Stratosfeerstraat

In de Stratosfeerstraat is het riool aan vervanging toe. Daarna vernieuwen we de rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen.

Hoe de nieuwe inrichting er precies uit komt te zien, bepalen we samen met de bewoners. Daarin nemen we ook zoveel mogelijk maatregelen mee tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Rioleringswerkzaamheden

De loop van de riolering onder de Stratosfeerstraat.We verwijderen het oude riool. Dit riool uit 1970 is een gemengd riool. Op de luchtfoto ziet u hoe het riool loopt (klik op de foto voor een grotere versie). Het vuile water en het schone (regen)water gaan samen in een rioolbuis naar de waterzuivering. Het nieuwe riool is een gescheiden riool met 2 buizen. Een buis met vuil water en een aparte buis met schoon water. 

Het vuile water gaat naar de waterzuivering. De buis met schoon (hemel)water komt uit op sloten, vijvers of 'buffers'. Die zorgen voor een vertraagde afvoer van water. Zo wordt het schone water niet onnodig vervuild. En er is geen onnodige belasting voor het vuilwaterriool en de waterzuivering. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien.

Tijdelijke rijbaan

Na het vervangen van het riool leggen we de rijbaan tijdelijk weer dicht met klinkers. De ondergrond moet dan ongeveer een jaar goed kunnen nazakken. Hiermee voorkomen we latere verzakkingen in de nieuw bestrating.

Meedenken voor de nieuwe inrichting

Als het riool in de Stratosfeerstraat is vervangen, vernieuwen we de inrichting van de straat. Hoe de nieuwe straat er straks uit moet zien horen we graag van u. Door het coronavisus was het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te houden. Daarom hebben we inwoners dit voorjaar via een video-oproep gevraagd om mee te denken. De reacties daarop zijn verwerkt in een eerste schetsontwerp

Bewonersbijeenkomst

Over het eerste schetsontwerp is er op 22 september 2020 van 15:30 uur tot 19:30 uur een inloopbijeenkomst voor bewoners geweest in de Stratosfeerstraat in een tent. Daar hebben we met bewoners gesproken over de riolering, de nieuwe inrichting en de mogelijke klimaatmaatregelen. 

Schetsontwerpen

Het schetsontwerp is nog geen definitief ontwerp en is nog niet compleet. Het is een eerste aanzet om samen met u verder aan te vullen. Het verschil met de huidige situatie is dat de weg iets smaller is gemaakt, groenstroken zijn toegevoegd en met parkeerplaatsen is geschoven. Dit is nog niet definitief. Na elke bespreking maken we telkens een volgende ontwerp tot er een definitief ontwerp is. 

Voorbeelden nieuwe inrichting

Voor de nieuwe inrichting ziet u hieronder voorbeelden van verschillende onderwerpen en mogelijkheden waar we rekening mee houden. Het zijn slechts voorbeelden ter inspiratie.

Veranderend klimaat

Onder de grond leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Dit helpt mee om het regenwater beter af te voeren. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien. Boven de grond zijn er nog meer mogelijkheden om rekening te houden met de verandering van het klimaat. Sommige mogelijkheden zijn aangesloten op het nieuwe rioolstelsel, andere niet.

Vermindering hittestress

Steen op straat, stoep en parkeerplaatsen.De temperaturen lopen steeds hoger op. In open en betegelde ruimten wordt het nog warmer. Maatregelen om dit terug te dringen zijn bijvoorbeeld: meer groen en minder tegels of beton. Meer bomen zorgen voor meer schaduw en verdamping.

Groenvakken

Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Ze zorgen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. Zorgvuldig gekozen beplanting in deze groenvakken zorgt voor meer variatie in planten. En dat is weer goed voor de bijen, vlinder, vogels en andere dieren.

Bomen

Veel steen op straat.Het plaatsen van (meer) bomen werkt verkoelend. Het zorgt voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat bij uw woning, als op grotere oppervlakten zoals parkeerplaatsen. We kunnen de bomen ook in de grotere groenvakken plaatsen. Ze hebben dan meer ruimte om te groeien. Ook bomen vangen een deel van het regenwater op. Zo wordt het regenwater meer geleidelijk opgevangen en afgevoerd.

Meer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen.

