Vragen en antwoorden over verkeersregelaars

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Vragen over verkeersregelaars

Waar staan verkeersregelaars en wat doen ze?

Op werkdagen staan er in de stad op verschillende plekken verkeersregelaars:

 • Op de Noordendijk bij het zebrapad richting de Sperwerstraat staan 2 verkeersregelaars. Zij zorgen ervoor dat de voetgangers bij het zebrapad veilig kunnen oversteken in het drukke autoverkeer. De verkeersregelaars staan hier in de ochtendspits en in de middag als de school uit gaat.
 • Op de Noordendijk bij de fietsoversteek naar de Aalscholverstraat staan in de ochtendspits 2 verkeersregelaars. Zij zorgen ervoor dat de schoolgaande fietsers hier veilig kunnen oversteken in het drukke autoverkeer.
 • Op de Oranjelaan bij de oversteek van de Stooplaan naar de Bankastraat staan in de ochtendspits 2 verkeersregelaars. Zij zorgen voor het veilig oversteken van (vooral schoolgaande) fietsers en voetgangers. De verkeersregelaars kunnen het verkeer tegenhouden om de fietsers over te laten steken.
 • Bij de spoorwegovergang op de Krommedijk zorgt een verkeersregelaar ervoor dat de spoorovergang vrij blijft. Deze verkeersregelaar grijpt alleen in als dat nodig is.
 • Bij de kruising van de Merwedestraat met de afrit N3 staat in de ochtend en middag-/avondspits een verkeersregelaar die ervoor zorgt dat de kruising vrij blijft. Eerder liep de kruising vast. Dat zorgde voor extra opstopping. Als het nodig is, houdt de verkeersregelaar verkeer vanaf de N3 even tegen. Hierdoor ontstaat dan weer ruimte op de kruising.
 • De kruising bij het Sumatraplein is erg druk. Op de kruising staan in de ochtend- en avondspits 2 verkeersregelaars die erop letten dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers. Bijvoorbeeld omdat afslaand verkeer hen over het hoofd ziet. Ze staan er ook om te voorkomen dat mensen door rood rijden. De verkeerslichten regelen hier het verkeer.
 • Op het Halmaheiraplein bij de ingang naar de Bankastraat staat in de ochtend- en middag-/avondspits een verkeersregelaar. Deze zorgt ervoor dat er geen auto's om de afzetting heen toch de Bankastraat in rijden. Daarnaast let de verkeersregelaar op de veiligheid van de (schoolgaande) fietsers op de rotonde.
 • Op de Groenezoom staan verkeersregelaars in de ochtendspits op de rotonde. Bij drukte zorgen zij ervoor dat fietsers en auto's zoveel mogelijk blijven doorrijden.
Waarom staan er verkeersregelaars?

Tijdens de afsluiting van de Wantijbrug staan verkeersregelaars op plekken waar het druk is. Of waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De verkeersregelaars zijn er vooral voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op deze plekken. We houden het verkeer op straat goed in de gaten. We kijken of de verkeersregelaars op de goede plekken staan. Als het nodig is, passen we dit aan. Of wanneer de situatie verandert.

Wat doen verkeersregelaars?

Op verschillende plekken in de stad staan verkeersregelaars. Bij omleidingen, afsluitingen en kruisingen zorgen zij vooral voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Bij drukte zorgen zij ervoor dat fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Of ze houden kruisingen en overwegen vrij.

De verkeersregelaars zijn er vooral in de ochtendspits en de avondspits. We zien dat de drukte in het verkeer dan pieken heeft. En het is niet altijd te voorspellen wanneer dat precies is. De verkeersregelaars moeten er zijn op drukke momenten. Zij blijven op de plek om de situatie in de gaten te houden. Ook als het even minder druk is.

De aanwezigheid van verkeersregelaars zorgt ervoor dat mensen beter opletten en dat mensen minder snel door rood rijden. Daarnaast houden zij het verkeer in de gaten en geven deze informatie door. Een verkeersregelaar die in zijn auto zit of aan het bellen is, is dus vaak gewoon aan het werk. Ook al ziet dat er anders uit.

Vragen over vrachtwagens

Er rijden veel vrachtwagens door de stad. Wat doet de gemeente daaraan?

We zien dat er meer vrachtwagens door de stad rijden dan anders. Vooral op de route Merwedestraat, Oranjelaan, Noordendijk, Reeweg-Oost en Krommedijk. We kunnen vrachtwagens niet weghouden uit de stad. Er geldt geen vrachtwagenverbod. Er zijn vrachtwagens die echt in de stad moeten zijn. De bevoorrading van winkels en bedrijven gaat gewoon door.

