Zuidhoven

Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan die slechte delen vervangen.

Van april 2019 tot en met februari 2020 voert aannemer Kuipers Infra in opdracht van de gemeente de rioolreconstructie uit. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de verharding, het vervangen van het riool en het aanbrengen van tijdelijke bestrating.

Bouwapp

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de Bouwapp. U kunt deze app, herkenbaar aan de gele bouwhelm, downloaden in de App- of Playstore. Als u het project ‘Rioolvervanging aanmeldt als favoriet, dan ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat de planning wijzigt door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Via de Bouwapp krijgt u informatie over wijzigingen in de planning.

Inloopspreekuur

De aannemer houdt wekelijks een inloopstreekuur. Hier kunt u terecht met uw vragen en informatie krijgen.

Wanneer:              elke maandag van 15.00 – 16.00 uur.
Locatie:                 bouwkeet op het Salviaveld.

Salviaveld

Naast de riool- en wegreconstructie werken we aan een nieuwe inrichting van het Salviaveld. U vindt meer informatie hierover op www.dordrecht.nl/salvia.

Vragen?

Bij werkzaamheden bij u in de straat ontvangt u vooraf een brief. Vragen kunt u stellen aan de omgevingsmanager, mevr. Braas, (085) 822 04 10 of via communicatie@kuipersinfra-strijen.nl.

Opstellen ontwerp voor herbestrating

Op dit moment werkt de gemeente aan een eerste versie van een ontwerp voor de herbestrating van de wijk. In dit ontwerp worden de suggesties die u tijdens eerdere inloopavonden gegeven heeft, zo veel mogelijk meegenomen. Ook willen we er voor zorgen dat de nieuwe inrichting zo veel mogelijk klaar is voor het klimaat van de toekomst.We hopen dit ontwerp voor de zomervakantie aan u te presenteren. Na de zomervakantie kunnen we dan een definitief ontwerp opstellen. De start van de herbestrating is nu gepland na de rioolreconstructie, dus maart 2020

Wilt u meer weten over het opstellen van dit ontwerp? Dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, J.J. Beije, jj.beije@dordrecht.nl