Subsidie Dordrecht 800 jaar Stad

De aanvraag voor deze subsidie is per 1 maart 2020 vervallen. Op de website www.dordrecht800.nl leest u welke activiteiten in onze stad plaatsvnden. 

Beslissing op uw aanvraag

We hebben een selectiecommissie die alle aanvragen per termijn beoordeelt. Zij adviseert over het toekennen en de hoogte van de subsidie. In haar afwegen neemt zij onder andere mee:

  • soort feest / activiteit
  • doelgroep voor het feest / activiteit
  • uitstraling van het feest / activiteit
  • spreiding van feesten / activiteiten in tijd en plaats

Binnen 13 weken (na de uiterste aanvraagdatum per termijn) krijgt u bericht. 

Heeft u vragen?

In het stappenplan (pdf, 166 kB) leest u of u voor uw feest / activiteit een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Neem met vragen contact op via e-mail dordrecht800@dordrecht.nl of kijk op www.dordrecht800.nl voor meer informatie.

Wetgeving

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u via Overheid.nl