Sportraad

De Sportraad is aangesteld in het najaar van 2016 en heeft als overkoepelend doel: het bevorderen van een optimaal klimaat voor sportbeoefening en sportbeleving van de inwoners van Dordrecht.

Dat doen ze door de gemeentelijke beleidsmakers onafhankelijk te adviseren, met gevraagde en ongevraagde adviezen. En dat alles vanuit het algemene en collectieve sportbelang.

Sportraad Dordrecht

Van links naar rechts: Robert de Does, Angela Verkerk, Jan van Haren, Kim Vermeij-Boelsums, Leen van der Klis (voorzitter), John Streng en Teun van der Klis.

Deze doelstelling en de bijbehorende taken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (pdf, 1122 kB) met de gemeente.

Jaarlijks stellen de Sportraad en de directeur van het Sportbedrijf, namens het college, in gezamenlijk overleg een werkprogramma voor het nieuwe jaar vast. Daarin staan de onderwerpen, waarover advies zal worden gevraagd, zo concreet mogelijk benoemd. Dit werkprogramma bevat ook de onderwerpen, waarover de sportraad ongevraagd advies zal geven.

Advies Sportraad Sportkompas (pdf, 184 kB)

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over sport in Dordrecht kijkt op dordtsport.nl.

Tips, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. Deze kunt u richten aan de secretaris van de sportraad:

Angela Verkerk
Sportraad DordrechtLogo Sportraad Dordrecht
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht
Telefoon: 078 - 770 43 65
Emailadres: as.verkerk@dordrecht.nl

Het bezoekadres van het secretariaat is: Stadskantoor (derde etage bij Sportbedrijf Dordrecht) aan de Spuiboulevard 300 in Dordrecht.