Viottakade (oostzijde)

Het oostelijke deel van de Viottakade is aan vervanging toe. We gaan de fundering en het asfalt vernieuwen van de rijbaan en de fietsstrook. Ook de naastgelegen voetpaden vernieuwen we.

Overzichtsfoto ViottakadeOok komen er op- en afritten aan het einde van de zijstraten met aansluiting op de Viottakade. Het werk staat gepland na de zomervakantie van 2020.

Wat gaan we doen?

De inrichting blijft voor het grootste deel hetzelfde. We brengen wel een paar verbeteringen aan.

Weg en fietsstrook

De nieuwe fietsstrook wordt iets breder, de nieuwe weg wordt iets smaller.

Voetpaden

Het voetpad aan de kant van de vijver wordt iets smaller. Hierdoor krijgen de bomen iets meer ruimte. Het voetpad aan de kant van de woningen blijft net zo breed. Alleen in de nieuwe situatie loopt het aan één stuk door. Bij de zijstraten worden op- en afritten gemaakt.

Op- en afritten 

Door de aanleg van op- en afritten loopt het voetpad straks aan één stuk door. Voetgangers hebben voorrang en auto's remmen iets af door de op- en afritten. We maken daarmee het verschil tussen een 30 en een 50 km/u weg ook duidelijker en veiliger.

Drempels

De drempels (druppels) die er nu liggen vervangen we door lange (sinus)drempels. Deze nemen we mee in het asfalteren en liggen over de totale breedte van de weg. Hierdoor zijn de paaltjes naast de druppels niet meer nodig. De fietsstrook blijft daardoor overal even breed. Zo is de fietsstrook beter bereikbaar voor de strooiwagen of sneeuwschuiver.

Tekening

Hier kunt u een tekening met meer details van de nieuwe inrichting (501 kB) downloaden.

Hoogtes

Bij een nieuwe aanleg van de openbare ruimte moet de gemeente de wegen en voetpaden vaak weer ophogen. Bij een paar woningen kan er straks een hoogteverschil zijn. Dit geldt voor de woningen die met hun tuin aan de nieuwe inrichting grenzen.

Als bewoners bent u zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw tuin. En het mogelijk aanpassen van tuinhekjes of andere bezittingen. Waar het mogelijk is vragen wij de aannemer wel om de eerste meter bestrating van de tuin aan te laten sluiten. Zodat deze op de nieuwe hoogte van het voetpad komt.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk sluiten we de weg en fietsstrook van de Viottakade af. Voor het doorgaande verkeer stellen we een omleidingsroute in. De omleidingsroute geven we met borden aan. 

Het werk voeren we in fasen uit. Dat doen we om de overlast voor buurtgenoten zo min mogelijk te houden. Als het nodig is, nemen we ook extra maatregelen. Hierdoor kunnen we  de bereikbaarheid en doorstroming in de omliggende straten zo goed mogelijk houden. 

Planning

Het werk staat gepland tussen 31 augustus en 16 oktober 2020. Er kunnen altijd omstandigheden ontstaan waardoor de werkzaamheden uitlopen.

Inzameling huisvuil

Tijdens het werk zijn de plaatsen voor het aanbieden van afval niet altijd beschikbaar of bereikbaar. In dat geval biedt u uw huisvuil aan buiten de hekken van de afzetting van het werkterrein. De aannemer en HVC stemmen hun werk met elkaar af. De aannemer informeert bewoners hierover als dat nodig is.

Contact

Tijdens de werkzaamheden

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Mourik Infra BV uit Groot Ammers. De aannemer stuurt omwonenden van te voren een brief met meer informatie over de werkzaamheden. Hierin staat ook hoe u met hen in contact kunt komen. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een mail sturen naar viottakade@mourik.com. U kunt ook een vraag stellen tijdens een inloopmoment in de keet op donderdagen tussen 15.00 en 16.00 uur. 

Toezichthouder gemeente

Het Ingenieursbureau Drechtsteden houdt namens de gemeente controle op de werkzaamheden. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer J. Scherpenisse via telefoon 078 - 770 2838 of per e-mail.

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de heer R.P. de Geus, projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht.
Via telefoon: (078) 7705031 of e-mail.