Vissersdijk - reconstructie

Op de Vissersdijk is het wegdek op een aantal plaatsen erg slecht. De weg heeft onder andere te lijden gehad onder bouwverkeer van nieuwbouwprojecten. Het slechte wegdek kan hinder veroorzaken. Daarom pakken wij de straat aan. We combineren deze werkzaamheden met onderhoud aan het fietspad op de Noordendijk.

Het eerste deel van de Noordendijk is in 2020 en 2021 voorzien van nieuw asfalt. Nu is het tijd voor de volgende fase, de Vissersdijk en het overgebleven deel van de Noordendijk.

Aandacht voor fietsers en parkeren

De Vissersdijk en Noordendijk zijn drukke fietsroutes. Soms is het voor fietsers niet altijd overzichtelijk. Daarom gaan wij in het nieuwe ontwerp kijken hoe we de auto en de fiets een veilige plek kunnen geven. Ook gaan we het bestaande groen zo veel als mogelijk behouden. 

Vissersdijk huidige indeling

Schetsontwerpen

Wij werken op dit moment aan een eerste schetsontwerp. Dit is nog geen definitief ontwerp en is nog niet compleet. Het is een eerste aanzet om samen met u verder aan te vullen. Het ontwerp is nog niet klaar. Met uw ideeën en toevoegingen maken wij de volgende stap in het ontwerp tot het ontwerp klaar is. 

In het najaar gaan wij in een bewonersbijeenkomst graag met u in gesprek. We hebben het over het ontwerp en kijken we wat voor u belangrijk is. 

Onderzoeken

In voorbereiding op het vervangen van het asfalt voeren wij onderzoeken uit. Zo kijken bijvoorbeeld naar hoe sterk de grond is onder het bestaande wegdek. Ook onderzoeken we de gebouwen bij het projectgebied, u wordt hier nog verder over geïnformeerd. De eerste onderzoeken voeren we op 3 en 4 augustus 2022 uit. Om tijdens de onderzoeken het verkeer te regelen zetten wij waar nodig verkeersregelaars in. 

Overlast

Vissersdijk huidige indeling2De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Wij gaan de Vissersdijk en Noordendijk in delen afsluiten om de straat te kunnen herstellen. Samen met de aannemer proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval altijd aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Planning

We verwachten dat we het werk voor de aanleg van het nieuwe wegdek starten in het tweede kwartaal van 2023. Meer informatie over de planning van het werk gaan wij via deze website in het najaar van 2022 delen.  

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente? Of wilt u nu al iets aan mij meegeven? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor dit project, Roel Hubers. Hij is projectleider bij de gemeente. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Alle andere vragen aan de gemeente kunt u melden bij het meldingssysteem Fixi.nl.

fietspad Noordendijk huidige indeling