Groot onderhoud N3

De N3 gaat grondig op de schop. Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt. De weg ligt er straks weer als nieuw bij.

Ook de komende jaren voldoet de N3 dan aan de geldende eisen voor kwaliteit, veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Daarbij houden we rekening met de groei van verkeer. Bij de uitvoering is speciale aandacht en ruimte voor duurzaamheid en innovatie. In het tweede kwartaal van 2020 start Rijkswaterstaat met de aanleg van een nieuwe fundering. Het werk duurt waarschijnlijk twee jaar.

Rik van der Linden, wethouder bereikbaarheid Dordrecht: "We zijn blij dat de N3 aangepakt wordt, want de weg is echt aan een groot onderhoud toe. Maar het gaat niet vanzelf, er zal zeker overlast zijn. Alleen als we samen als overheden, bedrijfsleven en inwoners de handen ineenslaan, kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken en onze bereikbaarheid zo goed mogelijk houden".

Renovatie Wantijbrug

Vanaf 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug in de N3. De brug gaat dan voor twee en halve maand dicht. Op de aanvullende webpagina over de Wantijbrug kunt u meer lezen over de renovatie. Hier staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden.

Overlast beperken

Het werk zal zeker invloed hebben op de omgeving. Maar we willen wel dat weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk last hebben. En dat de bereikbaarheid tijdens het werk zo goed mogelijk blijft. Daarom voert Rijkswaterstaat het werk in fases uit. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer dan afwisselend over één weghelft rijden. Daardoor kan er minder verkeer over de weg en dat geeft zeker overlast, vooral tijdens de spits.

Samen met Rijkswaterstaat bereidt de gemeente maatregelen voor om de overlast straks zoveel mogelijk te beperken. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar goede omleidingen en communicatie. En naar aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.

Openbaar vervoer of fiets

Maar ook met deze maatregelen zal het straks erg druk worden. Daarom doen we ook een beroep op inwoners en bedrijven. Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Hoeft u niet met de auto reizen, ga dan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets. Wanneer er 10% minder auto's op de weg rijden, blijft de stad nog enigszins bereikbaar. Neemt u toch de auto, reis dan buiten de spits. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Wat kunnen bedrijven doen?

Platform Samen Bereikbaar heeft een bedrijvenaanpak opgezet voor de N3. Dit platform levert voor bedrijven advies en begeleiding bij invoering van maatregelen. Ook hebben ze een handige toolbox voor werkgevers ontwikkeld. Meer weten? Neem contact op met Anna Schouten van Samen Bereikbaar op www.samenbereikbaar.nl of 06-54363100.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug. Daar vindt u ook meer informatie over de renovatie van de N3.