Willem Dreeshof

Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. Halverwege 2019 starten we met de werkzaamheden. De bestrating brengen we opnieuw aan en in de groenvakken planten we nieuwe beplanting.

Planning

De werkzaamheden in het Willem Dreeshof ronden we het eind van het jaar af. Het bedrijf Jos van der Graaf uit Dordrecht voert de werkzaamheden uit. Eind 2018 is het ontwerp van de buitenruimte gepresenteerd op een bewonersavond: presentatietekening herinrichting Willem Dreeshof (1,66 MB).

Warmtetransportleiding

De aanleiding voor de werkzaamheden is de aanleg van de warmtetransportleiding afgelopen jaar. Door de aanleg van deze leiding is de bestrating en het aanwezige groen beschadigd. De ondergrond waar de leiding is gelegd, heeft daarna een tijd nodig gehad om weer goed stevig te worden. Stevig genoeg om er bestrating en groen op aan te leggen zonder dat de ondergrond verzakt.

Klimaatadaptatie

In dit project nemen we ook meteen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Zo zorgen we dat de grond vochtig genoeg blijft bij hoge temperaturen. Dat doen we door regenwater af te voeren naar de plantvakken en daar op te laten nemen in de ondergond. Op deze manier heeft de beplanting langer een vochtige grond. Als het heel hard regent, zorgen we dat het water wegkan. Via een overloop gaat overtollig water dan via een overloop naar het riool.

Contact

Wilt u iemand spreken over dit project? Neem dan contact op met de projectcoördinator van dit project via (de heer) Anné Plaisier, bereikbaar op 078-7704626.