Spelen en bewegen

Speelplek met veel steen.Hebt u op- of aanmerkingen over de huidige speelvoorzieningen? Of hebt u ideeën hoe deze er in de toekomst uit moeten zien? Hebt u andere ideeën over spelen, bewegen en gezondheid? Ook dat horen we graag. Zodat we dit in de ontwerptekeningen kunnen meenemen.

Verkeer en parkeren

Bij dit onderwerp kunt u denken aan maatregelen die de snelheid remmen, zoals drempels of versmallingen. Of aan meer of minder parkeerplaatsen. Hebt u hier ideeën over? We horen het graag.

Trivire

Flat van Trivire.Wij vragen ook de flatbewoners aan het begin van de straat om hun mening over de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat daarbij niet om de gebouwen of terreinen van Trivire zelf. Daarvoor kunnen bewoners Trivire benaderen. We stemmen de aankomende werkzaamheden af met Trivire. 

Groeiplaatsverbetering

Een week voorafgaand aan de start van de rioolwerkzaamheden wordt eerst de grond rond de bomen op de eerste grote parkeerplaats verbeterd.

Start rioolwerkzaamheden

De rioolwerkzaamheden starten op 27 september 2021.De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is de firma De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld Giessendam. Naar verwachting zijn de rioolwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 gereed. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Zo ligt niet de hele straat tegelijk open. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in deze brief van aannemer De Kuiper Infrabouw.

Tijdens de vervanging van het riool, leggen we ook zogenaamde 'bufferblocks' aan. Deze bufferblocks liggen onder de rijbanen van de twee grote parkeerterreinen. Ze zorgen voor een betere wateropvang tijdens (hevige) regenbuien. Hiermee beperken we de wateroverlast en houden we het water langer vast in droge periodes. Meer informatie over de werking van bufferblocks vindt u hier.

Pdf van het nieuwe Rioolplan Stratosfeerstraat 2021 en de ligging van de bufferblocks

Op de pdf ziet u het volgende:

Op de afbeelding is een satelliet foto te zien van de Stratosfeerstraat met aan de onderzijde de Grafelijkheidsweg en aan de bovenzijde de Blaauwweg. Op de foto is de locatie van het nieuwe riool in de kleur roodbruin getekend. Het nieuwe riool loopt vanaf de Grafelijkheidsweg naast woning nummer 179 door de Stratosfeerstraat tot de aansluiting met de Blaauwweg. Verder loopt het riool rond de parkeerplaats gelegen bij de achtertuinen van de woningen met huisnummers 10 tot en met 30 van de Atmosfeerstraat. Het riool wordt ook aangebracht rond de woningen met huisnummers 123 tot en met 147 in de Stratosfeerstraat en rond de flat met huisnummers 5 tot en met 25 in de Meteoorstraat. Ook in het parkeerterrein tegenover de flat met huisnummers 1 tot en met 119 zijn nieuwe rioolleidingen ingetekend

Voortgang werkzaamheden

Over de voorgang van de uitvoering van de rioolvervanging en overleg over de nieuwe inrichting, informeren wij u op deze webpagina of per brief.

Huisvuilinzameling

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de gebruikelijke wijze (volgens de afvalwijzer) aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers of de aanbiedplaatsen tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval treffen ze voorzieningen en informeren ze de bewoners hierover.

Nieuwe inrichting

Tijdens de uitvoering van de rioolvervanging pakken we de verdere uitwerking van de nieuwe inrichting verder op. Dit doen we samen met de bewoners. In de eerstvolgende ontwerptekening verwerken we de opmerkingen en wensen van de bewonersbijeenkomst van 22 september 2020 zo goed mogelijk. Hopelijk kan de volgende bijeenkomst zonder coronamaatregelen plaatsvinden. Wij informeren bewoners hierover.

Vragen?

Robert de Geus is uw contactpersoon bij de gemeente voor dit project. Hebt u nog vragen? U kunt hem bellen via telefoonnummer: (078) 770 5031 of een e-mail sturen

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?

Voor vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden kunt u in eerste instantie direct bij de aannemer terecht. Iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de keet van de uitvoerder. De uitvoerder Marinus de Bruin is ook bereikbaar per e-mail op of via telefoonnummer 085 - 040 9700.

Toezicht op de werkzaamheden

Namens de gemeente houdt het Ingenieursbureau Drechtsteden toezicht op de werkzaamheden van de aannemer. De toezichthouder is de heer Melle Bregman. Voor vragen aan hem kunt u mailen of bellen met 06 - 3657 8247.