Subsidie Dordrecht 800 jaar Stad

Sinds 1 maart 2020 kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Heeft u meer dan € 20.000,- aan subsidie ontvangen? Dan moet u achteraf uitleggen wat u hiermee heeft gedaan. De gemeente beoordeelt uw uitgaven en stelt de subsidie daarna definitief vast. In de beschikking die u heeft ontvangen staat wanneer u wat moet indienen.

EHerkenning-logoDigiD-logo.comDigitaal formulier verantwoorden subsidie   

Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Heeft u vragen?

Neem met vragen contact op via e-mail dordrecht800@dordrecht.nl of kijk op www.dordrecht800.nl voor meer informatie.

Wetgeving

Lees meer informatie in de Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad.