Stadspolderring

We zijn gestart met de vernieuwing van de Stadspolderring. Delen van de weg zijn verzakt en er zitten scheuren in het asfalt. Het is tijd om de weg weer in goede staat te brengen.

Op sommige plekken moeten we de weg aanvullen om de hoogte te herstellen. Daar moeten we helaas bomen verwijderen. Dit doen we niet graag. We laten een volwassen boom liever staan.

Waarom is vernieuwing nodig?

scheuren in asfaltEens in de 20 jaar moeten we het asfalt vervangen. Je ziet dit aan de scheuren en de reparatieplekken in de weg. Als het nodig is, plaatsen we ook meteen kabels en leidingen in de ondergrond.

Wat gaan we doen?

We breken het asfalt op, ook het trottoir en de betonnen banden. Onder het asfalt zit een fundering. Als het nodig is, breken we ook de fundering op. We bewerken de ondergrond zodat deze de belasting van het verkeer weer goed kan dragen. Daarna brengen we nieuw asfalt aan en straten we de trottoirs. De weg is dan weer geschikt voor de verkeersbelasting en het regenwater stroomt weer goed weg.

Verzakking

Sommige stukken weg zijn teveel weggezakt. Die gaan we weer op de goede hoogte brengen. Een verzakking van de weg kunt u bijvoorbeeld herkennen bij uw voordeur. Het opstapje naar uw woning is dan in de loop van de tijd veel hoger geworden. Een verzakking in de weg betekent ook dat de afstand tot het grondwaterpeil te klein is geworden. De afstand moet minimaal 80 centimeter zijn. De delen van de weg die lager liggen, gaan we opvullen. Zo krijgt het wegdek weer de juiste hoogte.

silhouet boomBomen

Bij de gedeeltes van de weg die we moeten verhogen, moeten we bomen kappen. Dat vinden we erg jammer, maar het is onvermijdelijk. We hebben onderzocht of we de bomen kunnen verplaatsen. Maar dit is niet mogelijk door de wijze waarop de wortels zijn gegroeid. De bomen waar het om gaat zijn platanen. Ze zijn bij de aanleg van de wijk tegelijk geplaatst. De bomen zijn ongeveer even oud en het is één soort, platanen. Sommige bomen zijn niet meer zo goed. Door het zakken van de grond raken de wortels het grondwaterpeil. Als de wortels in het grondwater staan, gaat de boom door gebrek aan zuurstof dood. Als we de grond rond de boom ophogen, vindt de boom dat ook niet fijn. Die kan dan ook na enkele jaren afsterven.

bomen en asfaltWe gaan de bomen kappen en vervangen door andere soorten. Zo ontstaat er diversiteit. Dat is goed voor de ecologie en een gevarieerd planten- en dierenleven (biodiversiteit). Over ongeveer 20 jaar gaan we het riool vervangen. Ook dan zullen we een groot aantal bomen verwijderen. Om niet alle bomen tegelijk te moeten vervangen, doen we het in stappen. Nu vervangen we de bomen die last hebben van het grondwater, ziek zijn en verkeerd staan. De nieuwe bomen zetten we op een goede plaats. Dan hoeven deze bomen niet te worden verwijderd bij het volgende groot onderhoud.

Verkeersveiligheid

De wijk Stadspolder is in de jaren '80 van de vorige eeuw gebouwd.
De straten langs de Stadspolderring zijn ingericht als (woon)erven. De auto is gast in het gebied. De Stadspolderring zelf is de centrale ontsluitingsweg waar ook de stadsbus gebruik van maakt. Door deze functie van de weg is een 30 km-zone niet mogelijk. We kunnen er ook niet op handhaven. We kunnen wel iets doen aan de inrichting en zo de weg veiliger maken. We gaan de volgende aanpassingen doen:

