Varkenmarkt: herinrichting

Tijdens het werk aan de Engelenburgerbrug heeft de Varkenmarkt geleden onder het extra (bouw)verkeer. Wij leggen de bestrating van de Varkenmarkt daarom opnieuw aan. Ook vervangen we van een aantal woningen de aansluitingen op het riool.

Herstellen van de straat

In de Varkenmarkt is de straat op een aantal plekken verzakt. Dit kan trillingen veroorzaken. Om dit aan te pakken zijn wij op 15 mei 2023 gestart met het opnieuw leggen van de stenen. Wij nemen ook een maatregel die er voor zorgt dat het geluid van het verkeer minder wordt. Dit doen we door de natuursteen kasseien ('kinderkopjes'=) te bewerken en een flexibele voeg te gebruiken. 

Vervangen van het riool

Wij vernieuwen de verouderde rioolbuizen uit de woningen naar de straat. Dit doen we bij de oneven huisnummers (Varkenmarkt 35 tot en met 99). De oude buizen van de even huisnummers zijn al vervangen door nieuwe buizen.

Overlast

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren we de werkzaamheden uit in twee fases. We werken van de houttuinen richting de Vismarkt.

Afsluiting Varkenmarkt 1e fase

Afsluiting van de Varkenmarkt in de eerste fase.

Fase 1A: Tussen de Vleeshouwersstraat en Varkenmarkt 85

o    Afgerond

Fase 1B: Tussen Varkenmarkt 85 en 75

o    Afgerond

Tussen 7 juli en 11 augustus ligt het werk stil en is de weg gewoon open

Fase 2A: Tussen Varkenmarkt 73 tot en met Varkenmarkt 55

o    Uitvoering tussen 14 augustus en 7 september
o    Het parkeerterrein aan het Buddingh'plein is in twee richtingen bereikbaar via de Houttuinen

Fase 2B: Tussen Varkenmarkt 55 tot de drempel bij de Vismarkt 

o    Uitvoering tussen 7 en 28 september
o    Het parkeerterrein aan het Buddingh'plein is in twee richtingen bereikbaar via de Houttuinen

Het kan voorkomen dat we korter of langer bezig zijn met een fase. Let daarom goed op de verkeersborden waarop de afsluitingen worden aangegeven.  
Tijdens het werk kunt u uw afval aanbieden op een andere plek. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC tijdelijk niet bij de containers kan.

Geveltuintjes

Bewoners van de Varkenmarkt die parkeren op eigen terrein kunnen tijdelijk een ontheffing krijgen voor het parkeren op straat. U kunt uw naam, kenteken en adres mailen naar de heer R. Hubers via r.hubers@dordrecht.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit project en andere projecten in de omgeving kunt u vinden via de app van de Engelenburgerbrug. Deze app kunt u downloaden via de Apple Store of Google Play Store. 

Vragen

Heeft u vragen over het project van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente de heer R. (Roel) Hubers. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Wilt u een andere melding doen, bijvoorbeeld van overlast of een defect in de openbare ruimte, dan kan dit via het meldingssysteem Fixi.nl.