Vervanging pollers

De binnenstad van Dordrecht is autoluw. Dit houdt in dat auto's, motoren, bussen en vrachtwagens alleen met een ontheffing het gebied in kunnen rijden. Op 1 april vervangt Dordrecht de automatische paaltjes (pollers) voor een systeem met kentekenherkenning. Hierdoor zijn de pollers niet meer nodig.

De vervanging van de pollers op 1 april door een systeem met kentekenherkenning is enige tijd uitgesteld. Door de situatie met het coronavirus is deze datum niet meer haalbaar. Een nieuwe datum voor invoering is op dit moment niet te geven.

 

Ontheffing online aanvragen

Op de productpagina 'autoluw gebied' leest u meer informatie over het aanvragen en wat u hiervoor nodig heeft

Hoe werkt het nieuwe systeem?

De automatische paaltjes in de stad maken plaats voor camera's. De camera leest de kentekens van auto's, motoren, bussen en vrachtwagens die langs de camera het gebied in rijden. Heeft het voertuig een ontheffing om het gebied in te rijden, dan gebeurt er niets. Als het kenteken niet voor komt in het systeem dan ontvangt de eigenaar de eerste keer een brief met een waarschuwing. De volgende keer volgt een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau. De opbrengst van de boetes gaan naar het rijk en niet naar de gemeente.

 

Waarom pollers vervangen?

De pollers zijn al een tijd in gebruik en aan vervanging toe. De techniek heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Met camera's is de handhaving 100%. We controleren iedereen die het gebied in rijdt.  Ook motorrijders die nu gemakkelijk langs de paaltjes rijden.
De controle is 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is goed voor de leefbaarheid in de oude binnenstad. Alleen verkeer met een ontheffing is welkom in het autoluwe gebied.
Controle met camera's is ook een stuk goedkoper. Er gebeuren nog altijd ongelukken met pollers. De kosten hiervan zijn hoog. Ook zit er veel tijd in de afhandeling van de schadegevallen.

Planning

Achter de schermen moet van alles geregeld worden om te kunnen overstappen naar een systeem met kentekenherkenning. We stellen een programma van eisen op. Organiseren informatiebijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en maken een plan voor de invoering. We maken hierbij gebruik van de ervaringen in andere gemeenten zoals Alkmaar, Delft en Amersfoort.

Uitstel

Het installeren van de camera's op straat is in maart 2020 gestart. De handhaving met camera's zou ingaan op 1 april 2020. Door de situatie met het coronavirus is dat niet meer haalbaar. De vervanging van de pollers is enige tijd uitgesteld. Op dit moment is nog geen nieuwe datum voor invoering te geven. 

In de nieuwe situatie beoordeelt een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) de overtredingen. Door de aangescherpte maatregelen zijn de trainingen voor de BOA's uitgesteld. Daarnaast is er een groep belanghebbenden die voor de aanvraag van een ontheffing naar de Stadswinkel moet komen. Bijvoorbeeld omdat zij de aanvraag niet via internet kunnen of willen doen. De Stadswinkel voert op dit moment alleen (wettelijke) taken uit die niet kunnen wachten. Het aanvragen van de ontheffing autoluw gebied hoort hier niet bij. Het is belangrijk dat iedereen op tijd een ontheffing in huis heeft voordat het systeem verandert. Dat kan de gemeente nu niet garanderen.

Verlengen

De gemeente wil het systeem met kentekenherkenning natuurlijk zo snel mogelijk gebruiken. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer dat is. De pollers blijven vanaf 1 april nog in gebruik. Ze gaan dan nog niet naar beneden, omdat de controle op ontheffingen dan nog niet mogelijk is. We verlengen de toegangspassen en transponders van ontheffinghouders, die nu geldig zijn tot 1 april, zo lang als nodig is. Ook voor ontheffinghouders die nog geen nieuwe ontheffing hebben aangevraagd. Het digitaal aanvragen van een nieuwe ontheffing blijft mogelijk. Ontheffinghouders ontvangen snel meer informatie. De pollercentrale blijft nog in bedrijf.

Als het nieuwe systeem werkt, dan verwijderen we stuk voor stuk de pollers. Om de overlast hiervan te beperken doen we dat niet in één keer. We houden zoveel mogelijk rekening met andere werkzaamheden in de stad.