Tromptuinen

De openbare ruimte van de M.H. Trompweg tussen de Van Kinsbergenstraat en de Witte de Withstraat is zo goed als klaar. De waterpartijen, paden en twee speelplekken zijn al aangelegd. Er komen nog twee bankjes. In het laatste kwartaal van 2022 voeren we het groenplan uit. We planten bomen, brengen oeverbeplanting aan en we zaaien kruidenrijke grasmengsels in.

Openbare ruimte Tromptuinen Zuid

Voor het gedeelte Tromptuinen tot aan de Simon de Danserweg is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp sluit aan op de Tromptuinen, maar het is nog niet helemaal definitief. Het hele ontwerp voor dit gebied kan pas definitief worden gemaakt als ook het plan voor de Bouwhuyslocatie klaar is.

In 2022 starten we met het aanleggen van wat wel al definitief is vastgelegd. Dit zijn (een deel van) de waterpartij en het fietspad. Ook wordt het nieuwe fietspad ten zuiden van de Bouwhuyslocatie aan de Simon de Danserweg aangelegd. Dit fietspad is voor twee richtingen. Voor de uitvoering van dit werk selecteren we binnenkort een aannemer.