Innovatiefonds Smart City

Via Smart City Dordrecht kan uw vernieuwende idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken. 

We hebben de subsidieregeling Innovatiefonds Smart City beëindigd, we werken aan een nieuwe regeling. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

 • uw plan past binnen 1 van de 5 thema’s van Smart City: 
  • Mobiliteit & milieu
  • Zorg & leefbaarheid
  • Economie & binnenstad
  • Water & energie
  • Open data & kennisdeling
 • uw plan vernieuwend is en meehelpt aan:
  • de economische groei
  • het imago en/of
  • de leefbaarheid van de stad
 • uw plan het doel heeft om de samenwerking te vergroten tussen :
  • kennisinstellingen
  • bedrijven en/of
  • inwoners van de stad
 • uw plan wordt getest of ingezet op het gebied van de aanvraag.  
 • uw plan uit te voeren is binnen maximaal 24 maanden. 
Aanvragen

De subsidieregeling Innovatiefonds Smart City is per 31 december 2022 beëindigd. Wij werken aan een nieuwe regeling. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Beslissing

De adviescommissie adviseert burgemeester en wethouders over uw aanvraag. Deze commissie vergadert binnen 6 weken na de indientermijn van uw aanvraag. Bij een positief besluit vergoedt de gemeente 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten. De uiteindelijke subsidie hangt af van het maximale bedrag dat beschikbaar is.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Met vragen neemt u contact op met onze medewerkers van het innovatiefonds of subsidiebureau. U bereikt hen via:

Ook vindt u meer informatie op de website van Smart City Dordrecht

Subsidie algemeen

Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.