Geluidsschermen Gezondheidspark

Het is nodig langs de rijksweg N3 geluidsschermen te plaatsen. De schermen maken de bouw van woningen mogelijk in de Middenzone van het Gezondheidspark. Dit is het gebied bij de Sportboulevard en het Albert Schweitzerziekenhuis.

Het worden groene schermen. We bekleden ze met allerlei soorten klimplanten.
Op de foto hieronder ziet u waar de geluidsschermen komen. De schermen zijn in groen ingetekend. 

Plaatje geluidsschermen Gezondheidspark

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Wat gebeurt er precies? 

Het werk voor de geluidsschermen langs de N3 bij het Gezondheidspark begon op 11 september 2023. De geluidsschermen zijn in de loop van 2024 klaar. 

Het eerste deel van de geluidsschermen is volgens plan eind december 2023 klaar. Afslag 4 moest 3 maanden dicht was vanwege de veiligheid. De afslag is nu weer open. Begin 2024 werkt de aannemer aan de geluidsschermen op de N3 en op het viaduct bij de Overkampweg. Tot slot zijn de geluidsschermen op de toerit richting Papendrecht aan de beurt.
Ook werkt de aannemer ondertussen aan de geluidsschermen bij de Galileïlaan. Begin april zal het grootste deel van het werk voor de geluidsschermen klaar zijn.

Op de hoogte blijven van het verloop van de werkzaamheden? Download de gratis Heijmans BouwApp (zoek op Geluidsschermen N3 - Gezondheidspark). 

Geen afsluiting bij viaduct Galileïlaan

Bij het plaatsen van geluidsschermen op het viaduct Galileïlaan zal het autoverkeer kunnen blijven doorrijden. Er gaat steeds maar één rijbaan dicht, net zoals is gebeurd bij de werkzaamheden van Prorail aan station Dordrecht-zuid. Wij kiezen daar met opzet voor een werkwijze die weliswaar langer duurt en kostbaarder is, maar die minder verkeershinder geeft.

Over de verkeersmaatregelen voor de plaatsing van de nieuwe schermen op het de viaducten Overkampweg en Galileïlaan begin 2024 informeren wij u op deze projectpagina en via de socialmediakanalen van de gemeente.

Populieren blijven staan

Italiaanse populieren langs de N3Langs de N3 staat ter hoogte van het Gezondheidspark een rij grote Italiaanse populieren. Deze bomen blijven staan, op één na. Een stuk of vijf populieren staan eigenlijk in de weg voor het werk aan de nieuwe geluidsschermen. De aannemer neemt speciale maatregelen om deze bomen en hun wortelpakket te beschermen. De bomen zullen geen schade ondervinden. Na afloop van de werkzaamheden planten we voor de gekapte populier een nieuw exemplaar.

Foto: Kees Hummel (geen gebruik zonder toestemming fotograaf)

Waarom geluidsschermen?

Dordrecht wil meer woningen voor zijn inwoners. Nieuwe gebieden voor woningen liggen vaak binnen de bestaande stad en ook vlakbij wegen en spoorlijnen. Die keuze maken we omdat we het buitengebied en de groene plekken binnen de stad groen willen houden en daar niet willen bouwen. Eén van de nieuwe locaties voor woningbouw in Dordrecht is in de Middenzone van het Gezondheidspark. Dit is het gebied bij de Sportboulevard en het Albert Schweitzerziekenhuis., direct aan de N3.

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone gaat uit van 720 woningen. De bewoners van deze nieuwe huizen moeten zo min mogelijk last hebben van het verkeerslawaai van de N3. De Wet Geluidhinder schrijft dit voor en geeft ook aan welk geluidniveau op de gevel maximaal is toegestaan. Om te zorgen dat de bewoners in de Middenzone minder last hebben van het verkeerslawaai plaatsen we geluidsschermen langs de N3.

Komt er een aansluiting op de bestaande geluidsschermen bij Sterrenburg?

