Merwedehuusjes zijn een feit

De Merwedehuusjes zijn klaar. Begin december 2018 zijn de Merwedehuusjes (Skaeve Huse) officieel geopend. Dankzij een geweldige samenwerking tussen veel partijen konden vijf langdurig dakloze personen nog voor de winter hun intrek kunnen nemen in hun eigen unit aan de Veerplaat in Dordrecht.

Idee Skaeve Huse

Het idee van de Skaeve Huse, in Dordrecht bekend onder de naam Merwedehuusjes, komt uit Denemarken. In Dordrecht hadden zorginstellingen al langer behoefte aan een woonvorm als Skaeve Huse. Ze bieden langdurig dakloze mensen een menswaardige en stabiele woonplek waarbij tot op zekere hoogte ruimte is voor afwijkend gedrag. Dit voorkomt overlast in de stad en geeft de bewoners een goede basis.

Samenwerking met omgeving

Tijdens het project heeft de gemeente Dordrecht samengewerkt met verschillende partners, bewoners en bedrijven via de beheergroep Skaeve Huse. In deze beheergroep zijn onder andere afspraken gemaakt over het beheer en de inrichting van de openbare ruimte rondom de woonuits. Ook de naam "Merwedehuusjes" is bedacht door leden van beheergroep. Ook nu de bewoners hun intrek hebben genomen in de huisjes houdt de gemeente contact met de omgeving via de beheergroep.

Voortgang

Het college wilde de Merwedehuusjes voor minimaal 10 jaar realiseren waarvan maximaal vijf jaar op de Kerkeplaat. Permanente huisvesting is gezien het bestemmingsplan op deze locatie niet wenselijk en mogelijk. Na vijf jaar verhuizen de woonunits naar een andere plek, tenzij dan blijkt dat er geen vraag meer naar de woonvorm is. Over ongeveer een jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Het onderzoek naar een nieuwe geschikte locatie zal naar verwachting over zo'n twee jaar starten.

Betrokken partijen

Woningcorporatie Trivire heeft de woonunits gerealiseerd. Bij het project zijn verder betrokken: Team toeleiding & bemoeizorg, Yulius, Antes, ASVZ, Leger des Heils, de Hoop en de Politie.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Wilt u meer weten? Kijk eens bij het overzicht met meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie

Heeft u een andere vraag over de Merwedehuusjes? Neem dan contact op met mevrouw E. van Leeuwen, via e-mail EH.van.Leeuwen@dordrecht.nl of via telefoonnummer (078) 770 4786.

Voorbeeldunit Merwedehuusje

Terrein Merwedehuusjes

Bord Merwedehuusje