Blijverslening

Eigenaren van woningen die voorzieningen nodig hebben voor de veiligheid of toegankelijkheid van hun woning, kunnen de Blijverslening aanvragen. Het doel van deze lening is dat woningeigenaren langer in de eigen woning blijven wonen als zij bijvoorbeeld slecht ter been raken.

In aanmerking komen

U kunt een Blijverslening aanvragen als:

  • U een woning bezit en bewoont in Dordrecht en een zorgvraag heeft.
  • U een woning bezit en bewoont en uw woning  levensloopbestendig wilt maken.
  • U bent jonger dan 76 jaar (of een medeaanvrager op hetzelfde adres).
  • U nog niet gestart bent met de aanpassingen aan uw woning. De Blijverslening werkt niet met terugwerkende kracht.
  • U de werkzaamheden laat uitvoeren door een erkend bedrijf.
  • Het aanpassing binnen een jaar uitgevoerd is.
Aanvragen

Via het digitale formulier vraagt u de Blijverslening aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Lees voor de aanvraag ook de aanvullende informatie blijverslening (pdf, 30 kB) door.

Lukt u niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Bel dan met het subsidiebureau voor een papieren aanvraagformulier. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 4795. Wij sturen het formulier dan naar u op.

Beslissing

U krijgt binnen acht weken na de dag waarop u de (volledige) aanvraag heeft ingediend, antwoord van ons.

Lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn)

Na de goedkeuring voor uw aanvraag van de Blijverslening bij de gemeente, vraagt u de lening aan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U ontvangt daarvoor een aanvraagset van de gemeente. Op de website van het SVn leest u meer informatie over onder andere: 

  • de lening
  • rentepercentages
  • afsluitkosten bij het afsluiten van de hypotheek
Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.