Ja, die komen er. Bij Sterrenburg staan geluidsschermen langs de N3 die precies eindigen bij het spoorviaduct over de Galileïlaan. Die zijn eigendom van Rijkswaterstaat. In eerste instantie heeft de gemeente voor de nieuwe geluidsschermen alleen gekeken naar wat er voor de nieuwbouw in de Middenzone nodig is volgens de Wet Geluidhinder. Dat zijn de groene lijnen op de overzichtsfoto. Daarmee zou er echter nog een kort stuk langs de N3 overblijven zonder geluidsscherm. Dat stuk wil de gemeente ook afschermen, zodat de geluidsschermen langs de N3 daar doorlopen. Op de foto bovenaan deze pagina zijn dat de blauwe lijnen. De gemeenteraad heeft daarvoor op 7 november 2023 extra geld ter beschikking gesteld.

Hoe hoog worden de schermen? 

Langs de hoofdrijbaan van de N3 komt een geluidsscherm van 5 meter. Op de oprit naar de N3 richting Papendrecht en op de afrit vanuit de richting Dordt-West worden de schermen 3 meter hoog. We kijken ook naar een oplossing voor de aansluiting op de bestaande geluidsschermen bij het viaduct over de Galilieïlaan. Om de geluidsschermen te kunnen plaatsen heeft de gemeenteraad in 2022 het paraplu-bestemmingsplan 'Geluidsschermen N3' vastgesteld. Dit plan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen (klik op vastgestelde bestemmingsplannen).

Het worden groene schermen: wat houdt dat in?

De geluidsschermen lijken op de geluidsschermen die al langs de A16 en N3 bij Amstelwijck staan. Het ontwerp is van JAM Architecten. De geluidsschermen krijgen een groen karakter. Ze worden bekleed met allerlei soorten klimplanten, deels winterhard en deels bladverliezend. Natuurlijk duurt het een paar jaar voordat de geluidsschermen helemaal begroeid zijn. De planten geven we vanaf het begin water zodat de planten goed kunnen groeien.

Op de foto hieronder ziet u hoe de geluidsschermen eruit komen te zien. 

Geluidsschermen-gezondheidspark-N3​​​​​​

Verdwijnt er nog groen? 

Eén grote populier staat precies op de plek waar het geluidsscherm moet komen. Een andere oplossing dan weghalen was niet mogelijk. Het is daarom onvermijdelijk deze populier te kappen. Ook moeten we vanwege het werk grote delen van het bestaande bosplantsoen met heesters en kleinere bomen verwijderen. Dat is nodig om een sterk grondlichaam te kunnen maken als werkplateau waarop bouwmaterieel (kranen) kan staan. Een kapvergunning is niet nodig voor het weghalen van de populier en het andere groen.

Na afloop van de werkzaamheden planten we voor de gekapte populier een nieuw exemplaar. Ook komen er nieuwe heesters en andere beplanting. De herinrichting met groen is vastgelegd in het landschapsplan dat de architect heeft gemaakt voor het talud tussen het geluidsscherm en het fietspad.

Wat is het effect van het werk op flora en fauna?

We hebben laten onderzoeken welke effecten het werk heeft voor flora en fauna. Ook is daarbij gekeken naar de situatie dat de schermen er daadwerkelijk staan. Er was aandacht voor alle niet-beschermde en beschermde soorten, zoals vleermuizen. De populieren spelen een rol op de foerageer- en vliegroutes van vleermuizen. Er gaat maar weinig belangrijk groen weg. Bijna alle Italiaanse populieren blijven staan. Daarom was de conclusie dat we geen beschermde natuur verstoren.Bij het verwijderen van het bestaande groen wordt wel gewerkt volgens de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten. Daarom is voor de uitvoering een Ecologisch Werkprotocol is opgesteld. Zo is opgenomen dat bij het verwijderen van groen tussen de boomkruinen geen ruimte mag ontstaan van meer dan 7 meter. Dreigt dat wel, dan wordt er voor vleermuizen een speciaal scherm aangebracht om die ruimte te overbruggen.