Innovatiefonds Smart City

Via Smart City Dordrecht kan uw vernieuwende idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken. 

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

 • uw plan past binnen 1 van de 5 thema’s van Smart City: 
  • Mobiliteit & milieu
  • Zorg & leefbaarheid
  • Economie & binnenstad
  • Water & energie
  • Open data & kennisdeling
 • uw plan vernieuwend is en meehelpt aan:
  • de economische groei
  • het imago en/of
  • de leefbaarheid van de stad
 • uw plan het doel heeft om de samenwerking te vergroten tussen :
  • kennisinstellingen
  • bedrijven en/of
  • inwoners van de stad
 • uw plan wordt getest of ingezet op het gebied van de aanvraag.  
 • uw plan uit te voeren is binnen maximaal 24 maanden. 
Aanvragen

Voor 2022 zijn er 4 termijnen voor het indienen van een aanvraag:

 • van 1 januari tot 1 april
 • van 1 april tot 1 juli
 • van 1 juli tot 1 oktober
 • van 1 oktober tot 31 december 2022 

Voor een aanvraag heeft u nodig:

 • projectplan met een omschrijving van de activiteiten, een planning en een begroting
 • samenvatting van het projectplan
 • kopie bankafschrift

Als u aanvraagt namens een bedrijf, heeft u ook nodig: 

 • jaarcijfers van uw bedrijf
 • achtergrond van uw bedrijf

Digitale aanvraag subsidie smart city

Beslissing

De adviescommissie adviseert burgemeester en wethouders over uw aanvraag. Deze commissie vergadert binnen 6 weken na de indientermijn van uw aanvraag. Bij een positief besluit vergoedt de gemeente 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten. De uiteindelijke subsidie hangt af van het maximale bedrag dat beschikbaar is.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Zijn de werkzaamheden of activiteiten afgerond? Dan stuurt u het gereedmeldingsformulier naar de gemeente. Dit doet u binnen 2 jaar nadat u de subsidie heeft ontvangen. U stuurt de volgende stukken mee:

 • facturen
 • betalingsbewijzen
 • verklaring dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens projectplan

Het gereedmeldingsformulier heeft u eerder bij de brief van de gemeente ontvangen.    

Meer informatie

Met vragen neemt u contact op met onze medewerkers van het innovatiefonds of subsidiebureau. U bereikt hen via:

Ook vindt u meer informatie op de website van Smart City Dordrecht

Subsidie algemeen

Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.