 • Verbreden fietsstroken
  We maken de fietsstroken breder en de rijweg smaller. Langs de fietsstrook komt een witte doorgetrokken streep. De fietsstrook voeren we weer uit in rood asfalt.
 • Geen voorsorteervakken
  Bij de zijstraten maken we geen voorsorteervakken op de Stadspolderring om links en rechts af te slaan. Een auto die dan linksaf de zijstraat wil inrijden, moet het tegenovergestelde verkeer voor laten gaan. Het achteropkomende verkeer moet dan stoppen.
 • Bredere middenberm
  Door het vervallen van de voorsorteervakken is er meer ruimte voor groen in de middenberm.
 • Zebrapaden
  Op de locaties waar veel mensen oversteken, komen zebrapaden. Op deze plaatsen heeft de voetganger voorrang. De middenberm en de fietsstroken worden breder. Zo is de afstand op de rijweg korter. Dit is ook veiliger voor de oversteekplaatsen waar geen zebrapad is.
 • Drempels
  In de huidige weg zitten busdrempels. Deze drempels zijn er om de snelheid van het autoverkeer te verminderen en de bus zonder hobbels te laten rijden. We gaan op een groot deel van de ring zogenaamde 'sinusdrempels' aanbrengen. Deze drempels hinderen het verkeer niet beneden de toegestane snelheid. Bij een hogere snelheid zijn de drempels goed merkbaar als je te hard met de auto rijdt. De drempels lopen over de hele wegbreedte. Van trottoirband tot trottoirband. Tussen de Groene Zoom en de Recklinghausenweg komen nieuwe busdrempels.
 • Groen
  Groen is goed voor de leefomgeving, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de veiligheid in het verkeer. Hoge struiken langs het trottoir belemmeren het zicht op de auto's voor de overstekende voetgangers en fietsers. We vervangen de hoge struiken door lage beplanting of gras.
Hinder

Als we gaan werken, geeft het hinder. We sluiten een deel van de weg af waardoor u moet omrijden. Tegelijk moet de vuilniswagen het vuil uit de wijk kunnen ophalen en brandweerauto's moeten bij een brand kunnen komen. We moeten ook rekeninghouden met de vrachtwagens voor de winkels en de ziekenauto's voor patiënten. Zo zijn er nog veel meer zaken. We werken in fasen om de wijk toegankelijk te houden.

Werk in 9 fasen

Per fase werken we aan een stuk weg van ongeveer 250 meter. Dit is soms iets meer en soms iets minder. We moeten er rekening mee houden dat de woningen en bedrijven bereikbaar zijn. In totaal hebben we het werk nu gespreid over 9 fasen. We zijn 3 mei 2021 gestart met de werkzaamheden. Per fase geven wij aan wanneer we ongeveer starten en hoelang de werkzaamheden per fase duren.

Stadspolderring fase 1Fase 1: begin mei tot eind mei 2021

Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 1. Hier starten we met de werkzaamheden. Deze fase loopt vanaf de rotonde met de aansluiting op de Groene Zoomen en het Bakema-erf tot de kruising met het Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadspolderring fase 2Fase 2: eind mei tot eind juni 2021

Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 2. Deze bevat de kruising Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf en loopt tot even voor de aansluiting met de Recklinghausenweg. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 

 

 

 

 

 

 

Stadspolderring fase 3Fase 3: medio juni tot eind juni 2021

Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 3. Dit betreft de aansluiting van de Recklinghausenweg tot de kruising met het Joke Smit-erf.
Via de Groene Zoom heeft men toegang tot de Stadspolder.

 

 

 

 

 

Stadspolderring fase 4Fase 4: eind juni tot medio juli 2021

De afbeelding geeft uitvoeringsfase 4 weer. Deze loopt vanaf het kruispunt Joke Smit-erf en Selma Lagerlöf-erf tot de kruising Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

Stadspolderring fase 5Fase 5: medio juli tot eind juli 2021

Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 5. Deze bevat de kruising Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf tot Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 

 

 

 

Stadspolderring fase 6Fase 6: eind juli tot eind augustus 2021

De afbeelding geeft uitvoeringsfase 6 weer. Deze bevat de kruising Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf en loopt tot de kruising Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

Stadspolderring fase 7Fase 7: eind augustus tot medio september 2021

Op de afbeelding staat uitvoeringsfase 7. Deze bevat de kruising Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf en loopt tot het Mina Krüseman-erf en Jean-Paul Sartre-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

 

 

 

 

 

Stadspolderring fase 8Fase 8: medio september tot medio oktober 2021

De afbeelding geeft uitvoeringsfase 8 weer. Deze start met de kruising Mina Krüseman-erf en Jean-Paul Sartre-erf en loopt tot de kruising Johanna Naber-erf en Simon Vestdijk-erf. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

Stadspolderring fase 9Fase 9: eind september tot eind oktober 2021

Op de afbeelding staat de laatste uitvoeringsfase, fase 9. Deze start met de kruising Johanna Naber-erf en Simon Vestdijk-erf en loopt door tot het spoorwegviaduct. Via omleidingsborden en een bewonersbrief informeren wij u hoe u met de auto de wijk kunt verlaten.

