Veelgestelde vragen vervanging pollers

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Waarom is de vervanging van de pollers uitgesteld?

In de nieuwe situatie beoordeelt een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) de overtredingen. Door de aangescherpte maatregelen zijn de trainingen voor de BOA's uitgesteld. Daarnaast is er een groep belanghebbenden die voor de aanvraag van een ontheffing naar de Stadswinkel moet komen. Bijvoorbeeld omdat zij de aanvraag niet via internet kunnen of willen doen. De Stadswinkel voert op dit moment alleen (wettelijke) taken uit die niet kunnen wachten.  Het aanvragen van de ontheffing autoluw gebied hoort hier niet bij. Het is belangrijk dat iedereen op tijd een ontheffing in huis heeft voordat het systeem verandert. Dat kan de gemeente nu niet garanderen.

 

Wie kan een ontheffing aanvragen?

Alle houders van een ontheffing voor de pollers ontvangen in de week van 10 maart 2020 een brief. Hierin staat hoe u een nieuwe ontheffing kunt aanvragen.

Ontheffing knip Grote Markt en Vest

Woont of werkt u in parkeervergunningsector A? Dan kunt u een ontheffing aanvragen voor de knip Grote Markt. Woont of werkt u in het gedeelte ten noorden van de Spuihaven (parkeervergunningsector D)? Dan kunt u een ontheffing voor de knip Vest aanvragen.

Permanente ontheffing

Een permanente ontheffing geeft 24 uur per dag toegang tot het autoluwgebied en/of het voetgangersgebied. Deze ontheffing kan worden aangevraagd door:

 • bewoners en ondernemers uit het autoluw gebied
 • onderhoudsdiensten
 • vers- en vaste leveranciers
 • taxibedrijven
 • professionele zorgverleners
 • houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Bloktijden ontheffing

Een bloktijden ontheffi ng geeft buiten de venstertijden toegang tot het autoluwe gebied of het voetgangersgebied. Deze ontheffing kan door iedereen worden aangevraagd. De bloktijden ontheffing is voor 1 dag geldig.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Hoe kan ik het autoluwe gebied inrijden?

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een permanente ontheffing aanvragen via het digitale loket. U kunt ook kiezen voor een ontheffing voor 1 dag. Die kost 5 euro. Aanvragen gaat via het digitaal loket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het is mogelijk om de ontheffing achteraf aan te vragen. Dit kan tot 23:59 op dezelfde dag dat u bent ingereden.

Blijven de venstertijden voor laden en lossen?

Ja, die blijven hetzelfde. Venstertijden gelden alleen voor de Visstraat en de Kolfstraat. Vrije doorgang is daar toegestaan van:

 • maandag tot en met woensdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 17.00 uur
 • donderdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 21.00 uur
 • vrijdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 17.00 uur
 • zaterdag tussen 00.00 en 11.00 uur en vanaf 18.00 uur
 • zondag tussen 00.00 en 12.00 uur en vanaf 18.00 uur
Is het mogelijk om straks een ontheffing aan te vragen voor bezoek of bezorgdiensten?

Het is vanaf 1 april mogelijk om digitaal een ontheffing voor 1 dag aan te vragen. Deze ontheffing kost 5 euro. Aanvragen gaat via het digitaal loket en u heeft hiervoor uw DigiD of EHerkenning nodig. Het is mogelijk om de ontheffing achteraf aan te vragen. Dit kan tot 23:59 uur op de dag dat je bent ingereden. Het digitale loket is naar verwachting vanaf 10 maart via onze website toegankelijk.

Veranderen de toegangslocaties ook?

Nee, voorlopig blijven alle toegangslocaties dezelfde. Na invoering van handhaving met camera's onderzoeken we met bewoners en ondernemers of aanpassingen van deze locaties gewenst zijn. Op de volgende plekken is het mogelijk om met een ontheffing het autoluwe gebied in te rijden:

 • Grotekerksbuurt
 • Wijnstraat
 • Visstraat
 • Nieuwstraat
 • Kolfstraat
 • Vest
 • Grote Markt
Inleveren pasje of transponder

In mei zijn er een aantal inlevermomenten voor uw oude toegangspas of transponder. Dit kan in de Stadswinkel. Via retourpinnen storten wij uw borg terug bij u op de rekening. Ontheffingshouders krijgen van ons nog een brief. Daarin staat meer informatie over de data en tijden voor het inleveren. 

