Innovatiefonds Smart City

Via Smart City Dordrecht kan uw innovatieve idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken. 

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

 • het plan past binnen een van de 5 thema’s van Smart City: 
  • Mobiliteit & milieu
  • Zorg & leefbaarheid
  • Economie & binnenstad
  • Water & energie
  • Open data & kennisdeling
 • het plan is vernieuwend en levert een bijdrage aan:
  • de economische groei
  • het imago en/of
  • de leefbaarheid van de stad
 • het plan is erop gericht om de samenwerking te vergroten tussen:
  • kennisinstellingen
  • bedrijven en/of
  • inwoners van de stad
 • het plan wordt getest of ingezet in de fysieke ruimte en/of op het sociaal domein in Dordrecht.
 • het plan te realiseren is binnen maximaal 24 maanden.
Aanvragen

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • het projectplan met een omschrijving van de activiteiten een planning en een begroting
 • samenvatting van het projectplan
 • kopie bankafschrift
 • jaarcijfers van uw bedrijf
 • achtergrond van uw bedrijf

Digitale aanvraag subsidie smart city

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig, met minstens betrouwbaarheidsniveau 2+.

Beslissing

De adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de subsidieaanvraag. Deze commissie vergadert uiterlijk 6 weken na de indieningstermijn van uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of zij de subsidie toekennen of weigeren.

Bij een positief besluit vergoedt de gemeente 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten. De hoogte hiervan hangt af van het maximale bedrag dat zij als subsidie beschikbaar stelt.

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met onze medewerkers van het innovatiefonds of subsidiebureau. U bereikt hen via:

Ook vindt u meer informatie op de website van Smart City Dordrecht