Stratosfeerstraat

In de Stratosfeerstraat is het riool aan vervanging toe. Daarna vernieuwen we de rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen.

Hoe de nieuwe inrichting er precies uit komt te zien, bepalen we samen met de bewoners. Daarin nemen we ook zoveel mogelijk maatregelen mee tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Rioleringswerkzaamheden

De loop van de riolering onder de Stratosfeerstraat.We verwijderen het oude riool. Dit riool uit 1970 is een gemengd riool. Op de luchtfoto ziet u hoe het riool loopt (klik op de foto voor een grotere versie). Het vuile water en het schone (regen)water gaan samen in een rioolbuis naar de waterzuivering. Het nieuwe riool is een gescheiden riool met 2 buizen. Een buis met vuil water en een aparte buis met schoon water. 

Gescheiden riool

Het vuile water uit het riool gaat naar de waterzuivering. De buis met schoon (hemel)water komt uit op sloten, vijvers of 'buffers'. Die zorgen voor een vertraagde afvoer van water. Zo wordt het schone water niet onnodig vervuild. En er is geen onnodige belasting voor het vuilwaterriool en de waterzuivering. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien.

Tijdelijke rijbaan

Na het vervangen van het riool leggen we de rijbaan tijdelijk weer dicht met klinkers. De ondergrond moet dan ongeveer een jaar goed kunnen nazakken. Hiermee voorkomen we latere verzakkingen in de nieuw bestrating.

Nieuwe inrichting

Als het riool in de Stratosfeerstraat is vervangen, vernieuwen we de inrichting van de straat. We horen graag eerst uw wensen hoe uw nieuwe straat er straks uit moet zien. Zodat we hiermee rekening kunnen houden. Pas daarna maken we de eerste schetsontwerpen. Die ontwerpen bespreken we dan ook weer met u.

Coronavirus

Stoeptekening in coronatijd: "vrolijk Pasen oma op nummer 5".Normaal gesproken zouden we een informatiebijeenkomst houden waarin u met ons in gesprek kunt. Maar vanwege de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Daarom informeren wij u op deze manier en vragen we om uw reactie.

We nodigen u  in een video uit om mee te denken over de nieuwe inrichting van uw straat. Bekijk de video op YouTube

Uw mening

Graag horen wij uw mening. Wij vragen u: 

  • waar u tevreden over bent, wat u vooral wilt behouden in uw straat;
  • waarover u niet tevreden bent of wat u graag aangepast zou zien;
  • en eventueel hoe of wat die aanpassing of nieuwe toepassing dan is.

U kunt uw mening over de Stratosfeerstraat doorgeven aan projectleider Robert de Geus

Wij nodigen u uit om vrijuit uw mening en ideeën met ons te delen. U hoeft geen rekening te houden met de gevolgen voor andere onderwerpen of de haalbaarheid ervan. Het gaat nu om een totaaloverzicht van alle wensen. Die informatie vormt de basis voor de eerste schetsontwerpen.

Schetsontwerpen

Alle ideeën en toepassingen moeten we toetsen op wet- en regelgeving. Het kan zijn dat verschillende ideeën strijdig met elkaar zijn. Bijvoorbeeld omdat niet alles in de bestaande ruimte uitgevoerd kan worden. Wij brengen dit met verschillende schetsontwerpen (tekeningen) in beeld. Als we de eerste schetsontwerpen hebben getekend, bespreken we die eerst met u. Pas daarna gaan we verder. Hoe en wanneer we dat doen, besluiten we in het licht van de coronamaatregelen later.

Voorbeelden nieuwe inrichting

Voor de nieuwe inrichting ziet u hieronder voorbeelden van verschillende onderwerpen en mogelijkheden. U hoeft niet op elk onderwerp een reactie te geven. Het zijn slechts voorbeelden ter inspiratie.

