Admiraal De Ruyterweg en omgeving

De flats van Woonbron aan de M.H. Trompweg worden gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. De M.H. Trompweg wordt omgevormd tot een verlenging van de groene zone vanuit het Wielwijkpark.

Bekijk het plan in de visie van Wielwijk (pdf, 11 MB).

Rotonde aangelegd

De nieuwe Admiraal de Ruyterweg is nu bijna helemaal klaar. De weg is nu één van de toegangswegen voor Dordrecht.

Eerst hebben er heel lang  zandzakken gelegen voor de voorbelasting. Nadat de zakken zijn weggehaald is de weg dit jaar aangelegd. Het was een grote uitdaging om de rotonde op ca 5 meter hoogte te maken!

Kort geleden zijn er vlak bij de bushalte nog aanpassingen gedaan om de snelheid van de automobilisten te verlagen. Ook is de weg voor fietsers veiliger gemaakt.

Dit jaar voeren wij  de laatste werkzaamheden uit. Er komen nog bomen en struiken langs de weg en de watergang. Er komt ook nog groen in de rotonde. Ook leggen wij  de stenen in de rotonde  op een andere manier. Door het draaien van vrachtwagens en bussen op deze strook zijn de stenen losser komen te liggen dan de bedoeling. Dit herstellen wij.

Nu de weg aan de rand van Wielwijk ligt is erop de M.H. Trompweg ruimte voor een mooi groen en rustig gebied.