Startdocument Maasterras

Het startdocument Maasterras ligt ter inzage van donderdag 10 november tot en met 22 december 2022. De stukken die in het Stadskantoor ter inzage liggen, kunt u hieronder downloaden en bekijken.

Startdocument Maasterras

Bijlage leefomgevingsfoto Maasterras

Inloopbijeenkomst

Heeft u vragen over het startdocument? Woensdag 23 november is er een inloopbijeenkomst in vergaderkamer 3 van het Stadskantoor.
Tussen 16.00 tot 20.00 uur kunt u vragen stellen aan deskundigen van de gemeente. Aanmelden is niet nodig. Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Dan horen we dat graag vooraf. Wij vragen dan de juiste deskundige aanwezig te zijn. U kunt uw vraag alvast stellen via het reactieformulier 

Goed om te weten. In het startdocument en op het inloopmoment worden nog geen concrete plannen gepresenteerd. Dat volgt naar verwachting begin 2023. U kunt dan meepraten en meedenken. Hierover volgt later meer informatie.

Reageren op het startdocument

U kunt tot en met donderdag 22 december op het startdocument reageren. Dat kan op verschillende manieren:

  • door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, postbus 8, 3300 AA Dordrecht, met als onderwerp ''zienswijze startdocument OER''.
  • door een e-mail te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht via gemeentebestuur@dordrecht.nl, met als onderwerp ''zienswijze startdocument OER''. Vermeld hierbij uw naam, adres en woonplaats.
  • door een telefonische reactie. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 06-28891859.