Veel gestelde vragen vervanging pollers

Bekijk hier de veel gestelde vragen en antwoorden.

Hoe hoog is de boete?

De boete voor het inrijden van het autoluwe gebied zonder ontheffing is € 95,00. Wie zonder ontheffing het voetgangersgebied inrijdt betaalt € 140,00. Bij de boetes komen nog administratiekosten. De boetes zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (net als bij snelheidsovertredingen). De opbrengst gaat naar het rijk.

 

Waarom gaat de opbrengst van boetes niet naar de gemeentekas?

Alle opbrengsten van boetes gaan naar het rijk. Het maakt hierbij niet uit wie de handhaving heeft gedaan. Dit staat vast in de Nederlandse wet.  

 

Wie kan een ontheffing aanvragen?

Alle houders van een ontheffing voor de pollers ontvangen begin 2020 informatie. Daarin staat hoe ze een ontheffing voor het cameratoezicht kunnen aanvragen.
De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen veranderen niet. De regels hierover vind je in het document nadere regelgeving.

Blijven de venstertijden voor laden en lossen?

Ja, die blijven hetzelfde. Venstertijden gelden alleen voor de Visstraat en de Kolfstraat. Vrije doorgang is daar toegestaan van:
maandag tot en met woensdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 17.00 uur
donderdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 21.00 uur
vrijdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 17.00 uur
zaterdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 18.00 uur
zondag tussen 00.00 en 12.00 uur en vanaf 18.00 uur

 

Veranderen de toegangslocaties ook?

Nee, voorlopig blijven alle toegangslocaties dezelfde. Na invoering van handhaving met camera's onderzoeken we met bewoners en ondernemers of aanpassingen van deze locaties gewenst zijn. Op de volgende plekken is het mogelijk om met een ontheffing het autoluwe gebied in te rijden:

  • Grotekerksbuurt
  • Wijnstraat
  • Visstraat
  • Nieuwstraat
  • Achterom
  • Vest
  • Grote Markt
De binnenstad inrijden wordt zo wel heel makkelijk. Zo krijg je toch meer verkeer?

De ervaring van andere steden leert dat dit in de eerste periode na invoering van handhaving met camera's inderdaad het geval is. Binnen een paar maanden is de toename bijna nul.  We verwachten dat hier ’s avonds en ’s nacht geen sprake is van meer verkeer. Dat zien we ook niet als de pollers van de Visstraat en de Kolfstraat 's avonds en 's nachts naar beneden staan.

Blijven de pollers in de grond voor bijvoorbeeld veiligheid tijdens evenementen?

Nee, de pollers halen we weg als de camera's in gebruik zijn.

Waarom maar een keer waarschuwen?

Er wordt één keer gewaarschuwd om mensen die onbekend zijn met de situatie niet direct op kosten te jagen. De ervaring van andere steden leert dat vrijwel alle “overtreders” na één waarschuwing hun rijgedrag aanpassen. Alleen de bewuste overtreders krijgen op deze manier een boete in huis.

Is het mogelijk om straks een ontheffing aan te vragen voor bezoek of bezorgdiensten?

Bezoekers kunnen inderdaad een incidentele ontheffing aanvragen (dit kan zelfs na het inrijden van het autoluwe gebied).

Mag je met een brommer het autoluwe gebied in?

Met een brommer mag je wel het autoluwe gebied in. Voor het voetgangersgebied is dat anders. Daar mag je alleen van maandag tot en met donderdag van 7.00 – 11.00 uur en tijdens winkelsluiting met een brommer of scooter rijden.

Worden de pollers bij het Leerpark en het Energiehuis ook vervangen voor camera's?

Nee, voorlopig niet. Deze pollers zijn veel nieuwer dan de pollers in de binnenstad en zijn nog niet aan vervanging toe.

Hoe is mijn privacy geregeld bij de handhaving met camera's?

De camera’s werken op basis van kentekenherkenning. Het systeem bewaart alleen de beelden van voertuigen met kenteken die een overtreding begaan. Deze beelden blijven maximaal 7 dagen bewaard. Binnen deze tijd beoordeelt een handhaver elke geregistreerde overtreding. Is er geen sprake van een overtreding, dan verwijdert de handhaver de beelden direct.

Is er wel een overtreding, dan stuurt handhaving de overtreding door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Zij bewaren de camerabeelden zo lang er nog bezwaar gemaakt kan worden. Is deze periode voorbij, dan worden de beelden automatisch verwijderd.

Hoe weten buitenlandse bezoekers dat de binnenstad autoluw is?

Verkeersborden zijn internationaal. Op de borden komt bijna geen tekst. Alleen de tijden waarop je wel zonder een ontheffing het gebied kunt inrijden, staan genoemd.  Alkmaar heeft de ervaring dat buitenlandse toeristen niet 'per ongeluk' het gebied in rijden. Wij verwachten dat het in Dordrecht ook niet gebeurd. (Buitenlandse) bezoekers volgen vaak de aangegeven P-route en parkeren in de parkeergarages. Deze parkeergarages liggen buiten het autoluwe gebied. Ook voor bezoekers geldt dat zij eerst een waarschuwing ontvangen en dan pas een boete.