Admiraal de Ruyterweg

De nieuwe Admiraal de Ruyterweg is nu bijna helemaal klaar. De weg is nu een mooie entree van de wijk.

Eerst lagen er heel lang zandzakken gelegen om de grond in te klinken. De zakken zijn verwijderd en de weg is dit jaar aangelegd. Het was een grote uitdaging om de rotonde op ongeveer 5 meter hoogte te maken! Kort geleden is de weg vlak bij de bushalte nog aangepast om de snelheid van automobilisten te verlagen. Ook is de weg voor fietsers nu een stuk veiliger.

Werkzaamheden

Dit jaar voeren wij de laatste werkzaamheden uit. Er komen nog bomen en struiken langs de weg en de watergang. Er komt ook nog groen in de rotonde. Ook leggen wij de stenen in de rotonde op een andere manier. Door het draaien van vrachtwagens en bussen op deze strook zijn de stenen losser komen te liggen dan de bedoeling. Dit gaan we herstellen. Nu de weg aan de rand van Wielwijk ligt is erop de M.H. Trompweg ruimte voor een mooi groen en rustig gebied.