Visbrug

We willen de Visbrug en omgeving aantrekkelijker maken. Daarom passen we de inrichting aan.

De Visbrug is een belangrijk punt in de binnenstad van Dordrecht. De brug uit 1901 ligt over de Voorstraathaven en verbindt de Visstraat met de Groenmarkt. Het is al eeuwenlang een plek waar Dordtenaren elkaar treffen. De brug wordt druk gebruikt door voetgangers en langzaam verkeer. Wandelroutes voeren bezoekers over de brug naar het standbeeld van de broers Johan en Cornelis de Witt. Rond de Visbrug staan monumentale gebouwen zoals De Gulden Os en de Waalse Kerk.

We willen de Visbrug en omgeving aantrekkelijker maken. Dat doen we door deze plek opnieuw in te richten als een plein waar het verkeer te gast is. We hebben daarover gesproken met omwonenden en ondernemers. De inrichting is vastgelegd in het definitieve ontwerp (10 Mb). 

Wat gaan we doen?

Dwarsdoorsnede Visbrug gezien vanaf de VisstraatDe Visbrug moet een plek worden waar mensen graag verblijven. Om dat te benadrukken komt er een plein van natuursteen en gebakken klinkers. Het sluit straks mooi aan op het beeld van de omliggende straten (Visstraat, Groenmarkt en Bagijnhof) die al zijn opgeknapt. De ruimte voor de terrassen blijft even groot. Op het plein komt een lange zitbank. Dwarsdoorsnede Visbrug
Ook krijgt de Visbrug nieuwe lichtmasten. Het beeld van de gebroeders De Witt wordt extra verlicht. Achter het beeld plaatsen we een groenscherm.
De kiosk (loempiakraam) blijft staan waar hij nu staat.

Planning

Op 18 december 2019 zijn de werkzaamheden aan de Visbrug begonnen. We verwachten dat het werk in april 2020 klaar is. Hierna worden de lichtmasten en bank geplaatst. Ook voert de aannemer dan de werkzaamheden rond het standbeeld van de gebroeders De Witt uit.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? De Bouwapp (www.debouwapp.nl) geeft actuele informatie over de werkzaamheden en de planning.

Een stukje geschiedenis 

De Visbrug is een rijksmonument. De brug maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht van Dordrecht. De Voorstraathaven waarover de brug ligt, is het oudste gedeelte van de stad. Ter hoogte van de Visbrug sloot deze haven aan op het riviertje de Thuredricht. Daar heeft onze stad haar naam aan te danken. De Visbrug is in 1901 gebouwd. Hij verving een veel smallere, beweegbare brug over de toen nog bevaarbare Vischhaven. 
De Visbrug en omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Dordrecht. De Franse of Waalse Kerk was van oorsprong de plaats waar Franstalige protestanten uit Wallonië hun diensten hielden. Zij waren uit 1580 vanwege hun geloof naar Nederland gevlucht. Gebouw De Gulden Os met daarin de Centrale Bibliotheek is rond 1525 gebouwd.