Basisscholen De Albatros en De Fontein

Op dinsdag 6 november zijn de plannen voor de herinrichting van de Van Gendtstraat en de renovatie van de gebouwen van de scholen Albatros en De Fontein gepresenteerd.

Op dinsdag 6 november zijn de plannen voor de herinrichting van de Van Gendtstraat en de renovatie van de gebouwen van de scholen Albatros en De Fontein gepresenteerd. Tijdens de inloopavond hebben omwonenden de plannen ingezien en hun reactie gegeven.

Er waren veel positieve reacties! Aanvullend op de voorgestelde maatregelen werd gepleit voor een veilige oversteekplaats voor de kinderen en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook werd aandacht gevraagd voor de tijdelijke huisvesting van de scholen. Bekijk het ontwerp hier.