieregeling Wijkwensen; ideeën voor in uw wijk. Bij de subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gaat het om wensen met een duidelijke, toegevoegde waarde voor de stad.

Voorwaarden

U mag subsidie aanvragen voor een nieuw idee en/of plan, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

•    het idee/plan voegt echt iets toe aan de stad

•    het idee/plan past binnen de speerpunten van de coalitie

•    meer mensen/organisaties steunen het idee/plan en zijn erbij betrokken

•    de politiek steunt het idee/plan

•    de organisatie rondom het idee/plan is stabiel, van goede kwaliteit en georganiseerd

•    de financiële planning van het idee/plan is haalbaar

Aanvragen

Bij uw aanvraag geeft u aan voor welk deel uw activiteiten voldoet aan deze subsidieregeling. U vraagt uw subsidie aan via het digitale formulier.

Digitale aanvraag subsidie maatschappelijke initiatieven

Voor de aanvraag heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Verantwoorden subsidie

Heeft u meer dan € 20.000,- aan subsidie ontvangen? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen. 

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.