Subsidie tijdens corona

De gemeente heeft tijdelijke subsidieregelingen om gesubsidieerde instellingen en organisatoren tegemoet te komen. 

Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht

Op 5 januari 2021 heeft het college de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht verlengd voor het jaar 2021. Hiermee komen we alle gesubsidieerde instellingen en organisatoren in deze crisis tegemoet. Ook zij die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van subsidie. 

Wij begrijpen dat u uw activiteiten en/of prestaties niet of niet helemaal kunt uitvoeren. Of dat u deze zelfs naar een ander moment moet verplaatsen. De kans is groot dat u hiervoor al wel kosten gemaakt heeft. Of heeft u door de coronacrisis last van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten. 

U mag uw situatie via e-mailadres aan het Subsidiebureau kenbaar maken. Wij bekijken dan hoe de gemeente u tegemoet kan komen. 

Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 2022 

Het college heeft ook de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 2022 vastgesteld met 2 wijzigingen, een vastgestelde wijziging op 2 maart 2021 en een vastgestelde wijziging op 30 maart 2021. Hiermee komen we sportverenigingen tegemoet als dit noodzakelijk is. De aanhoudende beperkingen raken sportverenigingen in hun exploitatie waardoor financiële tekorten kunnen ontstaan. 

Met deze regeling mogen sportverenigingen een subsidieaanvraag doen over het jaar 2020 en over het jaar 2021. Bij de aanvraag voegt u een berekening toe voor het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. Als u een aanvraag over 2020 indient, voegt u daarnaast de jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting over 2021 toe. U heeft hiertoe de tijd tot en met 30 juni 2021. 

Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021

Het college heeft ook de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021 vastgesteld met een vastgestelde wijziging op 2 maart 2021. Hiermee komen we culturele instellingen, die geen subsidie van de gemeente ontvangen, tegemoet als dit noodzakelijk is. De aanhoudende beperkingen raken culturele instellingen in hun exploitatie waardoor financiële tekorten kunnen ontstaan. 

Met deze regeling mogen culturele instellingen een subsidieaanvraag doen over het jaar 2020 en over het jaar 2021. Bij de aanvraag voegt u onder andere een berekening toe voor het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. Ook stuurt u de jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting over 2021 mee.  

Tijdelijke subsidieregeling Cultuur actief, wendbaar en weerbaar 

De gemeente wil met deze tijdelijke subsidieregeling de culturele sector tijdens en na Corona helpen. U kunt daarom subsidie aanvragen voor investeringen en activiteiten zodat u uw culturele activiteiten kunt blijven uitvoeren.

In aanmerking komen

Amateurkunst instellingen, culturele zzp'ers en organisatie kunnen subsidie aanvragen. Voor een culturele zzp'er of een amateurkunst instelling is de subsidie maximaal € 10.000. Voor een culturele organisatie is de subsidie maximaal € 25.000.

U mag subsidie aanvragen als u aan 1 of meerdere voorwaarden voldoet: 

 • uw activiteit helpt de culturele sector in Dordrecht (weer) actief te maken 
 • uw activiteit helpt de culturele programmering en cultuurparticipatie in de stad. Dit geldt vooral in de wijken en/of voor het culturele profiel van Dordrecht
 • uw activiteit zich richt op het creëren van een artistiek product of cultureel evenement. Hierbij werkt u samen met Dordtse partners en/of culturele zzp 'ers
 • investeringen u helpen om tijdens en na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken

Daarnaast geldt dat uw activiteit start in 2021 en maximaal 12 maanden duurt.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • een beschrijving van de activiteit of investering waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een precieze en sluitende begroting van de activiteit of investering 
 • een uitleg hoe uw activiteit of investering meehelpt aan de doelen van de subsidieregeling 

Bent u een culturele zzp 'er? Dan stuurt u ook mee:

 • een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit vestiging in Dordrecht blijkt van minimaal 2 jaar, gerekend vanaf de indiendatum van uw aanvraag.
 • een curriculum vitae 
 • een overzicht van werkzaamheden van de laatste 2 jaar, gerekend vanaf de indiendatum van uw aanvraag

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan stuurt u ook mee:

 • exemplaar van de oprichtingsakte
 • statuten
 • meest recente jaarverslag
 • meest recente jaarrekening inclusief balans
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen overmaken

U voegt bij uw aanvraag de documenten toe onder 'extra bijlagen'

Voor deze tijdelijke regeling is een (door het Rijk beschikbaar gesteld) budget van € 500.000,-- beschikbaar. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Beslissen op uw aanvraag

Binnen 8 weken nadat wij uw complete aanvraag ontvangen hebben, krijgt u antwoord van ons.

Digitaal formulier aanvraag eenmalige subsidie

Verantwoorden subsidie

Alleen als u een subsidie boven de € 20.000 heeft ontvangen, moet u een aanvraag subsidievaststelling indienen. In de beschikking staat wanneer u wat moet doen. Subsidies onder de € 20.000 kunnen in een steekproef vallen. Dit laten wij u dan weten. 

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

Subsidieregeling Cultuur actief, wendbaar en weerbaar

Heeft u een inhoudelijke vraag over deze subsidieregeling? Stuur dan een mail naar de cultuurmakelaar. Met vragen over het proces mag u contact opnemen met het subsidiebureau via ons contactformulier of via telefoonnummer 14 078.

Aanvragen

Omdat dit een tijdelijke subsidiesoort is, gebruiken we een algemeen formulier. Niet alle onderdelen zijn voor uw aanvraag van toepassing. Vult u alstublieft het formulier zoveel mogelijk in. De tekst op deze pagina is leidend voor uw aanvraag.

 • sportverenigingen Dordrecht 2021 – 2022 
 • culturele instellingen Dordrecht 2021
 • cultuur actief, wendbaar en weerbaar

Digitaal formulier aanvraag eenmalige subsidie

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.