Funderingsonderzoek (subsidie)

Denkt u dat uw woning ernstige funderingsproblemen heeft? U kunt subsidie aanvragen voor een funderingsonderzoek voor woningen en bouwkundige eenheden. Bouwkundige eenheden zijn woningen in een bouwblok met een gezamenlijke fundering. 

U kunt als eigenaar-bewoner individueel subsidie aanvragen. Of u vraagt dit gezamenlijk aan met uw buren binnen een bouwkundige eenheid. 

Voorwaarden

Algemeen

 • u vraagt subsidie aan voor de start van het funderingsonderzoek
 • voor de woning of bouwkundige eenheid is niet eerder subsidie voor funderingsherstel gegeven
 • een gespecialiseerd bedrijf voert het onderzoek uit 
 • het onderzoek voldoet aan de F3O richtlijnen
 • het onderzoek moet binnen 9 maanden na subsidieverlening klaar zijn 
 • de resultaten van het onderzoek komen in een openbaar toegankelijk systeem

Voorwaarden als u voor een eigen woning subsidie aanvraagt:

 • u voldoet aan de algemene voorwaarden 
 • u bent eigenaar-bewoner van de woning waarvoor funderingsonderzoek nodig is
 • de woning is gebouwd voor 1970

Voorwaarden als u voor een bouwkundige eenheid subsidie aanvraagt:

 • de hoofdaanvrager is eigenaar-bewoner van een woning waarvoor het funderingsonderzoek nodig is
 • een commercieel verhuurde woning of commerciële ruimte kan onderdeel van de bouwkundige eenheid zijn 
 • de bouwkundige eenheid is gebouwd voor 1970

Meer informatie over de F30 richtlijnen leest u op de website Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). U vindt daar ook de erkenningslijst van goedgekeurde bedrijven.

Aanvragen

Digitale aanvraag funderingsonderzoek  u heeft hiervoor DigiD nodig

Meesturen bij de aanvraag

 • een door het onderzoeksbureau ondertekende offerte met een omschrijving van de werkzaamheden. Ook moet hierin staan hoeveel inspectieputten nodig zijn en dat het onderzoek voldoet aan de F30 richtlijnen
 • bewijs van eigendom als u de woning in de laatste 3 maanden heeft verkregen. Dit kan met een kopie van de eigendomsakte of een uittreksel uit het Kadaster 
 • als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt bij de gemeente Dordrecht: een recent bankafschrift met uw naam, adres en rekeningnummer 
 • bij een gezamenlijke aanvraag stuurt u mee het ingevulde en ondertekende formulier handtekeningen funderingsonderzoek pdf 508 kB. Elke deelnemer bij dit gezamenlijk onderzoek heeft op het handtekeningenformulier getekend   
Maximum bedrag

Individuele aanvraag/onderzoek

De subsidie bedraagt 70% van de gemaakte kosten tot maximaal € 3.500,- voor elke inspectieput 

Gezamenlijke aanvraag/onderzoek

De subsidie bedraagt 80% van de gemaakte kosten tot maximaal € 3.500,- voor elke inspectieput

Subsidieplafond

Voor 2021 hebben wij in totaal € 70.000 beschikbaar voor subsidies. Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst of tot het bedrag daarvoor op is.

Afhandeling 

Binnen 8 weken na de volledige aanvraag krijgt u een reactie van ons. Als u subsidie krijgt, kunt u het bedrijf opdracht geven het onderzoek uit te voeren. Binnen 9 maanden na het besluit tot verstrekken van de subsidie moet het funderingsonderzoek zijn afgerond. 

Wij betalen de subsidie binnen 4 weken na ontvangst van het onderzoeksrapport aan u uit. U stuurt hiervoor naar ons de volgende stukken: 

 • het definitieve onderzoeksrapport
 • de rekeningen van het funderingsonderzoek
 • de betaalbewijzen van deze rekeningen 

In onze subsidieregeling leest u daarover meer. 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14078.