We willen niet dat doorgaand vrachtverkeer de stad gebruikt als omleidingsroute. Doorgaand verkeer moet omrijden via de A15 en A16. Dit staat ook op de borden van Rijkswaterstaat. Onderaan de afritten bij de Merwedestraat en de Provincialeweg staan borden die doorgaand verkeer weer terug de N3 op sturen. Zij kunnen dan omrijden via de A15 en A16. We blijven aankaarten bij Rijkswaterstaat dat doorgaand verkeer beslist over deze route moet rijden. Rijkswaterstaat geeft dit ook aan bij organisaties van vervoerders.

Maasstraat

Vrachtwagens langer dan 12,5 meter mogen vanaf de Prins Hendrikbrug niet de Maasstraat inrijden. Deze maatregel bestaat al. Om dit te benadrukken is een extra, geel bord geplaatst met de lengtebeperking.

Waarom zet de gemeente geen verkeersregelaars in om doorgaand vrachtverkeer tegen te houden?

Het is niet te zien of een vrachtwagen in de stad moet zijn of juist niet. Als we elke vrachtwagen bij de afrit moeten vragen naar zijn bestemming, zorgt dit voor heel veel files. Dat kan niet want we doen er alles aan om het verkeer in en om de stad in ieder geval stapvoets door te laten rijden. Onderaan de afrit bij de Merwedestraat en de Provincialeweg staan borden. Die borden sturen doorgaand verkeer weer terug de N3 op en naar de omleidingsroute via A15 en A16.

Er rijden nu ook vrachtwagens met gevaarlijke stoffen door de stad. Wat doet de gemeente daaraan?

Alleen vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die in de stad moeten zijn en daarvoor een ontheffing hebben, mogen in de stad rijden. Bijvoorbeeld om tankstations te bevoorraden.

Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moeten omrijden via de route voor gevaarlijke stoffen. Deze route gaat via de A15, A27, A59, A16 (en omgekeerd). Rijkswaterstaat geeft deze omleidingsroute met borden aan. De aanduiding op deze borden is internationaal. Ook heeft Rijkswaterstaat de organisaties van vervoerders geïnformeerd. Daarnaast delen ze folders in allerlei talen uit bij tankstations.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert in Dordrecht op vervoer met gevaarlijke stoffen. Zij bekeuren vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die ten onrechte door de stad rijden. Inmiddels zijn hiervoor al zo'n 25 bekeuringen uitgeschreven. Tijdens de afsluiting van de Wantijbrug houdt de ILT extra toezicht. Tijdens de afsluiting van de Wantijbrug houdt het ILT extra toezicht.

Vragen over verkeerslichten

Waarom moet ik nu langer wachten bij een verkeerslicht?

Door de afsluiting van de Wantijbrug is het druk in Dordrecht. Er rijdt veel meer verkeer door onze stad. Bij kruisingen komt al dat verkeer samen en moet op elkaar wachten. We stellen de verkeerslichten zo goed mogelijk af om de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk te houden. Maar dat kan niet altijd.

Het meeste verkeer rijdt op de omleidingsroutes zoals de Oranjelaan, Noordendijk en Reeweg-Oost. Daar moet zoveel mogelijk verkeer doorheen, omdat deze wegen anders volledig vol staan. Dat betekent dat andere richtingen soms iets langer moeten wachten dan normaal.

Onze verkeersdeskundigen houden op veel kruisingen het verkeer met camera’s in de gaten. Als het nodig is, stellen ze de verkeerslichten en groentijden bij. Maar het is echt zoeken naar de balans en dat gebeurt zeer zorgvuldig. Een auto die net wel of net niet door groen kan, kan het verschil maken tussen doorrijden of stilstaan.

We vragen extra geduld van automobilisten, fietsers en voetgangers. Staat u in zo’n wachtrij, dan voelt dat soms anders. Toch hopen we dat we in deze uitzonderlijke situatie ook op uw begrip kunnen rekenen.

Wilt u ondanks deze uitleg toch nog een melding maken van een verkeerslicht dat volgens u beter ingesteld kan worden? Geef dat dan online door (Fixi).

Vragen over maatregelen 

Wat neemt de gemeente aan maatregelen om te voorkomen dat het vastloopt?

Samen met Rijkswaterstaat bereiden we allerlei maatregelen voor om de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk te houden. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties. Bekijk alle maatregelen.

Wat kan ik zelf doen om de hinder te beperken?

U als weggebruiker kan uiteraard ook iets doen om de hinder te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • op andere tijden buiten de spits reizen
 • thuis of op een andere locatie werken
 • voor korte afstanden de fiets of elektrische fiets pakken
 • met het openbaar vervoer reizen (wel of niet gecombineerd met (brom)fiets of
 • auto).
 • samen reizen/carpoolen
Kan de Merwedestraat niet weer tweebaans gemaakt worden zodat er meer verkeer over kan?

