Veelgestelde vragen vervanging pollers

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wie kan een ontheffing aanvragen?

Alle houders van een ontheffing voor de pollers hebben een brief ontvangen. Hierin staat hoe u een nieuwe ontheffing kunt aanvragen.

Ontheffing knip Grote Markt en Vest

Woont of werkt u in parkeervergunningsector A? Dan kunt u een ontheffing aanvragen voor de knip Grote Markt. Woont of werkt u in het gedeelte ten noorden van de Spuihaven (parkeervergunningsector D)? Dan kunt u een ontheffing voor de knip Vest aanvragen.

Permanente ontheffing

Een permanente ontheffing geeft 24 uur per dag toegang tot het autoluwgebied en/of het voetgangersgebied. Deze ontheffing kan worden aangevraagd door:

 • bewoners en ondernemers uit het autoluw gebied
 • onderhoudsdiensten
 • vers- en vaste leveranciers
 • taxibedrijven
 • professionele zorgverleners
 • houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Bloktijden-ontheffing

Een bloktijden-ontheffing geeft buiten de venstertijden toegang tot het autoluwe gebied of het voetgangersgebied. Iedereen kan deze ontheffing aanvragen via het digitaal loket. U hebt hiervoor uw DigiD of EHerkennning nodig. De bloktijden-ontheffing is voor 1 dag geldig. Aanvragen kan ook achteraf. Na inrijden heeft u dezelfde dag tot 23.59 uur de tijd om dit alsnog te doen.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Hoe kan ik het autoluwe gebied inrijden?

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een permanente ontheffing aanvragen via het digitale loket. U kunt ook kiezen voor een ontheffing voor 1 dag. Die kost 5 euro. Aanvragen gaat via het digitaal loket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het is mogelijk om de ontheffing achteraf aan te vragen. Dit kan tot 23:59 uur op dezelfde dag dat u het autoluwe gebied bent ingereden.

Blijven de venstertijden voor laden en lossen?

Ja, die blijven hetzelfde. Venstertijden gelden alleen voor de Visstraat* en de Kolfstraat. Vrije doorgang is daar toegestaan van:

 • maandag 00.00-11.00 uur / 17.00-00.00 uur
 • dinsdag 00.00-11.00 uur / 17.00-00.00 uur
 • woensdag 00.00-11.00 uur / 17.00-00.00 uur
 • donderdag 00.00-11.00 uur / 21.00-00.00 uur
 • vrijdag 00.00-11.00 uur / 17.00-00.00 uur
 • zaterdag 00.00-11.00 uur / 18.00-00.00 uur
 • zondag 00.00-12.00 uur / 17.00-00.00 uur

* Let op! Tijdelijk geldt een aangepaste venstertijd voor de Visstraat. Vrije doorgang is daar nu alleen mogelijk tussen 00.00 en 11.00 uur. De tijdelijke aanpassing staat aangegeven met een geel bord.

Is het mogelijk om straks een ontheffing aan te vragen voor bezoek of bezorgdiensten?

Het is vanaf 1 juli mogelijk om digitaal een ontheffing voor 1 dag aan te vragen. Deze ontheffing kost 5 euro. Aanvragen gaat via het digitaal loket en u heeft hiervoor uw DigiD of EHerkenning nodig. Het is mogelijk om de ontheffing achteraf aan te vragen. Dit kan tot 23:59 uur op de dag dat u bent ingereden. 

Veranderen de toegangslocaties ook?

Nee, voorlopig blijven alle toegangslocaties dezelfde. Na invoering van handhaving met camera's onderzoeken we met bewoners en ondernemers of aanpassingen van deze locaties gewenst zijn. Op de volgende plekken is het mogelijk om met een ontheffing het autoluwe gebied in te rijden:

 • Grotekerksbuurt
 • Wijnstraat
 • Visstraat
 • Nieuwstraat
 • Kolfstraat
 • Vest
 • Grote Markt
Inleveren pasje of transponder

We organiseren een aantal inlevermomenten voor uw oude toegangspas of transponder. Dit kan in de Stadswinkel. Via retourpinnen storten wij uw borg terug bij u op de rekening. Ontheffingshouders krijgen van ons nog een brief. Daarin staat meer informatie over de data en tijden voor het inleveren. Het moment is afhankelijk van de maatregelen die er nu zijn door de coronacrisis. Op dit moment is de Stadswinkel alleen nog open voor wettelijke taken. Het inleveren van de toegangspassen en transponders valt daar niet onder.

Hoe hoog is de boete?

