Zuidhoven

Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan de slechte delen vervangen.

Van april 2019 tot en met februari 2020 voert aannemer Kuipers Infra in opdracht van de gemeente de rioolreconstructie uit. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de verharding, het vervangen van het riool en het aanbrengen van tijdelijke bestrating.

Bouwapp

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de Bouwapp. U kunt deze app, herkenbaar aan de gele bouwhelm, downloaden in de App- of Playstore. Als u het project ‘Rioolvervanging aanmeldt als favoriet, dan ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat de planning wijzigt door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Via de Bouwapp krijgt u informatie over wijzigingen in de planning.

Inloopspreekuur

De aannemer houdt wekelijks een inloopstreekuur. Hier kunt u terecht met uw vragen en informatie krijgen.

Wanneer:              elke maandag van 15.00 tot 16.00 uur.
Locatie:                 bouwkeet op het Salviaveld.

Salviaveld

Naast de riool- en wegreconstructie werken we aan een nieuwe inrichting van het Salviaveld. U vindt meer informatie hierover op www.dordrecht.nl/salviaveld.

Vragen?

Bij werkzaamheden bij u in de straat ontvangt u vooraf een brief. Vragen kunt u stellen aan de omgevingsmanager, mevrouw Braas, (085) 822 04 10 of via communicatie@kuipersinfra-strijen.nl.

Ontwerp voor herbestrating

Voorlopig ontwerp

Op 2 september 2019 is het voorlopig ontwerp voor de herbestrating van Zuidhoven gepresenteerd. Hierop zijn diverse opmerkingen gemaakt, opmerkingen die soms flinke ingrepen in het ontwerp betekenen. We hebben er daarom voor gekozen om een concept definitief ontwerp (pdf, 1,45 MB) op te stellen. Ook is er een overzicht van de gemaakte opmerkingen
Wilt u meer informatie over de herbestrating of de lopende rioolreconstructie? Dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Johan Heijboer.

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp en de opmerkingen daarop zijn uitgewerkt in een definitief ontwerp. De vragen en antwoorden over het concept van dit ontwerp leest u terug in het overzicht. Op de tekening ziet u het definitieve ontwerp (pdf, 3,03 MB) voor de Zuidhoven.