Hoe hoog is de boete?

De boete voor het inrijden van het autoluwe gebied zonder ontheffing is € 95,00. Wie zonder ontheffing het voetgangersgebied inrijdt betaalt € 140,00. Bij de boetes komen nog administratiekosten. De boetes zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (net als bij snelheidsovertredingen). De opbrengst gaat naar het rijk.

Waarom gaat de opbrengst van boetes niet naar de gemeentekas?

Alle opbrengsten van boetes gaan naar het rijk. Het maakt hierbij niet uit wie de handhaving heeft gedaan. Dit staat vast in de Nederlandse wet.  

Waarom maar een keer waarschuwen?

Er wordt één keer gewaarschuwd om mensen die onbekend zijn met de situatie niet direct op kosten te jagen. De ervaring van andere steden leert dat vrijwel alle “overtreders” na één waarschuwing hun rijgedrag aanpassen. Alleen de bewuste overtreders krijgen op deze manier een boete in huis.

Hoe werkt het eenmalig waarschuwen via de post?

In de 1e maand gaan we alleen waarschuwen, waarbij we het aantal waarschuwingen per "overtreder" beperken. Rijdt u vier keer op één dag zonder geldige ontheffing het gebied in? Dan ontvangt u één keer een waarschuwingsbrief. Na de 1e maand ontvang je bij een 1e overtreding een waarschuwing.     

Vanaf de 2e overtreding krijg je een boete van het CVOM. Het in- én uitrijden van het gebied zien we als één overtreding. Als u weer in- en uitrijdt, krijgt u maximaal 1 waarschuwing of boete. Bij een 2e overtreding houden we een coulancetijd aan ten opzichte van de 1e overtreding. We leggen dan nog geen nieuwe boete op. Tot dat we er zeker van zijn dat de bestuurder de waarschuwingsbrief thuis echt heeft ontvangen.

De binnenstad inrijden wordt zo wel heel makkelijk. Zo krijg je toch meer verkeer?

De ervaring van andere steden leert dat dit in de eerste periode na invoering van handhaving met camera's inderdaad het geval is. Binnen een paar maanden is de toename bijna nul.  We verwachten dat hier ’s avonds en ’s nacht geen sprake is van meer verkeer. Dat zien we ook niet als de pollers van de Visstraat en de Kolfstraat 's avonds en 's nachts naar beneden staan.

Hoe weten buitenlandse bezoekers dat de binnenstad autoluw is?

Verkeersborden zijn internationaal. Op de borden komt bijna geen tekst. Alleen de tijden waarop je wel zonder een ontheffing het gebied kunt inrijden, staan genoemd.  Alkmaar heeft de ervaring dat buitenlandse toeristen niet 'per ongeluk' het gebied in rijden. Wij verwachten dat het in Dordrecht ook niet gebeurd. (Buitenlandse) bezoekers volgen vaak de aangegeven P-route en parkeren in de parkeergarages. Deze parkeergarages liggen buiten het autoluwe gebied. Ook voor bezoekers geldt dat zij eerst een waarschuwing ontvangen en dan pas een boete.

Blijft er een verkeerslicht staan? 

Nee, er blijft geen verkeerslicht staan. In dit filmpje leggen we uit hoe het camerasysteem werkt

Blijven de pollers in de grond voor bijvoorbeeld veiligheid tijdens evenementen?

Nee, de pollers halen we weg als de camera's in gebruik zijn.

Hoe is mijn privacy geregeld bij de handhaving met camera's?

De camera’s werken op basis van kentekenherkenning. Het systeem bewaart alleen de beelden van voertuigen met kenteken die een overtreding begaan. Deze beelden blijven maximaal 7 dagen bewaard. Binnen deze tijd beoordeelt een handhaver elke geregistreerde overtreding. Is er geen sprake van een overtreding, dan verwijdert de handhaver de beelden direct.

Is er wel een overtreding, dan stuurt handhaving de overtreding door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Zij bewaren de camerabeelden zo lang er nog bezwaar gemaakt kan worden. Is deze periode voorbij, dan worden de beelden automatisch verwijderd.

Worden de pollers bij het Leerpark en het Energiehuis ook vervangen voor camera's?

Nee, voorlopig niet. Deze pollers zijn veel nieuwer dan de pollers in de binnenstad en zijn nog niet aan vervanging toe.