Groot onderhoud N3

Rijkwaterstaat, regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht hebben hun gezamenlijke ambities voor de N3 vastgelegd.

Op dinsdag 20 november 2018 heeft Rijkswaterstaat de geïnteresseerde inwoners van Dordrecht geïnformeerd over de komende werkzaamheden aan de N3 en de Wantijbrug. Ruim 120 mensen bezochten de informatiebijeenkomst en de presentatie van Rijkswaterstaat.

N3 wordt robuust en energieneutraal

Het uitgangspunt is dat de N3 er straks weer als nieuw bij ligt en ook de komende jaren blijft voldoen aan de geldende eisen voor kwaliteit, veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Daarbij wordt rekening gehouden met de groei van verkeer. De N3 gaat grondig op de schop: er komt een nieuwe fundering en stil asfalt. Bij de uitvoering is speciale aandacht en ruimte voor duurzaamheid en innovatie. Een grote onderhoudsbeurt als voor de N3 biedt kansen om ambities hiervoor te realiseren. Tweede kwartaal 2020 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe fundering. Het werk duurt naar verwachting tot eind 2021. De gezamenlijke ambities zijn vastgelegd in het Ambitiedocument Groot Onderhoud N3 dat is ondertekend door Rijkwaterstaat, regio Drechtsteden en gemeenten Dordrecht en Papendrecht.

Duurzaamheid

De N3 onderscheidt zich straks op het gebied van energie, groen en materiaalgebruik. De bestaande verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Daarnaast worden de verlichting en de borden boven de weg aangesloten op zonnepanelen, mogelijk zelfs een zonnepaneelboom. Deze maatregelen passen goed in de ambitie van de regio om in 2050 energieneutraal te zijn. Langs de weg is veel ruimte voor een ecologische berm, een prettig gezicht voor zowel automobilisten als fietsers en wandelaars. Omdat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is, krijgt de aannemer de voorwaarde mee zoveel mogelijk met circulaire materialen te werken, innovatie daarin een plek te geven en voornamelijk lokaal in te kopen.

Renovatie Wantijbrug

Rijkswaterstaat renoveert ook de Wantijbrug in de N3. De brug vertoont door intensief gebruik tekenen van metaalmoeheid. De constructie van de brug wordt daarvoor aangepakt. Het was de bedoeling de werkzaamheden in 2019 uit te voeren. Rijkwaterstaat heeft besloten de werkzaamheden uit te stellen. Zo is er meer tijd om samen met de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid en de gemeente goed te kijken naar de verkeersmaatregelen die genomen moeten worden. Als helder is wat nodig is, komt Rijkswaterstaat met een nieuwe startdatum. De veiligheid van de brug is door het uitstel van de werkzaamheden niet in het geding. Rijkswaterstaat houdt de brug goed in de gaten en als het nodig is, voeren ze tussentijds reparaties uit.

Bereikbaarheid en communicatie

De werkzaamheden hebben zeker impact op de omgeving. Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten willen echter dat weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren en dat de bereikbaarheid tijdens het werk zo goed mogelijk blijft. Daarvoor worden er naast een goede bereikbaarheidsaanpak ook innovatieve, slimme maatregelen ingezet zoals filestaartbeveiliging en floating car data: actuele reisinformatie voor weggebruikers die gebaseerd is op gegevens van andere voertuigen die onderweg zijn.

Veel inwoners van Dordrecht en Papendrecht maken gebruik van de N3. Ook zij kunnen helpen om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens het werk, bijvoorbeeld door de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Vanaf eind 2018 start een intensievere communicatie over het project N3, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en internet, om zowel bewoners als bedrijven gedetailleerder te informeren over de plannen en hoe zij kunnen helpen bij de bereikbaarheid van de stad tijdens het werk.

Download het Ambitiedocument N3 (pdf, 1270 kB) en de Samenvatting (pdf, 513 kB).

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.