De boete voor het inrijden van het autoluwe gebied zonder ontheffing is € 95,00. Wie zonder ontheffing het voetgangersgebied inrijdt betaalt € 140,00. Bij de boetes komen nog administratiekosten. De boetes zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (net als bij snelheidsovertredingen). De opbrengst gaat naar het rijk.

Waarom gaat de opbrengst van boetes niet naar de gemeentekas?

Alle opbrengsten van boetes gaan naar het rijk. Het maakt hierbij niet uit wie de handhaving heeft gedaan. Dit staat vast in de Nederlandse wet.  

Waarom maar een keer waarschuwen?

Er wordt één keer gewaarschuwd om mensen die onbekend zijn met de situatie niet direct op kosten te jagen. De ervaring van andere steden leert dat vrijwel alle 'overtreders' na één waarschuwing hun rijgedrag aanpassen. Alleen de bewuste overtreders krijgen op deze manier een boete in huis.

Hoe werkt het eenmalig waarschuwen via de post?

In de maand juli waarschuwen we alleen. Hierbij beperken we het aantal waarschuwingen per 'overtreder'. Rijdt u 4 keer op één dag zonder geldige ontheffing het gebied in? Dan ontvangt u 1 keer een waarschuwingsbrief. Vanaf augustus ontvangt u bij een 1e overtreding een waarschuwing.     

Vanaf de 2e overtreding krijgt u een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau. Het in- én uitrijden van het gebied zien we als één overtreding. Als u weer in- en uitrijdt, krijgt u maximaal 1 waarschuwing of boete. Bij een 2e overtreding houden we een coulancetijd aan ten opzichte van de 1e overtreding. We leggen dan nog geen nieuwe boete op. Tot dat we er zeker van zijn dat de bestuurder de waarschuwingsbrief thuis echt heeft ontvangen.

De binnenstad inrijden wordt zo wel heel makkelijk. Zo krijg je toch meer verkeer?

De ervaring van andere steden leert dat dit in de eerste periode na invoering van handhaving met camera's inderdaad het geval is. Binnen een paar maanden is de toename bijna nul.  We verwachten dat hier ’s avonds en ’s nacht geen sprake is van meer verkeer. Dat zien we ook niet als de pollers van de Visstraat en de Kolfstraat 's avonds en 's nachts naar beneden staan.

Hoe weten buitenlandse bezoekers dat de binnenstad autoluw is?

Verkeersborden zijn internationaal. Op de borden komt bijna geen tekst. Alleen de tijden waarop je wel zonder een ontheffing het gebied kunt inrijden, staan genoemd.  Alkmaar heeft de ervaring dat buitenlandse toeristen niet 'per ongeluk' het gebied in rijden. Wij verwachten dat het in Dordrecht ook niet gebeurd. (Buitenlandse) bezoekers volgen vaak de aangegeven P-route en parkeren in de parkeergarages. Deze parkeergarages liggen buiten het autoluwe gebied. Ook voor bezoekers geldt dat zij eerst een waarschuwing ontvangen en dan pas een boete.

Blijft er een verkeerslicht staan? 

Nee, er blijft geen verkeerslicht staan.

Blijven de pollers in de grond voor bijvoorbeeld veiligheid tijdens evenementen?

Nee, de pollers halen we weg als de camera's in gebruik zijn. Dit doen we stuk voor stuk, om de overlast te beperken. De pollers waren nooit een veiligheidsmaatregel, maar een verkeersmaatregel om de binnenstad autoluw te houden. Dit gebeurt nu met camera's. Veiligheidmaatregelen zijn onderdeel van een draaiboek van evenementen. Als het inrijden van straten fysiek onmogelijk moet worden gemaakt, gebeurt dat in het kader van het evenement.

Hoe is mijn privacy geregeld bij de handhaving met camera's?

De camera’s werken op basis van kentekenherkenning. Het systeem bewaart alleen de beelden van voertuigen met kenteken die een overtreding begaan. Deze beelden blijven maximaal 7 dagen bewaard. Binnen deze tijd beoordeelt een handhaver elke geregistreerde overtreding. Is er geen sprake van een overtreding, dan verwijdert de handhaver de beelden direct.

Is er wel een overtreding, dan stuurt handhaving de overtreding door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Zij bewaren de camerabeelden zo lang er nog bezwaar gemaakt kan worden. Is deze periode voorbij, dan worden de beelden automatisch verwijderd.

Worden de pollers bij het Leerpark en het Energiehuis ook vervangen voor camera's?

Nee, voorlopig niet. Deze pollers zijn veel nieuwer dan de pollers in de binnenstad en zijn nog niet aan vervanging toe.