Basisscholen De Albatros en De Fontein

Op 1 april 2019 start de renovatie van de scholen Albatros en Fontein.

Aannemer BMN de Klerk gaat de klus namens de gemeente uitvoeren. Het gaat om een renovatie in fasen. Dit houdt in dat de gebouwen niet tegelijkertijd, maar achtereenvolgend worden gerenoveerd. Het eerst is het hoofdgebouw van de Albatros aan de Douwe Aukestraat 1 aan de beurt. Daarna volgt het hoofdgebouw van de Fontein aan de Douwe Aukesstraat 3 en aansluitend het gebouw aan de Van Gendtstraat 4. Het hoofdgebouw van de Albatros wordt na de zomervakantie weer in gebruik genomen. In de vakantie is al gestart met het hoofdgebouw van de Fontein. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de kerstvakantie klaar zijn. Voor de Van Gendtstraat 2 wordt nog een planning gemaakt.

De kinderen van de Fontein krijgen tijdens de renovatie les op de andere vestiging van de Fontein in Krispijn. De kleuters van de Fontein en de Albatros zitten tijdens de renovatie in wijkcentrum de Admiraal aan het Admiraalsplein.

De plannen

Op dinsdag 6 november 2018 zijn de plannen voor de herinrichting van de Van Gendtstraat en de renovatie van de gebouwen van de scholen Albatros en De Fontein gepresenteerd. Tijdens de inloopavond hebben omwonenden de plannen ingezien en hun reactie gegeven. Er waren veel positieve reacties! Aanvullend op de voorgestelde maatregelen werd gepleit voor een veilige oversteekplaats voor de kinderen en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook werd aandacht gevraagd voor de tijdelijke huisvesting van de scholen. Bekijk het ontwerp hier.