Varkenmarkt - Herinrichting

De verharding op de Varkenmarkt moet worden hersteld. Tegelijkertijd vervangen we van een aantal woningen ook de huisaansluitingen van het riool.

Herstellen van de verharding

Tijdens het werk aan  de Engelenburgerbrug zorgde het extra (bouw)verkeer voor verzakkingen in de Varkenmarkt. Deze verzakkingen kunnen trillingen veroorzaken. Om dit op te lossen moeten wij de stenen opnieuw leggen. Daarnaast zorgen we ervoor dat het geluid van het verkeer minder wordt.  Dit doen we door de natuursteen kasseien (Kinderkopjes) te bewerken en een flexibele voeg te gebruiken. 

Werk aan het riool

Wij vernieuwen de verouderde rioolbuizen uit de woningen naar de straat. Dit doen we bij de oneven huisnummers (Varkenmarkt 35 tot en met 99). De oude buizen van de even huisnummers hebben we al vervangen door PVC-buizen.

Verwachte overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Wij gaan de Varkenmarkt in delen afsluiten om de straat te kunnen herstellen. Samen met de aannemer proberen  wij  de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de aangewezen plekken altijd aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Schetsontwerpen

Wij werken op dit moment aan een eerste schetsontwerp. Dit is nog geen definitief ontwerp en is nog niet compleet. Het is een eerste aanzet om samen met u verder aan te vullen. Het belangrijkste verschil met de situatie van nu is dat we het profiel van de Houttuinen doortrekken. 

Verschil van het indeling tussen de Houttuinen en de VarkenmarktMet uw ideeën en aanvullingen maken wij de volgende stap in het ontwerp tot het ontwerp klaar is. We gebruiken de bestaande materialen zoveel als mogelijk opnieuw.

Planning

We verwachten het straatwerk in januari of februari van 2023 te herstellen. Meer informatie over de planning van het werk gaan wij via deze website delen. We verwachten de planning in het najaar van 2022 te plaatsen. Ook zullen wij u in september/oktober van dit jaar via een bewonersbrief of informatiebijeenkomst informeren over het ontwerp. 

Vragen

Heeft  u vragen over de werkzaamheden van de gemeente (riool en inrichting)? Of wilt u nu al punten onder de aandacht brengen? Dan kunt u contact opnemen met de  contactpersoon van de gemeente dhr. R. (Roel) Hubers. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Voor alle andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.