Willem Dreeshof

Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. In het najaar van 2019 starten we met de werkzaamheden. De bestrating brengen we opnieuw aan en in de groenvakken planten we nieuwe beplanting.

Planning

De werkzaamheden in het Willem Dreeshof ronden we het eind van het jaar af. Het bedrijf Jos van der Graaf uit Dordrecht voert de werkzaamheden uit.

Presentatietekening herinrichting Willem Dreeshof (1,66 MB)

Warmtetransportleiding

De aanleiding voor de werkzaamheden is de aanleg van de warmtetransportleiding afgelopen jaar. Door de aanleg van deze leiding is de bestrating en het aanwezige groen beschadigd. De sleuf waarin de leiding is aangebracht heeft de achterliggende tijd de gelegenheid gehad om na te zakken zodat er later geen verzakkingen ontstaan. Op 22 november is het ontwerp van de buitenruimte gepresenteerd op een bewonersavond.

Klimaatadaptatie

In dit project nemen we maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Het Regenwater voeren we af naar de plantvakken en infiltreren we in de ondergrond. Op deze manier heeft de beplanting langer een vochtige grond. Schoon hemelwater komt hierdoor dus niet meer in het riool terecht. Met deze maatregel is de Willem Dreeshof voorbereid op hevige regenval maar ook op langdurige droge periodes.

Contact

Wilt u iemand spreken over dit project? Neem dan contact op met de projectcoördinator van dit project via (de heer) Anné Plaisier, bereikbaar op 078-7704626.