Thorbeckeweg - nieuwe inrichting na rioolvervanging

In 2020 vervingen wij het riool in de Thorbeckeweg. In het gedeelte tussen de Talmaweg en de Loudonstraat. In 2021 vervangen we de tijdelijke bestrating door de definitieve inrichting.

Waarom pas na een jaar?

Voor de vervanging van het riool is diep gegraven. Na het dichtmaken moet de grond eerst nog goed "inklinken". Want grond zakt altijd nog iets in. Daarom is er eerst een rijbaan aangelegd met tijdelijke klinkers. Voor ongeveer een jaar. Dan kan de bodem nog goed nazakken. Ongeveer een jaar later leggen we alles definitief aan. Dan kan alle verharding weer lange tijd mee, zonder dat er veel reparaties nodig zijn vanwege verzakkingen.

Wat gaat er gebeuren?

We halen de tijdelijke bestrating uit de rijbaan en de parkeervakken. En ook de oude stoeptegels uit het trottoir. Dit vervangen we door andere klinkers in de parkeervakken, nieuwe tegels in het trottoir en nieuw asfalt op de rijbaan.

Hoe gaat het er uit zien?

Op deze tekening staat de nieuwe inrichting. De nieuwe inrichting verschilt niet veel van de oude. Dat komt omdat het groen en de bomen van de woningstichting zijn. Het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan blijven dan over. Er is weinig ruimte om daar veel aan te veranderen. De trottoirs en parkeervakken blijven net zo breed. De inrichting sluit straks aan bij het eerder vernieuwde zuidelijke deel van de Thorbeckeweg. Dat is het deel langs het winkelcentrum.

Wat zijn de verschillen?

 • De fietsstroken aan beide kanten van de rijbaan worden elk een halve meter breder. Hierdoor wordt de tussenliggende rijbaan 1 meter smaller.
 • Er komen drie zebrapaden in plaats van twee. De zebrapaden komen op een andere plek te liggen dan voorheen. Het zebrapad in de bocht bij de Loudonstraat leggen we iets verderop, op het rechte stuk. In verband met de verkeersveiligheid.
 • De drie zebrapaden liggen op een verhoging. Deze verhogingen (gemaakt in het asfalt) dienen ook meteen als drie snelheidsremmers (drempels).
 • Alle zijstraten krijgen nu een op- en afrit. Het trottoir loopt dan in één stuk door. Dit verhoogt de  verkeersveiligheid omdat er dan een betere scheiding is tussen een 30- en 50 km weg.

Hoe gaan we dat doen?

We werken stukje voor stukje om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En alle woningen en zijstraten zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Voor bewoners en voor hulpdiensten. Ook in het werkvak blijven de woningen voor bewoners uiteraard altijd te voet bereikbaar.

Op deze kaart geeft de aannemer (BAM) aan welke fases er zijn en hoe lang de werkzaamheden per fase duren.

Bereikbaarheid

De afsluitingen en omleidingen geven we aan met borden. Het winkelcentrum Crabbehof blijft ook goed bereikbaar. Voor de bewoners van het Van der Duyn van Maasdamplantsoen maken we een tijdelijke ontsluiting naar de Frank van der Goesstraat wanneer de toegang naar de Thorbeckeweg gesloten is. De parkeerplaats achter de flat aan de Loudonstraat houden we bereikbaar met een tijdelijke ontsluiting door groenvak op het moment dat de normale ingang niet bereikbaar is.

 • Bekijk de omleiding per fase

  Fase 1

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen:

  • de tijdelijke in/uitrit naar de parkeerplaatse achter de flat aan de Loudonstraat en de Frank van der Goesstraat (uitrit blijft vrij).
  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen de Loudonstraat en de Frank van der Goesstraat

  Fase 2

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen:

  • Frank van der Goesstraat (uitrit dicht) en Van der Duyn van Maasdamplantsoen (uitrit open).
  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen de Frank van der Goesstraat en Van der Duyn van Maasdamplantsoen

  Fase 3

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen:

  • Van der Duyn van Maasdamplantsoen (uitrit dicht – noodontsluiting open) en de Talmaweg (kruising open).
  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen de Van der Duyn van Maasdamplantsoen en de Talmaweg

  Fase 4

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen:

  • Van der Duyn van Maasdamplantsoen (uitrit open) en Kranenburgstraat (uitrit open).
  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen de Van der Duyn van Maasdamplantsoen en Kranenburgstraat

  Fase 5

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen:

  • de Laan der Verenigde Naties en de Kranenburgstraat.

   

  Dit duurt maar kort en is nodig om de laatste asfaltlaag in één keer aan te kunnen brengen.

  Afsluiting van het deel van de Thorbeckeweg tussen de Laan der Verenigde Naties en de Kranenburgstraat

  Download

  Op deze kaart staat per fase de bereikbaarheid en de omleidingen in detail aangegeven.

Planning

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in september 2021 starten. De werkzaamheden duren in ieder geval tot het einde van het jaar. De kans bestaat ook dat de werkzaamheden langer duren. Omdat we afhankelijk zijn van levering van materialen en de juiste weersomstandigheden.

De rode markering van de fietspaden brengen we waarschijnlijk pas in het voorjaar aan. Omdat in die periode de weersomstandigheden daarvoor het meest geschikt zijn. Als alle andere werkzaamheden op tijd klaar zijn stellen we de weg wel alvast open.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de gebruikelijke wijze (volgens de afvalwijzer) aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers of de aanbiedplaatsen tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval treffen ze voorzieningen en informeren ze de bewoners hierover.

Vragen

Voor vragen aan de aannemer (BAM) over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de BAM. Dat is Jolanda Geleijnse en zij is bereikbaar per e-mail.

Bewoners die direct aan de Thorbeckeweg wonen hebben een brief van de aannemer ontvangen. Daarin staat meer informatie over onder andere de planning, de fasering en de manier waarop bewoners informatie kunnen krijgen. Ook bewoners die wat verder van de Thorbeckeweg wonen kunnen deze brief ook bekijken.

Wij houden toezicht op de werkzaamheden en de aannemer. Voor klachten, meldingen of vragen over de werkzaamheden kunt u direct contact opnemen met de toezichthouder op dit werk. Dat is de heer M. Bregman van het Ingenieursbureau Drechtsteden. De heer M. Bregman is bereikbaar via de e-mail.

Voor andere vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, de heer R.P. de Geus. De heer R.P. de Geus is bereikbaar via de e-mail.