Zuidhoven

Nu het riool klaar is, is de bestrating aan de beurt om aangepakt te worden.

Van oktober 2020 tot en met maart 2022 voert aannemer Kloens de bestratingswerkzaamheden uit. Het werk bestaat uit het opbreken van de verharding, het plaatsen van straatkolken en het terugbrengen van de verharding.

Fasering herinrichting ZuidhovenPlanning

Aannemer Kloens is in oktober 2020 gestart. Bewoners hebben een brief met een tekening ontvangen. Bekijk de planning (pdf, 136 kB) om te zien wanneer welk deel van de wijk aan de beurt is.

Vragen?

Bij werkzaamheden bij u in de straat ontvangt u vooraf een brief. Vragen kunt u stellen aan de omgevingsmanager, deze is te bereiken via omgevingsmanager@kloens.nl.

BouwApp

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de BouwApp. U kunt deze app, herkenbaar aan de gele bouwhelm, downloaden in de App- of Playstore. Als u het project 'verharding Zuidhoven' aanmeldt als favoriet, dan ontvangt u berichten als er nieuwe informatie online wordt gezet. Het is mogelijk dat de planning wijzigt door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Via de BouwApp krijgt u dan informatie over wijzigingen in de planning.

Definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp (DO) voor de Zuidhoven was vastgesteld. Na het vaststellen van het DO bleek dat een aantal bewoners zicht hier niet in kon vinden. Daarop is het DO nogmaals aangepast, met name rondom de kruising Campanula/Erica. Dit is de laatste versie het definitieve ontwerp (pdf, 3,03 MB).

In het definitieve ontwerp zijn alle opmerkingen verwerkt die zijn gemaakt op het Voorlopig Ontwerp en het Concept Definitief Ontwerp. In de onderstaande document leest u wat we met de vragen en opmerkingen doen.

Wilt u meer informatie over de herbestrating? Dan kunt u via de e-mail contact opnemen met de projectcoördinator, Johan Heijboer.