StadsLabs Dordtse Spoorzone

Architectenbureau Mecanoo heeft er in de ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone prachtige beelden van gemaakt die laten zien hoe Dordrecht er in de toekomst mogelijk uitziet. Daarover hebben we samen met de stad verder gedroomd. We gaan op verschillende plekken en momenten in gesprek met de stad over de plannen voor de Dordtse Spoorzone.

Stichting DE STAD organiseerde met de gemeente in 2021 vier zogenaamde StadsLabs, waarin betrokken Dordtenaren in gesprek zijn gaan over de ideeën van Mecanoo en bouwstenen verzamelen voor de verdere uitwerking van de plannen.

15 september 2021 1e StadsLab

...waarin Architectenbureau Mecanoo hun ontwikkelvisie voor de Dordtse Spoorzone presenteert en prachtige beelden liet zien hoe Dordrecht er in de toekomst mogelijk uit kan zien. Tijdens een wandeling langs QR codes kon je op verschillende plekken om je heen kijken en bijna voelen hoe Dordrecht er in de toekomst uit kan zien.

13 oktober 2021 2e StadsLab Zwijndrechtse brug

...waarin we in werkgroepen op een creatieve manier tot suggesties en ideeën zijn gekomen voor de verdere uitwerking van de plannen voor de Zwijndrechtse brug en omgeving. Mecanoo legde uit hoe zij zijn gekomen tot de ideeën voor een brug. De deelnemers zijn geïnspireerd door Minze Walvius ondernemer, dwarsdenker, adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

27 oktober 2021 3e StadsLab Maasterras

..waarin ook hier werkgroepen op een creatieve manier tot suggesties en ideeën zijn gekomen voor de verdere uitwerking van de plannen voor het Maasterras. Mecanoo vertelde wat hun ideeën zijn voor het Maasterras. En er was een architectuur historicus uitgenodigd ter inspiratie.

10 november 2021 4e StadsLab over het Stationsgebied

.. een station tussen park en binnenstad. Waar verder in Nederland vind je dat? Als er één plek is om een mooie verbinding te maken over het spoor heen, dan is het wel hier. Want zou het niet mooi zijn om vanuit het Weizigtpark in één keer door het groen naar de binnenstad te wandelen?