Blijverslening

Woningeigenaren die hun woning willen aanpassen voor de veiligheid of toegankelijkheid van hun woning, kunnen de Blijverslening aanvragen. Het doel van deze lening is dat woningeigenaren langer in de eigen woning blijven wonen. Bijvoorbeeld als zij slecht ter been raken. 

In aanmerking komen

U kunt een Blijverslening aanvragen als u:

  • een woning bezit en bewoont in Dordrecht en u een zorgvraag heeft
  • een woning bezit en bewoont in Dordrecht en deze levensloopbestendig wilt maken
  • jonger bent dan 76 jaar of uw medeaanvrager op hetzelfde adres is jonger dan 76 jaar
  • nog moet starten met de aanpassingen aan uw woning
  • de aanpassingen laat uitvoeren door een erkend bedrijf
  • de aanpassingen binnen een jaar na het ingaan van de lening heeft laten uitvoeren 
Aanvragen

Via het digitale formulier vraagt u de Blijverslening aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Lees voor de aanvraag ook de aanvullende informatie blijverslening (pdf, 30 kB) door.

Lukt het u niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Bel dan met het subsidiebureau voor een papieren aanvraagformulier. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 4795. Wij sturen het formulier dan naar u op.

Beslissing

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de (volledige) aanvraag heeft ingediend, antwoord van ons.

Lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn)

Na de goedkeuring voor uw aanvraag van de Blijverslening bij de gemeente, vraagt u de lening aan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U ontvangt daarvoor een aanvraagset van de gemeente. Op de website van het SVn leest u meer informatie over onder andere: 

  • de lening
  • rentepercentages
  • afsluitkosten bij het afsluiten van de hypotheek
Verantwoorden

Zijn de werkzaamheden afgerond? Dan stuurt u het gereedmeldingsformulier naar de gemeente. Dit formulier ontving u bij de brief van de gemeente.

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.