Salviaveld

Een team van bewoners heeft het initiatief genomen om een plan te maken voor het Salviaveld. Zij noemen zich de Salvieurs.

Locatie

Luchtfoto Salviaveld Zuidhoven

Het Salviaveld ligt tussen de straten Salvia en Campanula.

Wat hebben de initiatiefnemers gedaan

De Salvieurs hebben in overleg met bewoners, de wijkvereniging en de gemeente een plan gemaakt. Zij willen het Salviaveld mooier maken met een leuke speelplek voor kinderen. Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren. Dit plan heeft in maart 2019 een positief advies gekregen van de AKOR (adviescommissie kwaliteit openbare ruimte). Het plan vindt u hier Ontwerp Salviaveld (pdf, 290 kB)

Speelplek

Een belangrijk onderdeel van dit plan is het maken van een speelplek voor kinderen. De wensen van kinderen en ouders zijn in 2018 verzameld. Met die wensen zijn ze in overleg gegaan met de gemeente. Het resultaat mag er zijn!

Speeltoestellen Salviaveld Zuidhoven

Wat gaan de Salvieurs nu doen?

Zij gaan het plan verder uitwerken. Daarvoor gaan ze samen met de gemeente op zoek naar het geld dat nodig is voor het plan. Hoeveel het precies gaat kosten, is nog niet bekend. Een aantal bewoners gaan samen bomen adopteren. Ook is aan ondernemers gevraagd een steentje bij te dragen.
Wilt u meehelpen aan het plan? Heeft u goede ideeën? Neem contact op. Zij gaan graag met u in gesprek.

Planning

In juli/augustus 2019 zal de nieuwe speelplek gemaakt worden. In 2019 moet het plan van het park, de nieuwe bomen en planten worden uitgewerkt. De rand langs de straat Salvia kan pas gedaan worden als de aannemers van de bestrating klaar zijn. Dat zal pas in 2020 zijn.

Hebt u vragen over dit project? Neem contact op via e-mail wijkzuidhovensalviaveld@yahoo.com

Dit project maakt deel uit van het project Zuidhoven. U vindt meer informatie over dit project op www.dordrecht.nl/zuidhoven.