Subsidie tijdens corona

De gemeente heeft tijdelijke subsidieregelingen om gesubsidieerde instellingen en organisatoren tegemoet te komen. 

Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht 2022

In december 2021 heeft het college de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht verlengd voor het jaar 2022. Hiermee komen we veel gesubsidieerde instellingen en organisatoren in deze crisis tegemoet. Ook zij die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van subsidie. 

Wij begrijpen dat u uw activiteiten en/of prestaties niet of niet helemaal kunt uitvoeren. Of dat u deze zelfs naar een ander moment moet verplaatsen. De kans is groot dat u hiervoor al wel kosten gemaakt heeft. Of heeft u door de coronacrisis last van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten. 

U mag uw situatie via e-mailadres aan het Subsidiebureau kenbaar maken. Wij bekijken dan hoe de gemeente u tegemoet kan komen. 

Controleplicht Coronatoegangsbewijs

Verlening en vaststelling

Binnen 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode krijgt u een reactie van ons. De toe te kennen subsidie stellen wij direct vast. De gemeente heeft een maximaal bedrag van € 455.156,- beschikbaar. Als het bedrag van alle aanvragen meer is dan het maximale bedrag, verdelen wij de subsidie naar rato. 

Wetgeving

Subsidieregeling controle op Coronatoegangsbewijzen Dordrecht 2022

Subsidieregeling Cultuur actief, wendbaar en weerbaar 

De gemeente wil met deze subsidieregeling de culturele sector tijdens en na Corona helpen. U kunt subsidie via het subsidieportal aanvragen voor investeringen en activiteiten voor uw culturele activiteiten.

In aanmerking komen

Amateurkunst instellingen, culturele zzp'ers en organisatie kunnen subsidie aanvragen. Voor een culturele zzp'er of een amateurkunst instelling is de subsidie maximaal € 10.000. Voor een culturele organisatie is de subsidie maximaal € 25.000.

U mag subsidie via het subsidieportal aanvragen als u aan 1 of meerdere voorwaarden voldoet: 

 • uw activiteit helpt de culturele sector in Dordrecht (weer) actief te maken 
 • uw activiteit zich richt op het creëren van een artistiek product of cultureel evenement. Hierbij werkt u samen met Dordtse partners en/of culturele zzp 'ers
 • investeringen u helpen om tijdens en na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken

Daarnaast geldt dat uw activiteit start in 2022 en maximaal 12 maanden duurt.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • een beschrijving van de activiteit of investering waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een precieze en sluitende begroting van de activiteit of investering 
 • een uitleg hoe uw activiteit of investering meehelpt aan de doelen van de subsidieregeling 
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij uw aanvraag voor subsidie toont u aan dat uw vestiging minstens 2 jaar in Dordrecht gevestigd is  

Bent u een culturele zzp 'er? Dan stuurt u ook mee:

 • een curriculum vitae 
 • een overzicht van werkzaamheden van de laatste 2 jaar, gerekend vanaf de indiendatum van uw aanvraag

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan stuurt u ook mee:

 • exemplaar van de oprichtingsakte
 • statuten
 • meest recente jaarverslag
 • meest recente jaarrekening inclusief balans
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen overmaken

U voegt bij uw aanvraag de documenten toe onder 'extra bijlagen'

Aanvragen

Vanaf 5 september is de digitale subsidieportal bereikbaar

Voor deze  regeling is een (door het Rijk beschikbaar gesteld) budget van € 400.000,-- beschikbaar. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Beslissen op uw aanvraag

Binnen 8 weken nadat wij uw complete aanvraag ontvangen hebben, krijgt u antwoord van ons via het subsidieportal.

Vanaf 5 september is de digitale subsidieportal bereikbaar
 

Verantwoorden subsidie

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In de subsidieportal leest u vanaf 5 september meer over uw aanvraag.         

Subsidieregeling Cultuur actief, wendbaar en weerbaar

Heeft u een inhoudelijke vraag over deze subsidieregeling? Stuur dan een mail naar de cultuurmakelaar. Met vragen over het proces neemt u contact op met het subsidiebureau via ons contactformulier of telefoonnummer 14 078.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.