Zuidhoven

Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan die slechte delen vervangen.

Onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om ook de kwaliteit van de buitenruimte op een aantal plekken aan te pakken. We hebben het dan over groen, parkeerplaatsen en bestrating.

Wat gaan we doen?

De gemeente is van plan om in 2019 en 2020 (delen van) de riolering en bestrating in de wijk Zuidhoven in fases te vervangen. Hebt u vragen over de rioleringswerkzaamheden of de herbestrating? Neem dan contact op met projectcoördinator mevrouw N. Spanjers - van den Oetelaar via tel. 14 078 of per e-mail.

RIOLERING
Locaties werkzaamheden riolering:

Vreedonklaan (deel tussen Zinnia en Monarda), Zinnia, Reseda, Azalea, Monarda, Godetia, Gentiana, Robinia, Petunia, Salvia, Lobelia, Erica, Cosmea, Campanula (deel tussen Spirea en Campanula nr. 30), Spirea (deel tussen Campanula en S.M. Hugo van Gijnweg).

Planning

December 2018 Selectie aannemer voor vervanging riolering
Eind 2018/begin 2019 Inloopavond met aannemer met informatie over bereikbaarheid tijdens werkzaamheden, fases, omleidingen e.d.
Januari-februari 2019 Start werkzaamheden


Op de kaart ziet u de plekken waar we de riolering vervangen.
Locaties werkzaamheden riolering Zuidhoven

De kaart hieronder geeft een globaal beeld van de planning.
Planning werkzaamheden riolering Zuidhoven

HERBESTRATING
Locaties herbestrating:

Vreedonklaan (deel tussen Zinnia en Monarda), Zinnia, Reseda, Azalea, Monarda, Godetia, Gentiana, Robinia, Petunia, Salvia, Lobelia, Campanula (deel tussen Spirea en Campanula nr. 30), Spirea (deel tussen Campanula en Hugo de Grootlaan), Erica, Campanula (deel nr. 30- S.M. Hugo van Gijnweg), parkeerplaats Campanula.

Planning

Tweede kwartaal 2019 Inloopavond met presentatie Voorlopig Ontwerp
Vierde kwartaal 2019 Inloopavond met aannemer met informatie over bereikbaarheid tijdens werkzaamheden, fases, omleidingen e.d.
Begin 2020 Start herbestrating


Werkzaamheden gas- en waterleiding

Stedin (gas) en Evides (water) zijn gezamenlijk bezig aan onderhoudswerkzaamheden in Zuidhoven. De uitvoering is in handen van aannemer Van Vulpen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur. Stedin en Evides streven er naar om eind december 2018 de werkzaamheden af te ronden.

Planning

Campanula 2 t/m 28 gas 15 oktober - 16 november 2018
Rubinia gas en deels waterleiding 15  oktober -16 november 2018
Petunia gas + waterleiding 15 oktober - 16 november 2018
Gentiana gas en deels waterleiding 15 oktober - 16 november 2018
Godetia gas 15 oktober - 16 november 2018
Zinia gas 15 oktober - 16 november 2018
Salvia 12 tot Campanula gas en deels waterleiding 19 november - 28 december 2018


Hebt u vragen over deze werkzaamheden? De uitvoerder heeft elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur spreekuur op het parkeerterrein aan het eind van Spirea (bouwdepot).

Informatieavond

OpOntwerp Salvia veld 4 oktober 2018 vond een informatieavond plaats. Op deze avond is uitleg gegeven over de eisen waar de gemeente aan moet voldoen bij het maken van een ontwerp en over de planning van het werk aan het riool.

Salvia-veld

Een aantal bewoners heeft een plan gemaakt voor het veld aan de Salvia. Dit is een waardevolle groene plek in de wijk. Heeft u nog vragen over de ideeën voor het veld Salvia? Dan kunt u contact opnemen met het Salvia-team, te bereiken via e-mail: wijkzuidhovensalviaveld@yahoo.com