Innovatiefonds Smart City

Via Smart City Dordrecht kan uw innovatieve idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken. 

Aanvragen

U dient digitaal een aanvraagformulier in. Daarbij stuurt u mee:

 • het projectplan met een omschrijving van de activiteiten een planning en een begroting
 • samenvatting van het projectplan
 • kopie bankafschrift
 • jaarcijfers van uw bedrijf
 • achtergrond van uw bedrijf

Digitale aanvraag subsidie smart city

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

 • het plan past binnen een van de 5 thema’s van Smart City: 
  • Mobiliteit & milieu
  • Zorg & leefbaarheid
  • Economie & binnenstad
  • Water & energie
  • Open data & kennisdeling
 • het plan is vernieuwend en levert een bijdrage aan:
  • de economische groei
  • het imago en/of
  • de leefbaarheid van de stad
 • het plan is erop gericht om de samenwerking te vergroten tussen:
  • kennisinstellingen
  • bedrijven en/of
  • inwoners van de stad
 • het plan wordt getest of ingezet in de fysieke ruimte en/of op het sociaal domein in Dordrecht.
 • het plan te realiseren is binnen maximaal 24 maanden.
Beslissing

De adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de subsidieaanvraag. Deze commissie vergadert uiterlijk 6 weken na de indieningstermijn van uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of zij de subsidie toekennen of weigeren.

Bij een positief besluit vergoedt de gemeente 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten. De hoogte hiervan hangt af van het maximale bedrag dat zij als subsidie beschikbaar stelt.

Leden van de adviescommissie

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met onze medewerkers van het innovatiefonds of subsidiebureau. U bereikt hen via:

Janno Heinen: j.heinen@dordrecht.nl (secretaris van het innovatiefonds)
Anja Kaaks: subsidiebureau@dordrecht.nl (adviseur van het subsidiebureau)

Ook vindt u meer informatie op de website van Smart City Dordrecht.

Smart City Dordrecht

Wetgeving