Veranderend klimaat

Onder de grond leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Dit helpt mee om het regenwater beter af te voeren. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien. Boven de grond zijn er nog meer mogelijkheden om rekening te houden met de verandering van het klimaat. Sommige mogelijkheden zijn aangesloten op het nieuwe rioolstelsel, andere niet.

Vermindering hittestress

Steen op straat, stoep en parkeerplaatsen.De temperaturen lopen steeds hoger op. In open en betegelde ruimten wordt het nog warmer. Maatregelen om dit terug te dringen zijn bijvoorbeeld: meer groen en minder tegels of beton. Meer bomen zorgen voor meer schaduw en verdamping.

Groenvakken

Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Ze zorgen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. Zorgvuldig gekozen beplanting in deze groenvakken zorgt voor meer variatie in planten. En dat is weer goed voor de bijen, vlinder, vogels en andere dieren.

Bomen

Veel steen op straat.Het plaatsen van (meer) bomen werkt verkoelend. Het zorgt voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat bij uw woning, als op grotere oppervlakten zoals parkeerplaatsen. We kunnen de bomen ook in de grotere groenvakken plaatsen. Ze hebben dan meer ruimte om te groeien. Ook bomen vangen een deel van het regenwater op. Zo wordt het regenwater meer geleidelijk opgevangen en afgevoerd.

Waterdoorlatende bestrating

Soms kunnen we grotere oppervlakten met bestrating niet vermijden, zoals parkeerplaatsen. Waterdoorlatende bestrating kan het water beter afvoeren als het hard regent. Zo voorkomen we dat de straat blank komt te staan. Dat kan bijvoorbeeld met een soort verhard zandpad (halfverharding). Ook voor speelplaatsen bestaan er (zachte) bodemtoepassingen die waterdoorlatend zijn. Deze toepassingen sluiten dan bij voorkeur aan op het buizenstelsel voor schoon water.

Meer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen.

Spelen en bewegen

Speelplek met veel steen.Hebt u op- of aanmerkingen over de huidige speelvoorzieningen? Of hebt u ideeën hoe deze er in de toekomst uit moeten zien? Hebt u andere ideeën over spelen, bewegen en gezondheid? Ook dat horen we graag. Zodat we dit in de ontwerptekeningen kunnen meenemen.

Verkeer en parkeren

Bij dit onderwerp kunt u denken aan maatregelen die de snelheid remmen, zoals drempels of versmallingen. Of aan meer of minder parkeerplaatsen. Hebt u hier ideeën over? We horen het graag.

Trivire

Flat van Trivire.Wij vragen ook de flatbewoners aan het begin van de straat om hun mening over de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat daarbij niet om de gebouwen of terreinen van Trivire zelf. Daarvoor kunnen bewoners Trivire benaderen. We stemmen de aankomende werkzaamheden af met Trivire.

HVC Warmtenet

In het begin van de straat legt HVC het warmte net aan voor de flats van Trivire. We willen onnodige extra werkzaamheden en overlast zo veel mogelijk voorkomen. Daarom stemmen wij onze werkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar af. 

De rest volgt later

We richten ons nu eerst op het ontwerp van de nieuwe inrichting samen met de bewoners.

Als de uitvoering dichterbij komt, informeren wij u op deze webpagina of per brief verder over een aantal praktische zaken, zoals:

  • de exacte planningen;
  • eventuele nieuwe hoogtes die gevolgen kunnen hebben voor de aansluiting van uw tuin (nieuwe hoogtes zijn op dit moment nog niet bekend);
  • de afsluitingen en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden;
  • de contactgegevens van de aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren;
  • de contactgegevens van de toezichthouders op deze werkzaamheden;
  • de afvalinzameling tijdens de werkzaamheden;
  • de definitieve tekeningen van de inrichtingen.

Vragen?

Robert de Geus is uw contactpersoon bij de gemeente voor dit project. Hebt u nog vragen? U kunt hem bellen via telefoonnummer: (078) 770 50 31 of een e-mail sturen