Wat gaat er per fase veranderen?

Stadspolder-Simon BakemaSituatie 1

Afbeelding van de nieuwe situatie van de aansluiting van de Stadspolderring op de rotonde van de Groene Zoom en het Bakema-erf. Van de vervallen bushalte aan de zijde van het Bakema-erf (oostzijde) vervalt het asfalt en de tegels tussen de rijweg en het fietspad. We trekken de trottoirband langs de rijweg recht. De verhardingen vervangen we door groen. We vernieuwen alle verhardingen van gevel tot gevel. De werkzaamheden vallen in uitvoeringsfase 1.

 

Stadspolder-Kipling-GroenewegSituatie 2

De afbeelding betreft de aansluiting van het Suze Groeneweg-erf en Rudyard Kipling-erf op de Stadspolderring. We vervangen de bestaande busdrempels in de rijloper. Aan de zijde van het Suze Groeneweg-erf vervangen we de in- en uitvoeger langs de Stadspolderring door groen. De afstand om de Stadspolderring over te steken tot de middenberm is dan korter. We vernieuwen alle verhardingen tussen de buitenranden van het trottoir. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 1 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 2. Uitvoeringsfase 2 loopt tot de kruising Recklinghausenweg.

 

Stadspolder-RecklinghausenwegSituatie 3

Deze afbeelding behoort bij de kruising Recklinghausenweg met de Stadspolderring. Voornaamste aanpassing is dat we de oversteek van het doorgaand fietspad langs de Stadspolderring ter plaatse van de rijloper van de Recklinghausenweg uitvoeren in rood asfalt. De werkzaamheden vallen in uitvoeringsfase 3. 

 

Stadspolder-Joke Smit-erfSituatie 4

De afbeelding geeft de aansluiting van Joke Smit-erf en Selma Lagerlöf-erf weer. De fietsstroken van rood asfalt worden breder, waardoor de rijloper smaller wordt. Op de afbeelding staan 3 verkeersdrempels. Deze drempels brengen we aan over de hele breedte van de rijweg. Dit is rijloper en fietsstrook. Ook brengen we een drempel aan tussen de Recklinghausenweg en het Joke Smit-erf. De voorsorteerstroken ter plaatse van de middenberm verdwijnen. We vervangen deze door groen. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 3 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 4. Uitvoeringsfase 4 loopt tot de aansluiting Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf.

 

Stadspolder-Frida Katz PearlSituatie 5

Dit is de afbeelding van de aansluiting Frida Katz-erf en Pearl Buck-erf. De belangrijkste aanpassing is het aanbrengen van een zebrapad. Ook hier verdwijnen de voorsorteerstroken. We vervangen ze door groenstroken. Evenals de rest van de Stadspolderring worden de fietsstroken iets breder. Voor de overstekende voetgangers en de fietsers wordt de lengte van de overstekende rijloper korter. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 4 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 5. Uitvoeringsfase 5 loopt tot de aansluiting Aletta Jacobs-erf en Hermann Hesse-erf.

 

Stadspolder-LidlSituatie 6

Deze afbeelding is de oversteekplaats bij het Polderbakkie. Het is de oversteek van het Frida Katz-erf naar de winkels aan het Pearl Buck-erf. De oversteek krijgt een zebrapad en verkeersdrempels over de hele breedte van de rijweg. We verbreden de fietsstroken iets. Zo wordt de rijloper smaller. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 5.

 

Stadspolder-Alletta JacobsSituatie 7

Dit is de afbeelding van de aansluiting van het Aletta Jacobs-erf en het Hermann Hesse-erf met de Stadspolderring. De voornaamste aanpassingen vinden plaat in de middenberm. De voorsorteerstroken vervallen. We vervangen ze door groen. De fietsstroken worden iets breder. Voor de oversteekplaats aan de rechterzijde van de afbeelding maken we een verkeersbord op de weg. Ook maken we strepen op de weg om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 5 gaan tot de aansluiting van de zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 6. Uitvoeringsfase 6 gaat tot de aansluiting met het Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf.

 

Stadspolder-Albert CamusSituatie 8

Op de afbeelding staat de fietsoversteek tussen het Henriëtte Roland Holst-erf en het Albert Camus-erf. De fietsstroken links op de afbeelding richting het Aletta Jacobs-erf en het Hermann Hesse-erf worden iets breder. De andere kant op blijven de fietsstroken gelijk. Op de weg brengen we aan beide zijden afbeeldingen van een verkeersbord met een uitroepteken aan. Daarnaast brengen we witte strepen op de weg aan om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 6.

