Vragen over werkzaamheden Laan der Verenigde Naties

Waarom gaat de Laan der Verenigde Naties op de schop als de Wantijbrug nog dicht is?

De werkzaamheden aan de Laan der Verenigde Naties staan al een tijd op de planning. Dit werk was al ingepland en vastgelegd. Dit is gebeurd voordat de afsluiting van de Wantijbrug in deze periode
bekend was.

We hebben voor het werk aan de Laan der VN een grote subsidie ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat we het werk nog dit jaar uitvoeren. Uitstel zou onze stad veel geld kosten.

Een deel van het werk voeren we nu uit. Dit is omdat later dit jaar ook het groot onderhoud aan de N3 start. In beide richtingen blijft één rijstrook open tussen de Ampèrestraat en de aansluiting met de A16. Dat levert hinder op, maar modellen en berekeningen laten zien dat de werkzaamheden door kunnen gaan.

We hebben hierbij rekening gehouden met grote drukte tijdens de afsluiting van de Wantijbrug. We zien nu dat de extra drukte rond de Laan der Verenigde Naties in de praktijk meevalt. Ook na afsluiting van de Wantijbrug. Het verkeer is daar momenteel niet veel anders dan normaal.