Thorbeckeweg

In mei en juni 2020 laat de gemeente het riool vervangen in de Thorbeckeweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Talmaweg en de Loudonstraat. Het huidige riool is aan vervanging toe.

Wat gaat er gebeuren?

Het huidige riool ligt aan beide kanten van de Thorbeckeweg (onder de parkeervakken en de trottoirs). Het is de bedoeling dat wij het oude riool verwijderen. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat bomen of leidingen in de weg staan, dan laten we het liggen. In dit geval maken wij op deze plekken het oude riool dicht door het op te vullen. Wij plaatsen het nieuwe riool onder de rijbaan. Voor het plaatsen van het nieuwe riool is het noodzakelijk om het huidige asfalt, de parkeervakken en de trottoirs te verwijderen. Na aanleg van het nieuwe riool en verwijdering of opvulling van het oude maken we de straat dicht met klinkers. Dit is tijdelijk omdat de grond en straat eerst goed moeten nazakken. Het nazakken duurt ongeveer een jaar. Daarna leggen wij het gebied definitief aan. Voorafgaand daaraan informeren wij de bewoners opnieuw. 

Overlast

De werkzaamheden kunnen enige overlast geven. wij doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te beperken. Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Bereikbaarheid woningen

De woningen blijven tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar. U moet  uw auto wel ergens anders in de omgeving parkeren. Bewoners van omliggende plantsoenen kunnen met hun auto het plantsoen via de tweede uitgang verlaten. Het aan der Duyn van Maasdamplantsoen (slechts één uitgang) houden we tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Omleiding

Voor bezoekers vanuit de andere wijken en die van het winkelcentrum Crabbehof geven we een omleidingsroute aan. De omleiding vindt u ook op www.dordrecht.nl/Wegafsluiting

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de gebruikelijke wijze (volgens de afvalwijzer) blijven aanbieden. HVC en de aannemer hebben met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers of aanbiedplaatsen tijdelijk niet kan bereiken. In dit geval treffen ze tijdelijke voorzieningen en worden de bewoners hierover geïnformeerd. 

Planning

Waterleidingbedrijf Evides verving tussen 6 en 9 april een oude leiding op de kruising Talmaweg/Thorbeckeweg. De start van de werkzaamheden aan de riolering stond gepland voor 14 april 2020.

Door de aanscherping van de maatregelen rondom het Corona-virus heeft de aanbesteding van de rioleringswerkzaamheden vertraging opgelopen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland rond 7 mei 2020.

Werkzaamheden in fases 

De uitvoering van de werkzaamheden tussen 6 april en 26 juni (schatting) vindt in fases plaats. De lengte van de opgebroken bestrating is per fase ongeveer 80 meter lang. Dit om de overlast te kleiner te maken en voldoende bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Ondanks de latere startdatum proberen we de einddatum hetzelfde te houden. Ongeveer een jaar later, op de helft van 2021 leggen we de straat definitief aan.

Vragen 

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u direct contact opnemen met de aannemer. De aannemer geeft aan hoe u contact op kunt nemen. De aannemer is De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld Giessendam. 

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente, de heer R. de Geus op 078 7705031 of per e-mail.