 

Stadspolder-Boris PasternakSituatie 9

Op de afbeelding is de aansluiting Henriëtte Roland Holst-erf en Boris Pasternak-erf te zien. Dit is het smalle deel van de Stadspolderring waar geen middenberm aanwezig is. Tussen deze aansluiting en de fietsoversteek van het Henriëtte Roland Holst-erf naar het Albert Camus-erf komt een verkeersdrempel over de gehele rijbaanbreedte. De drempel is niet zichtbaar op de afbeelding maar zit links van het plaatje. De fietsstroken worden hier weer iets breder. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 6 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 7. Uitvoeringsfase 7 gaat tot de aansluiting met het Mina Krüseman-erf en het Jean-Paul Sartre-erf.

 

Stadspolder-oversteek Henriƫtte Roland HolstSituatie 10

Deze afbeelding is de fietsoversteekplaats van het fietspad van het Henriëtte Roland Holst-erf naar het Boris Pasternak-erf. We verbreden de fietsstroken zoveel mogelijk. Op de weg brengen we aan beide zijden op de rijloper afbeeldingen aan van een verkeersbord met een uitroepteken. Daarnaast brengen we witte strepen op de weg aan om de automobilisten te waarschuwen voor deze oversteekplaats. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 7.

 

Stadspolder-Jean Paul SatreSituatie 11

Deze afbeelding betreft de aansluiting van het Mina Krüseman-erf en het Jean-Paul Sartre-erf. In verband met ophoging van de weg zijn we genoodzaakt bomen te verwijderen. Deze vervangen we door andere soorten bomen. Links op de afbeelding staat de nieuwe verkeersdrempel. Deze vervangt de oude busdrempel. De werkzaamheden van uitvoeringsfase 7 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 8. Uitvoeringsfase 8 loopt door tot de aansluiting met het Johanna Naber-erf en het Simon Vestdijk-erf.

 

Stadspolder-Johanna NaberSituatie 12

Op de afbeelding staat de T-aansluiting met het Johanna Naber-erf te zien. Ook hier gaan we de weg ophogen en moeten we bomen verwijderen. De 3 bomen recht tegenover het Johanna Naber-erf leveren gevaar op voor de daar aanwezige gasleidingen. Dit komt door wortelgroei. De aansluiting van de Stadspolderring met het Johanna Naber-erf voeren we uit als een inritconstructie. Daarbij loopt het trottoir in grijze bestrating door. Dit gebeurt volgens de eisen voor de overgang naar een 30 km-zone. Nu is het een aansluiting tussen 2 asfaltverhardingen. De werkzaamheden vinden plaats in uitvoeringsfase 8.

 

Stadspolder-Simon VestdijkSituatie 13

Deze afbeelding is de aansluiting van het Johanna Naber-erf en het Simon Vestdijk-erf. We moeten hier bomen verwijderen in verband met het ophogen van de weg. Daardoor kunnen we de parkeerplaatsen beter inrichten. We plaatsen nieuwe bomen van verschillende soorten terug.
De werkzaamheden van uitvoeringsfase 8 gaan tot de aansluiting van deze zijwegen. De kruising zelf behoort tot uitvoeringsfase 9. Uitvoeringsfase 9 loopt door tot de aan het spoorviaduct.

Informatieavonden

We houden voor de bewoners die langs de Stadspolderring wonen digitale informatie avonden op de volgende data:

 • Maandag 29 maart: Selma Lagerlöf-erf, Joke Smit-erf, Rudyard Kipling-erf, Suze Groeneweg-erf
 • Woensdag 31 maart: Albert Camus-erf, Hermann Hesse-erf, Aletta Jacobs-erf, Pearl Buck-erf, Frida Katz-erf
 • Donderdag 1 april: Simon Vestdijk-erf, Johanna Naber-erf, Jean-Paul Sartre-erf, Mina Krüseman-erf, Stadspolderring, Boris Pasternak-erf, Henriëtte Roland Holst-erf

Aanmelden

Wilt u bij de informatie avond aanwezig zijn? Meld u dan aan via e-mail.

Meer informatie

Er is ook een app voor dit project beschikbaar. Deze kunt u downloaden in de App Store of in de Playstore onder de naam 'Stadspolderring'.

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van dit project: Aat Bruggeman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: (078) 770 5033 of via e-mail.