Spuiboulevard en omgeving

Het gebied rond de Spuiboulevard moet een levendige en groene wijk worden. Woningen op de plaats van kantoren, minder ruimte voor auto's, meer groen. Een uitbreiding van de parkeergarage Spuihaven en een nieuw Huis van Stad en Regio op de plaats van het oude belastingkantoor.

Dat zijn de belangrijkste elementen in het stedenbouwkundig plan voor de Spuiboulevard en omgeving. De gemeenteraad heeft eerder al een gebiedsvisie vastgesteld. Het ontwerp voor het Huis van Stad en Regio wordt nu verder uit gewerkt. Een goed moment om verder te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden voor het Stadskantoor en het kantoor van de Sociale Dienst. Die komen na oplevering van het Huis van Stad en Regio leeg te staan. Ook de naastgelegen kantoren van Crownpoint maken onderdeel uit van het plangebied. 

Woningen, groen en ruimte voor fiets en voetganger

Daarvoor is een stedenbouwkundig plan gemaakt, met daarbij de stappen die nodig zijn om die nieuwe wijk te kunnen gaan bouwen. Kantoren maken plaats voor woningen en er komt meer groen, vooral in hoven tussen de woningen. De openbare ruimte biedt plaats aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Voor het autoverkeer komt er een 'knip' in de Spuiboulevard. De Spuihavengarage wordt uitgebreid. Voor zowel Crownpoint als het Huis van Stad en Regio zijn de bestemmingsplannen in voorbereiding.

Inspraak

Op 16 september 2021 is de inspraak voor het ontwerp bestemmingsplan herziening Schil voor locatie Crownpoint ingegaan. Tot en met 28 oktober 2021 kunt u hierop reageren. Voor het kantoorgebouw van Crownpoint, is een voorlopig bouwplan ingediend voor ongeveer 158 woningen. Het plan voldoet aan het stedenbouwkundig raamwerk, maar het geldende bestemmingsplan Schil uit 2012 laat deze ontwikkeling niet geheel toe. Daarom is een wijziging  van het bestemmingsplan nodig. 

Toekomstbeeld SpuiboulevardHuis van Stad en Regio

Op de plek van het Stadskantoor komen woningen. Op de plaats van de oude kantoren van de Rabobank en de Belastingdienst en de Veemarktgarage komt het nieuwe Stadskantoor. Ook komt er een nieuwe parkeergarage met ongeveer 200 plaatsen. Het nieuwe Stadskantoor noemen we 'Huis van Stad en Regio'. Dit gebouw biedt in de toekomst onderdak aan de gemeente, de Sociale Dienst Drechtsteden, de bibliotheek en Dordrecht Marketing. Voor het ontwerp van het gebouw is een prijsvraag gehouden. Uit de 4 voorkeursplannen heeft de jury het ontwerp gekozen van architectenbureau Schmidt Hammer Lassen. Het bureau werkt het ontwerp nu verder uit. In het filmpje ziet u hoe het gebouw er uit komt te zien. Er is een concept ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) met regels voor de bouw het gebruik en een toelichting daarop. U kunt reageren op dit bestemmingsplan.

Verbeelding

Regels

Extra toelichting op bouwplannen Huis van Stad en Regio, Crownpoint en uitbreiding Spuihavengarage

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Spuiboulevard

Het gebied waar nu het Stadskantoor, de Spuihavengarage, het kantoorgebouw van de Sociale Dienst en de kantoorgebouwen Crownpoint staan, zal veranderen in een mooie nieuwe woonwijk. Ontwerpbureau De Zwarte Hond heeft samen met de gemeente een stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteit plan voor dit gebied gemaakt.

Bekijk de korte presentatie van het plan: Filmpje Spuiboulevard

of download: Stedenbouwkundig raamwerk  en beeldkwaliteitsplan Spuiboulevard

Voor de planlocatie is onderzoek gedaan naar de schaduwwerking van het plan. Bekijk deze schaduwstudie.