De Merwedestraat is van twee rijbanen naar een rijbaan aangepast als snelheidsmaatregel. Het terugdraaien van die maatregel gaat de doorstroming in deze situatie niet helpen; de bottleneck zit bij de kruisingen. Het is als een trechter; je kunt de kraan keihard opendraaien, maar daardoor stroomt het er niet harder uit. Het verkeer staat dan voor de kruisingen stil. En we willen juist dat het rijdt, al zal het langzamer zijn.

Maar belangrijker is de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Bij brand of calamiteiten moeten de hulpdiensten er bij kunnen. De weg is simpelweg te smal om bij een calamiteit en file vrije ruimte te kunnen bieden aan hulpdiensten. Voor de veiligheid is het belangrijk dat hulpdiensten kunnen blijven doorrijden. Juist bij drukte op de weg. Dat kan over de busbaan.

Ook bussen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven doorrijden. Zodat de bus een aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto.

Waarom gaat de Laan der Verenigde Naties op de schop als de Wantijbrug nog dicht is?

De werkzaamheden aan de Laan der Verenigde Naties staan al een tijd op de planning. Dit werk was al ingepland en vastgelegd. Dit is gebeurd voordat de afsluiting van de Wantijbrug in deze periode bekend was.

We hebben voor het werk aan de Laan der VN een grote subsidie ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat we het werk nog dit jaar uitvoeren. Uitstel zou onze stad veel geld kosten.

Een deel van het werk voeren we nu uit. Dit is omdat later dit jaar ook het groot onderhoud aan de N3 start. In beide richtingen blijft één rijstrook open tussen de Ampèrestraat en de aansluiting met de A16. Dat levert hinder op, maar modellen en berekeningen laten zien dat de werkzaamheden door kunnen gaan.

We hebben hierbij rekening gehouden met grote drukte tijdens de afsluiting van de Wantijbrug. We zien nu dat de extra drukte rond de Laan der Verenigde Naties in de praktijk meevalt. Ook na afsluiting van de Wantijbrug. Het verkeer is daar momenteel niet veel anders dan normaal.

Vragen over het project

Waarom moet de Wantijbrug worden gerenoveerd?

De twee beweegbare delen van de brug (de kleppen of 'vallen') hebben materiaalmoeheid. Dat komt doordat er meer en zwaarder verkeer over de brug rijdt. Ook voldoet de brug niet meer aan de nieuwste eisen. Er komen nieuwe, zwaardere kleppen. Daarmee wordt de brug sterker.

Ook de installatie is verouderd. Die vervangt Rijkswaterstaat door een nieuw standaard systeem voor de bediening, besturing en bewaking. Dat maakt het beheer en onderhoud van de brug eenvoudiger en efficiënter. Verder vinden er nog reparaties aan het beton plaats en komen er nieuwe leuningen. Kijk voor meer informatie op de website www.n3 werkzaamheden.nl.

Had de Wantijbrug niet gelijk met het onderhoud N3 gepland kunnen worden?

De brug is aan het eind van zijn levensduur en moet nodig gerenoveerd worden. Dit kan niet nog jaren duren. Het onderhoud aan de N3 is in 2022 klaar, daarop kunnen we niet wachten. Het werk tijdens het onderhoud uitvoeren past niet in de krappe planning voor de N3. En we willen niet dat de N3 nog langer afgesloten wordt dan nu al het geval is.

Waarom vindt de renovatie van de brug plaats in de winter?

De brug is aan het eind van zijn levensduur en moet nodig gerenoveerd worden. Dit kan niet nog jaren duren. Het onderhoud aan de N3 start deze zomer en is in 2022 klaar. Rijkswaterstaat kan niet pas in 2022 met de renovatie van de Wantijbrug starten. Ook uitvoeren tijdens het onderhoud van de N3 kan niet, want dat past niet in de krappe planning. En we willen niet dat de N3 nog langer afgesloten wordt dan nu al het geval is. Daarom is het de enige mogelijkheid om in januari met de renovatie van de Wantijbrug te starten zodat het werk klaar is voordat het onderhoud van de N3 deze zomer start.

Waarom is de brug volledig afgesloten?

Rijkswaterstaat heeft de brug volledig afgesloten voor de veiligheid van de mensen die eraan werken. Uitzondering zijn de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Hulpdiensten moeten natuurlijk op tijd kunnen komen. Openbaar vervoer is een belangrijk alternatief voor de auto tijdens de afsluiting. Taxibusjes voor speciaal doelgroepenvervoer vallen ook onder openbaar vervoer.

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn noodzakelijk. Er zijn geen andere mogelijkheden dan een volledig afsluiting. Het is onvermijdelijk dat deze afsluiting vervelende gevolgen heeft voor het verkeer in en rond onze stad. Daarom werken we samen met Rijkswaterstaat aan maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Kan er geen tijdelijke noodbrug naast komen?

Een noodbrug aanleggen duurt heel lang. Die moet namelijk sterk en veilig genoeg zijn voor al het verkeer dat over de N3 gaat.