Subsidie 'Ode aan de Synode'

De mogelijkheid voor aanvragen subsidie Ode aan de Synode is gesloten. U kunt geen subsidieaanvraag meer indienen.

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor stedelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de herdenking van 400 jaar Synode. We herdenken in 2018/2019 onze belangrijke historische momenten in Dordrecht en vieren dit met inwoners en bezoekers. Hiermee bevorderen we ook gelijk de levendigheid van de (binnen)stad.

Subsidieplafond

De gemeente stelt voor deze subsidieregeling in totaal € 200.000,- beschikbaar. Daarvan is maximaal 10% bedoeld voor activiteiten buiten de binnenstad.

Verantwoorden subsidie

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. U heeft daarbij keuze uit 5 betrouwbaarheidsniveau's (betrouwbaarheidsniveau's 1, 2, 2+, 3 en 4). Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Heeft u vragen?

Heeft u  inhoudelijke vragen? Dan neemt u contact op met mevrouw Van der Steen-Hofland, projectleider. U bereikt haar via e-mail  of  via telefoonnummer 078 770 53 37.
Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op via subsidiebureau@dordrecht.nl of via het secretariaat op telefoonnummer 770 46 03.

Meer informatie leest u ook op de website Synode 400.