Woningbouw Crownpoint

We voeren de woningbouwontwikkelingen in het gebied aan de Spuiboulevard in fases uit. We verwachten te beginnen op de plek waar de kantoorgebouwen Crownpoint staan. Ook voor dit gebied is een conceptbestemmingsplan gemaakt, waarop u kunt reageren.

Verbeelding

Regels

Extra toelichting op bouwplannen Huis van Stad en Regio, Crownpoint en uitbreiding Spuihavengarage

Ontwerp bestemmingsplan 7e herziening Schil locatie Crownpoint

Uitbreiding Spuihavengarage

Hoe we de binnenstad in de toekomst goed bereikbaar houden, is te lezen in het Verkeerstructuurplan Centrum. Het plan beschrijft de visie op de toekomstige verkeersafwikkeling van en naar het centrum van de stad. Hier komen ook een aantal aanpassingen op het gebied van parkeren aan bod. Er komen meer parkeerplaatsen in de Spuihavengarage en minder in de Veemarktgarage.

We moderniseren de Spuihavengarage en breiden die uit met twee bouwlagen. De garage is nog goed. Het aanpassen van de parkeergarage is een duurzame oplossing en daarom een voor de hand liggende keuze. Het is de bedoeling dat de Spuihavengarage zo veel mogelijk in gebruik blijft tijdens de uitbreiding.  De vernieuwde parkeergarage krijgt een nieuwe, grotendeels groene gevel. Het filmpje geeft een idee van de plannen die we voor de Spuihavengarage hebben. 

De uitbreiding van de garage is planologisch te regelen via de 'kruimelregeling'. Hiervoor is geen bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Wel bieden wij u de mogelijkheid om in deze inspraakperiode te reageren op dit plan.

Herinrichting openbare ruimte Spuiboulevard e.o.

Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied rond de Spuiboulevard. Zo is in het verkeerstructuurplan Spuiboulevard en omgeving  vastgelegd dat er in de toekomst een 'knip' in de Spuiboulevard komt. 

Tussen Crownpoint en het voormalige belastingkantoor is dan in de toekomst geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Landschapsarchitectenbureau Okra werkt samen met de gemeente aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte (pdf, 48 Mb) van de nieuwe Spuiboulevard. Ook de Achterhakkers is onderdeel van deze plannen. De vraag is hoe we de verschillende verkeersgebruikers (auto, OV, fiets en voetganger) samen met het gewenste groen in de openbare ruimte kunnen passen. Overigens zal de straat waarschijnlijk pas in 2027 op de schop gaan. 

Bent u geïnteresseerd in de verdere uitwerking en wilt u hierover met ons meedenken? U kunt zich nu alvast aanmelden voor de klankbordgroep: inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl. Op Schil-West niveau doen we onderzoek naar o.a. verkeer, geluid en flora en fauna. Er is een concept-rapport van het verkeersonderzoek

Geschiedenis

In januari 2018 heeft de gemeente met een groep inwoners, ondernemers, studenten, architecten en medewerkers van de gemeente een uitgebreide verkenning gemaakt in de wijk Schil-West. Deze SpuiSafari heeft veel goede ideeën en plannen opgeleverd voor het gebied. Ze zijn verder uitgewerkt in vier SpuiLAB bijeenkomsten met Stichting de Stad.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad eind 2018 de gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. vastgesteld. In de visie wordt het gebied rond de Spuiboulevard een levendige en groene wijk. Veel kantoren maken ruimte voor woningen. Zo verdwijnt het Stadskantoor van de plek waar het nu staat. Het wordt onderdeel van het nieuwe Huis van Stad en Regio. 

Verkeersplan Spuiboulevard en omgeving 

In april heeft de raad het verkeersplan Spuiboulevard e.o. vastgesteld. Hierin staat in beschreven hoe de verkeerstructuur in de Schil-West de komende jaren zal veranderen.